Teorijska nastava – Auto škola Stop Line

Teorijska nastava se sastoji iz 40 časova.

Auto skola Novi Beograd

Kako vožnja danas postaje jedna od osnovnih potreba čoveka u savremenom društvu i kako svakodnevno na vestima slušamo o negativnim posledicama saobraćaja (saobraćajnim nezgodama), nameće se potreba za poboljšanjem ukupne situacije u saobraćaju.

Jedan od načina da se poboljša stanje u saobraćaju je, svakako, uvođenje teorijske nastave u auto školama.