PRVA POMOĆ – Auto škola Stop Line

Prva pomoć je obavezan uslov za prijavu praktičnog ispita za sve kandidate za vozače koji prvi put stiču pravo na upravljanje motornim vozilom.

KANDIDAT MOŽE DA SE PRIJAVI NA KURS U BILO KOJOJ FAZI OBUKE ZA VOZAČE.

KURS PRVE POMOĆI SADRŽI:

OSAM ČASOVA PREDAVANJA I VEŽBI
ISPIT

*Na samom kursu simulira se postupanje u situaciji kada je povređenima u saobraćajnoj nezgodi neophodna pomoć kojom se spašava njihov život ili dalje pogoršanje zdravstvenog stanja.

Prva pomoć svodi se na:

Prepoznavanje vrste povrede
Ukazivanje prve pomoći
Pozivanje hitne pomoći
Pravilan transport povređenih do medicinske ustanove

DUŽNOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Član 167.

Lice koje se zatekne ili naiđe na mesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povređenih lica dužno je da:

zaustavi vozilo, isključi motor, uključi sve pokazivače pravca, postavi sigurnosni trougao na bezbednom rastojanju, obavesti policiju i/ili službu hitne pomoći i preduzme druge raspoložive mere kako bi upozorio ostale učesnike u saobraćaju o postojanju nezgode,

upozori sva lica da se sklone sa kolovoza da ne bi bila povređena i da ne bi uništavala tragove nezgode,

obavesti policiju i ostane na mestu nezgode do dolaska policije i završetka uviđaja,

ukaže pomoć povređenima, odnosno prvu pomoć ili medicinsku pomoć u skladu sa svojim znanjima, sposobnostima i mogućnostima,

da preduzme sve mere zaštite koje su u njegovoj moći da se spreči nastajanje novih i uvećavanje postojećih posledica i povreda,

da obezbedi tragove i predmete nezgode, pod uslovom da time ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa mnogim zdravstvenim institucijama, auto skola Stop Line može za sve svoje polaznike da obezbedi značajnu uštedu za pohađanje kursa prve pomoći.