zena-na-laptopu

3 stvari koje utiču na izbor auto škole prilikom upisa

Došao je trenutak kada želju da naučimo da vozimo treba da sprovedemo u delo, i pred nama je odluka o izboru auto škole.

Da li je bitno gde ćemo naučiti da vozimo? Pitanje se skoro i ne postavlja, pošto vožnju, kao i svako novo znanje, ili novu veštinu NEGDE moramo naučiti. Kako su iza nas iskustva raznih učitelja, nastavnika i profesora od kojim smo NEŠTO naučili, onda znamo da svaki od njih ima različite pristupe, metode i načine da nam prenese znanja.

Kada su u pitanju auto škole, obično se misli da je izbor lak, budući da ih je mnoštvo na raspolaganju, a da je problematika: teorija, odnosno testovi vožnje, kao i praktičan deo – vožnja u različitim uslovima, uz propisan fond časova zadatak koji SAMO treba savladati u bilo kojoj od njih.

Poslušamo li iskustva onih koji su već postali vozači vidimo da to nije niz lekcija koje se, uz određenu količinu truda, može tek tako savladati, i da uslovi u kojima se dobija potvrda o završenoj obuci moraju da budu predmet ozbiljnog razmatranja.

Cena vožnje kao faktor izbora

Cene obuka u auto školama su manje-više iste, i u današnjim uslovima, u gotovo svim je moguće dobiti neku od formi odloženog plaćanja, bilo da je reč o plaćanju na rate ili plaćanju kreditnom karticom, čekovima, administrativnom zabranom i slično.

Imajući u vidu prosečna primanja, i činjenicu da vlasnici auto škola znaju da je trošak obuke i te kako značajno izdvajanje iz porodičnog budžeta, izvesno je da u svakoj možete dobiti ponudu za neki od finansijskih modela koji bi vam olakšao budžetsku problematiku.

Auto škole su po ovom pitanju fleksibilne, pa je najbolje sastaviti listu pogodnosti koju svaka od njh nudi i tako sebi omogućiti pregled gde se najbolje “uklapate”.

Kako savladati teoriju?

Bauk zvani testovi rešava se kao i svako gradivo, a kako je većina učenika, ali i zaposlenih poslednjih godina savladala majstorije on-line nastave ili radnih zadataka, tako će i učenje teorije vožnje biti u rangu ovog modela.

Potrebno je obratiti pažnju na opremljenost škole, i pri tome se ne misli na hardvere, već na softverska rešenja na kojima ćete učiti.

Većina škola ima instalirane modele sa testovima koje možete popunjavati i tako, postepeno savladati “lekcije”, no treba obratiti pažnju da li prilikom davanja odgovora dobijate povratnu informaciju. Primera radi, ako popunjavate deo testa sa saobraćajnim znacima, možete dobiti odgovor da niste dobro uradili, ali proverite da li će vam instalirani softver dati odgovor gde ste tačno pogrešili.

Feed back koji zahtevate od softvera u auto školama isti je kao i kada biste imali profesora koga možete, ili ne, da pitate za pojašnjenja ako vam gradivo nije jasno.

Vozila auto škole su jedan od faktora prilikom izbora upisa

Vozila auto škole koja, na ulici, privlače pažnju dizajnom i bojom ne znače automatski i neprikosnoven izbor baš za tu školu. Osim ispravnosti koja se kontroliše i zbog propisa o bezbednosti, i zbog renomea škole, potrebno je raspitati se, najbolje kod iskusnih vozača, koja su od punuđenih na parkinzima škole najpodesnija za vas.

Moguće je da se osećate sigurnije u manjem automobilu, ili vam za orijentaciju treba osećaj većeg prostora. Iskusni vozači će vam reći koliki značaj za prva sticanja znanja ima raspored komandi unutar automobila, preglednost, svakako, i udobnost. Svaki od ovih činilaca potrebno je pažljivo razmotriti zajedno sa iskusnim, budućim kolegama, nekim u čiju veštinu imate poverenje.

Kakve god kriterijume postavite u donošenju odluke, imajte na umu da za vaš novac, zaslužujete ne samo najbolje, već sve ono što vama, lično, odgovara.