PRVA POMOĆ – Kako izgleda Polaganje

Prva pomoć je obavezan uslov za prijavu praktičnog ispita za sve kandidate za vozače koji prvi put stiču pravo na upravljanje motornim vozilom.

KANDIDAT MOŽE DA SE PRIJAVI ZA POLAGANJE PRVE POMOĆI U BILO KOJOJ FAZI OBUKE ZA VOZAČE.