KAKO DO VOZAČKE DOZVOLE

Obuka vozača podeljena je u vise segmenata. Nakon upisa u auto školu pa do vozačke dozvole sledi:

1.Teorijska nastava

teorijska-539x539Teorijska nastava sadži 40 časova. Kandidat u toku jednog dana može prisustvovati najviše na 3 časa. Pauze između časova su 10 minuta.
Časovi se održavaju uglavnom svakodnevno u prepodnevnim i popodnevnim terminima sa istom temom. Kandidat može menjati termine (pre ili popodne) bez obzira na prethodni termin.
Predviđeno vreme za održavanje svih 40 časova je oko 20 dana.

Uslovi za pohađanje:

16 godina starosti
Važeća lična karta (za strance pasoš i prijava boravka)
Kandidat je upisan u registar auto škole

Saznaj više…

2.Teorijski ispit-testovi

Prijava teorijskog ispita vrši se po završetku teorijske nastave, a osam dana pre održavanja ispita.
Ispit se polaže u prostorijama auto škole na računarima primenom informatičkog sistema ministarstva unutrašnjih poslova.
Kandidat se prijavljuje u aplikaciji za ispit i po završetku ispita sistem izbacije poruku o rezultatu ispita.
Kandidat može videti kompletan izvestaj (pitanja i odgovore) sa ispita u istoj aplikaciji prijavom sa bilo kog računara nakon završetka ispita.
Položen teorijski ispit važi 1 godinu.

Uslovi za pohađanje:

Lična karta (za Strance pasoš sa prijavom boravka)
Završena teorijska nastava
Dress kod

Saznaj više…

3.Lekarski pregled za vozače

Nakon položenog teorijskog ispita kandidat se upućuje na lekarski pregled za vozače radi izdavanja potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za vozača. Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača važi 1 godinu za sve aktivnosti u okviru obuke vozača, a ne sme biti starije od šest meseci prilikom izdavanja vozačke dozvole. Lekarski pregled se može izvršiti u bilo kojoj medicini rada kao i u privatnim zdravstvenim ustanovama.
Cene lekarskog uverenja za B kategoriju iznose od 2100,00 dinara u državnim službama, odnosno do 4000,00 u privatnim domovima zravlja. Uz naš uput možete ostvariti značajnu uštedu.
Bez važećeg lekarskog uverenja kandidat ne može da pohađa časove vožnje.

4.Praktična obuka (Časovi vožnje)

Praktična obuka podrazumeva 40 časova vožnje od toga prva dva časa na poligonu, a ostali časovi u saobraćaju i po potrebi na poligonu.

Uslovi za pohađanje:

Položen teorijski ispit
Važeće lekarsko uverenje
Lična karta na svakom času vožnje

Saznaj više…

5.Prva pomoć, pohađanje kursa i ispit

Uverenje o položenom ispitu iz prve pomoći je neophodno za prijavu praktičnog ispita (ispit vožnje), što znači da će se kandidat uputiti na kurs pred kraj praktične obuke.

Kurs prve pomoći podrazumeva teorijsku i praktičnu obuku u trajanju od 8 časova, kao i zavrsni ispit.

Može se obaviti u svim zdravstvenim institucijama koje poseduju dozvolu za održavanje pomenutog kursa i polaganje ispita.
Cena varira od 5500,00 do 8200,00 dinara, a uz naš uput možete ostvariti značajnu uštedu.

6.Praktični ispit (polaganje vožnje)

Polaže se na unapred određenim trasama (ukupno 15 trasa), informatički system MUP-a slučajnim izborom dodeljuje broj trase (jednu od 15) kandidatu neposredno pre početka ispita.
U prvoj fazi ispita kandidat polaže poligonske radnje—link ka poligonskim radnjama a odmah nakon toga nastavlja sa ispitom u saobraćaju na putu.
Ispitivač iz auto škole čita pravac kretanja na osnovu ispitne trase, a od kandidata se očekuje samostalna i bezbedna vožnja u skladu sa pravilima saobraćaja i saobraćajnom signalizcijom.

Predvođeno vreme za ispit je 10 minuta za poligonske i 25 minuta za vožnju u saobraćaju

Uslovi za izlazak na ispit:

Poseduje važeću ličnu kartu, za strane državljane pasoš i prijava boravka
Uverenje o položenom kursu prve pomoći
Važeće lekarsko uverenje (naočare ako je to upisano u lekarskom uverenju)
Dres kod

Saznaj više…

7.Izdavanje vozačke dozvole

Izdavanje vozačke dozvole vrši ministarstvo unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova 12, Beograd.

Izdaje se probna vozačka dozvola…Od Auto škole na poklon dobijate “P” oznake za vozilo.

Potrebna dokumenta:

Uverenje o položenom ispitu
Važeće lekarsko uverenje
Uverenje o položenom kursu prve pomoći
Plaćene takes za izdavanje vozačke dozvole

Saznaj više…