auto-skola-obuka

Auto škola: obuka za B kategoriju

Najlakši put do vozačke dozvole nije tema ovog bloga, ali želimo da vas upoznamo kako izgleda obuka za buduće vozače.

Obuka čiji je cilj pre svega da steknete potrebne veštine i znanja kako biste bili bezbedan učesnik u saobraćaju.

Uslovi za polaganje B kategorije

Ukoliko ste stekli sve uslove za upis u auto školu (pre svega mislimo na starosno ograničenje) ali i imate jaku želju i volju da steknete veštine koje će vam značiti ceo život na vama je da odaberete auto školu.

Prilikom upisa u auto školu bitno je da obratite pažnju na kvalitet same obuke, proverite da li auto škola ima iskusne instruktore i predavače i uopšte da proverite uslove plaćanja i odaberete onaj koji vama najviše odgovara.

Savetujemo vas upravo ovako na početku jer će vam upravo ovaj prvi korak u mnogome olakšati put do vaše prve vozačke dozvole, ali i na kraju smanjite vreme potrebno za dobijanje dokumenta koji potvrđuje vašu sposobnost za upravljanje automobilom.

Kako odabrati pravu auto školu za polaganje vožnje

Kada budete odabrali auto školu, potpisaćete ugovor kojim je regulisan način obuke kao i realizacije ispita.

Za upis vam je samo potrebna važeća lična karta kao i to da ispunjavate starosni uslov.

Nakon upisa iz auto škole dobićete obaveštenje kada počinje teorijska nastava koja se odbija u njihovim prostorijama.

Vi, kao budući vozač, imate obavezu da prisustvujete teorijskoj obuci koja se sastoji od 40 časova u učionici sa drugim kandidatima.

Teorijska obuka u auto školi za B kategoriju

Teorijska obuka je jako bitna za naredni korak koji sledi, a to je polaganje teorijskog dela ispita koji se sastoji od unapred pripremljenih ispitnih modula.

Ukoliko budete bili pažljivi na časovima, sa svojim predavačima ćete preći većinu pitanja, imati simulacije samog ispita ali i jako bitno dobiti potrebno znanje za uspešno savladavanje.

Međutim, kako biste uspešno savladali teorijsku obuku nije potrebno samo biti prisutan na časovima već vežbati i obnavljati gradivo i kod kuće, a vama je lakše jer su od sada za vežbanje dostupni upravo online testovi za vožnju na sajtu auto škole.

Teorijski deo ispita se polaže u učionici auto škole, na računaru.

Prilikom dolaska potrebno je obavezno poneti ličnu kartu sa sobom, kako bi komisija identifikovala vas kao kandidata i pre svega smireno i skoncentrisano pristupiti rešavanju testa.

Ni jedan član komisije unapred ne zna koji ćete test vi dobiti na polaganju, jer kompjuterski softver to rešava, a nakon polaganja dobićete i rezultat da li ste položili ili ne.

Ukoliko na monitoru dobijete obeveštenje zelene boje da ste uspešno položili teorijski deo ispita, vama predstoji nova obuka.

Obuka koja će vas osposobiti za pružanje prve pomoći, a realizuje se u nadležnoj medicinskoj ustanovi gde se i polaže.

Samo polaganje ispita iz prve pomoći sastoji se od teorijskog i praktičnog dela.

Ove veštine su se pokazale kao veoma bitna stavka za buduće vozače, tako da nemojte olako gledati na samu obuku i jednostavno “nabubali” i položili.

Svo znanje i veštine koje steknete na ovoj obuci znači će vam u svakodnevnim situacijama bilo da ste učesnik ili niste učesnik u saobraćaju.

Sledeći korak ka dobijanju vozačke dozvole i same obuke kazuje da je potrebno proći i praktičnu obuku.

Lekarski pregled pre obuke u auto školi

Međutim, da biste počeli sa časovima teorijske obuke morate obaviti i lekarski pregled u zdravstvenoj ustanovi za B kategoriju.

Preporuka je da lekarski pregled upravo obavite neposredno pre početka pratkične obuke kako vam rok važenja ne bi istekao do samog polaganja vozačkog ispita.

Praktična obuka budućih vozača sastoji se od četrdeset časova, a njen cilj je da kandidat bude osposobljen za bezbedno upravljanje automobilom uz poštovanje svih propisanih saobraćajnih mera.

Praktični deo se realizuje na poligonu za obuku gde kandidati sa instruktorom vežbaju poligonske radnje, kao i u gradu, naseljenom mestu i van njega, i tada se budući vozači susreću sa pravom slikom i različitim intenzitetom saobraćaja.

Nakon četrdeset časova, kandidatima predstoji polaganje praktičnog dela vožnje koje se realizuje na poligonu i u gradu.

Obuka na poligonu auto škole

Na poligonu se obavljaju poligonske radnje koje kandidati moraju uspešno da savladaju, kako bi i stekli dovoljan broj poena za vožnju u gradu.

Komisija na samom polaganju praktičnog dela se sastoji od pripadnika nadležne policijske uprave i instruktora.

Saobraćajac sedi na zadnjem sedištu automobila, dok je instruktor sa vama – na suvozačevom mestu.

Ne obraćajte pažnju na zapisivanja i beleženje bodova.

Budite skoncentrisani, slušajte instrukcije i budite dovoljno sigurni u svoje znanje.

Ukoliko ste uspešno savladali sve prethone korake, nema potrebe da osećate nesigurnost u ovom trenutku.

Jednostavno pokažite svo svoje trenutno umeće, koje će vremenom biti sve snažnije u gradskoj ili vožnji van grada.

Verujemo da ćete uspešno savladati i ovaj poslednji korak prilikom obuke, i vaše je samo da nakon toga preuzmete uverenje o položenom ispitu, posetite nadležnu stanicu MUP-a i preuzmete svoju probnu vozačku dozvolu.