AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 1  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Непосредно регулисање саобраћаја на путевима врше:

B

а) униформисани комунални полицајци,
1
б) униформисани полицијски службеници,
в) инспектори за друмски саобраћај.
 
2.

_Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) Кретање возила тркачком стазом.
1
б) Кретање возила улицом.
в) Кретање трактора њивом.
г) Кретање возила површинама намењеним за кретање само возила и лица којима је власник те површине то омогућио.
д) Кретање пешака тротоаром.
е) Кретање запрежног возила земљаним путем.
 
3.

_Пешак је приказан на сликама број:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

1
2
3
4
 
а) 1, б) 2, в) 3, г) 4.
2
 

4.

_Растојање између возила приказаних на слици је означено бројем:

B

 
а) 1, б) 2, в) 3, г) 4.
2
 
5.

_Моторно возило, са електричним погоном, је тешки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h,
2
б) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW,
в) има најмање три точка,
г) има три точка, симетрично распоређених у односу на средњу подужну раван возила,
д) радна запремина мотора прелази 50 cm3,
е) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW.
 
6.

_Бицикл је приказан на сликама означеним бројевима:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

1
2
3
4
 
 а) 1,  б) 2,  в) 3,  г) 4.
2
 
7.

_Возач који је под дејством алкохола, чији је садржај
алкохола у крви 1,00 mg/ml:

B

а) мора бити обавезно задржан,
2
б) може бити задржан само ако изражава намеру, односно ако постоји опасност да ће наставити са управљањем возилом након што је искључен
из саобраћаја,
в) може бити задржан само ако је изазвао саобраћајну незгоду.
 
8.

_Возач возила које је упућено на контролни технички преглед дужан је да:

B

а) без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући вршење контролног техничког прегледа само ако је возило учествовало у саобраћајној незгоди,
2
б) без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући вршење контролног техничког прегледа,
в) омогући вршење контролног техничког прегледа најкасније до истека рока од 24 сата од упућивања.
 
9.

_Из саобраћаја ће бити искључено возило:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) које није у прописаном року подвргнуто периодичном прегледу уређаја за погон возила на гас,
2
б) које је појединачно произведено или преправљено, а није извршено испитивање и издато уверење о испитивању,
в) које учествује у саобраћају за време трајања искључења,
г) којим се превози већи број лица од броја колико је означено у саобраћајној дозволи.
 
10.

_Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања заштитне мере, односно мере безбедности, забране управљања моторним возилом, казниће се:

B

а) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена,
2
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 10.000 динара
 
11.

_У случају да значење саобраћајне сигнализације одступа од правила саобраћаја возач је дужан да поступи у складу са:

B

а) правилом саобраћаја,
2
б) постављеном саобраћајном сигнализацијом,
в) правилом саобраћаја, осим у случају када правило одступа од значења светлосних саобраћајних знакова.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у
погледу пропуштања учесника у саобраћају на
раскрсници, регулисано је:

B

2

а) правилом саобраћаја које регулише првенство пролаза,
б) постављеним саобраћајним знаком,
в) постављеном ознаком на коловозу.
 
13.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) морате се зауставити испред линије заустављања,
б) не морате стати испред линије заустављања, јер Вам је знаком овлашћеног лица дозвољен пролаз,
в) поступићете по правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза, јер је знак овлашћеног лица у супротности са значењем линије заустављања.
 

14.

_У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 1:

B

2
а) може нагло скренути удесно јер је укључио показивач правца,
б) не сме скренути удесно,
в) може нагло смањити брзину ради пропуштања возила означеног бројем 2 и након тога скренути удесно.
 
15.

_У моторном возилу на предњем седишту може да се превози дете:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) млађе од 12 година, уколико се превози у безбедносном седишту које је окренуто у смеру кретања возила,
2
б) старије од 12 година,
в) старије од 8 година, уколико се превози у безбедносном седишту које је окренуто у смеру кретања возила, ако је искључен безбедносни
ваздушни јастук,
г) до 3 године, уколико се превози у безбедносном седишту - корпи, која је окренута супротно смеру кретања возила, када возило нема или је
искључен безбедносни ваздушни јастук.
 
16.

_У ситуацији приказаној на слици возач жутог возила се укључује у саобраћај:

B

2
а) на прописан начин јер је дао десни показивач правца,
б) на непрописан начин јер се пре укључивања десног показивача правца није уверио да то може извршити на безбедан начин,
в) на прописан начин јер сте дужни да пропустите возило које се са паркинг места укључује у саобраћај.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

B

2
а) дужан је да Вас пропусти променом саобраћајне траке,
б) није дужан да мења саобраћајну траку, јер га можете претећи са десне стране,
в) није дужан да мења саобраћајну траку, уколико се креће највећом дозвољеном брзином на том делу пута.
 
18.

_На путу за саобраћај возила у оба смера са најмање четири саобраћајне траке, возач:

B

а) сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера, у случају претицања или
обилажења,
2
б) не сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера,
в) сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера, у случају застоја.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици (застој саобраћаја), у случају потребе да се омогући пролаз возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза,
прописан положај су заузела возила означена бројем:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

 
а) 1, б) 2, в) 3, г) 4. д) 5.
2
 

20.

_У ситуацији приказаној на слици претицање:м:

B

3
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено, само возилима која могу постићи велико убрзање.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици претицање на
прописан начин врши возач возила означеног бројем:

B

 
а) 1, б) 2, в) 1 и 2.
3
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици претицање:

B

3
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) није дозвољено, осим ако је саобраћајна трака намењена за кретање возила из супротног смера слободна, тако да има довољно простора
за безбедно претицање.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици возач мопеда, односно мотоцикла, претиче путничко возило:

B

3
а) на прописан начин, само ако не постоји саобраћајни знак који забрањује претицање,
б) на непрописан начин,
в) на прописан начин, јер се при претицању не креће саобраћајном траком намењеном за кретање возила из супротног смера.
 

24.

_Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

B

 
а) 40 km/h, б) 60 km/h, в) 50 km/h.
3
 
25.

_У ситуацији приказаној на слици, разделна линија је означена бројевима:

B

 
а) 1 и 4, б) 2 и 3, в) 1 и 3, г) 3 и 4.
2
 
26.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
б) морате се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
в) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.
 

27

_Саобраћајни знакови се постављају:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) са десне стране пута,
2
б) са десне или леве стране пута,
в) на конзолни носач на објекту са десне стране
пута или изнад коловозне траке,
г) са леве стране пута.
 
28.

_Саобраћајни знакови којима се учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати су:

B

а) знакови опасности,
2
б) знакови изричитих наредби,
в) знакови обавештења.
 

29.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва налево,
б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва на десно,
в) приближавање делу пута са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину дела пута на коме је коловоз нераван због близине опасног превоја пута или веће избочине на коловозу,
б) близину дела пута на коме је коловоз нераван због улегнућа,
в) близину дела пута на коме је коловоз нераван због постојања опасних избочина и улегнућа.
 

31.

_Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

B

3
а) од места на коме је постављен тај знак,
б) од места на коме је постављен тај знак у дужини од 200 m,а,
в) на удаљености од 200 m од места на коме је постављен тај знак.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за теретна возила и аутобусе,
в) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима и мотоциклима.

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

2
а) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера,
б) обавештење возачу да на уском пролазу има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера,
в) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено
или стално саобраћај врши у оба смера.
 

34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

2
а) број пута, број деонице пута и стационажу пута,
б) растојање од граничног прелаза до места на коме је постављен знак,
в) растојање до завршетка пута по којем се возило креће.
 

35.

_Oзнака приказана на слици служи за:

B

3
а) обавештење возача о намени саобраћајне траке
б) најављивање близине неиспрекидане линије
в) скретање саобраћаја
 

36.

_Моторним возилом, односно скупом возила, може
самостално да управља возач који:

B

а) испуњава прописане услове и има уверење о положеном возачком испиту оне категорије возила којим управља,
3
б) испуњава прописане услове и има возачку дозволу за управљање возилом оне категорије возила којим управља,
в) има возачку дозволу.
 

37.

_Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета
дужан је да:

B

а) обавести полицију и попуни Европски извештај о саобраћајној незгоди,
3
б) обезбеди трагове и предмете незгоде, под условом да тиме не угрожава безбедност саобраћаја,
в) обавести службу помоћи на путу и удаљи се са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода.
 

38.

_Возач који је неспособан за безбедно управљање возилом, односно који је у толикој мери уморан, односно болестан или је у таквом психичком стању да
није способан да безбедно управља возилом:

B

а) не сме да управља возилом у саобраћају на путу,
3
б) сме да управља возилом у саобраћају на кратком делу пута,
в) сме да управља возилом у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају.
 

39.

_Казнени поени изречени возачу се бришу:

B

а) након истека 24 месеца од дана правноснажности одлуке о прекршају,
3
б) након истека 24 месеца од дана извршења прекршаја,
в) уколико возач у току 24 месеца од дана правноснажности одлуке о прекршају није поново правноснажно кажњен изрицањем казнених поена.
 

40.

_У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:

B

а) саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница,
3
б) саобраћајна дозвола и регистарске таблице,
в) саобраћајна дозвола и потврда о техничкој исправности.
 

41.

_Редовном годишњем техничком прегледу возило се подвргава:

B

а) сваке године,
3
б) пре издавања саобраћајне дозволе, односно издавања регистрационе налепнице,
в) најкасније једну годину након претходног редовног годишњег техничког прегледа возила.
 

42.

_Светлост дневних светала мора бити:

B

а) беле или жуте боје,
3
б) боје одређене од стране произвођача возила,
в) само беле боје.