AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 2  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.
_Непосредно регулисање саобраћаја на путевима врше:

B

а) униформисани комунални полицајци,
1
б) униформисани полицијски службеници,
в) инспектори за друмски саобраћај.
 
2.

_У ситуацији приказаној на слици пролажење путничког возила поред теретног возила које се креће у истом смеру је:

B

1
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
 
3.
_Услови смањене видљивости на путу у насељу су услови у којима је видљивост мања од:

B

а) 100m, б) 150m, в) 200m, г) 250m.
2
 
4.

_Маса оптерећеног скупа возила (лица и терет) је:

B

а) укупна маса скупа возила,
2
б) највећа дозвољена укупна маса скупа возила,
в) осовинско оптерећење скупа возила,
г) највећа дозвољена маса скупа возила.
 
5.

_Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је мопед ако истовремено испуњава следеће услове:
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
2
б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW,
в) има најмање два точка,
г) има два точка,
д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3,
е) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3.
 
6.

_Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 18 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:

B

а) тешки четвороцикл,
2
б) путничко возило,
в) аутобус.
 
7.

_Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) захтева анализу крви, односно урина,
2
б) ноћу на моторном возилу за време вожње у саобраћају на путу нема укључена дуга светла,
в) управља возилом под дејством психоактивних супстанци,
г) се креће брзином која је већа за више од 70 km/h од дозвољене на путу ван насеља.
 
8.

_Трошкове премештања возила које је искључено из саобраћаја сноси:

B

а) власник, односно корисник возила, само у случају када је возило искључено због неисправности уређаја за управљање или уређаја за заустављање,
2
б) орган чији је службеник наложио премештање,
в) власник, односно корисник возила.
 
9.

_Да ли је возач дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући мерења осовинског оптерећења, односно укупне масе возила?

B

а) Да, само уколико се ради о оптерећеном теретном или прикључном возилу.
2
б) Не, уколико возач поседује документ из кога се може утврдити маса терета на возилу.
в) Да.
 
10.

_Ако је разлог за искључење возила настао на делу пута где ће оно ометати, односно угрожавати безбедност саобраћаја:

B

а) возачу ће бити наређено да возило обележи на прописан начин,
2
б) возачу ће бити наређено да одвезе возило, под надзором полицијског службеника, до најближег места где је искључење могуће,
в) возачу ће бити дозвољено да настави кретање до места где може отклонити разлоге за искључење из саобраћаја.
 
11.

_Ако се у ситуацији приказаној на слици не зауставите док лица улазе, односно излазе из трамваја, бићете кажњени:

B

2

а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казнена поена,
б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора до 30 дана.
 
12.

_У случају када се значење саобраћајних знакова разликује од значења ознака на коловозу и тротоару возач је дужан да поступи по:

B

а) правилу саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза,
2
б) постављеном саобраћајном знаку,
в) постављеној ознаци на коловозу.
 
13.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

B

2

а) постављеним саобраћајним знаком,
б) знацима овлашћеног лица,
в) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза.
 
14.

_Када лица која улазе, односно излазе из трамваја заустављеног на стајалишту, морају да пређу преко саобраћајне траке, возач возила који се креће том саобраћајном траком иза трамваја:

B

а) мора да се заустави иза трамваја, док лица улазе, односно излазе,
2
б) обилажење може извршити уколико се креће брзином кретања пешака,
в) може да настави кретање без заустављања, када утврди да је уочен од стране лица која улазе, односно излазе из трамваја, односно када се увери да су та лица прилагодила кретање да би пропустила возило.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила:

B

2
а)може нагло скренути удесно јер је укључио показивач правца,
б) не сме скренути удесно,
в) може нагло смањити брзину ради пропуштања сивог возила и након тога скренути удесно.
 

16.

_У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:

B

2
а) 1, јер се креће уз ивичну линију,
б) 2, јер се креће уз разделну линију,
в) 1 и 2, јер се крећу десном саобраћајном траком у смеру кретања.
 
17.

_Возило на слици креће се:

B

2
а) на прописан начин,
б) на прописан начин, уколико возач возила станује у том делу улице,
в) на непрописан начин.
 
18.

_У ситуацији приказаној на слици предност има:

B

2
а) возач возила означеног бројем 1,
б) возач возила означеног бројем 2,
в) возач возила које се налази у колони са мањом брзином кретања.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици скретање улево је
дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

B

 
а) 1, б) 2, в) 1 и 2.
2
 

20.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање,
б) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање,
в) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање, пошто пропустите возила из супротног смера.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите да би пропустили само прво возило из супротног смера,
б) дужни сте да успорите кретање свог возила и да га,по потреби, зауставите да би пропустили возила из супротног смера,
в) наставићете кретање обилажењем препреке, јер имате првенство пролаза у односу на возила из супротног смера.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

B

3
а) може повећати брзину кретања до највеће дозвољене брзине кретања на том делу пута,
б) не сме повећавати брзину кретања свог возила,
в) дужан је да успори кретање возила.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) имате право првенства пролазау односу на возило које скреће улево,
б) дужни сте да пропустите возило које скреће улево.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) возач путничког возила има првенство пролаза
у односу на теретно возило,
б) возач теретног возила има првенство пролаза у
односу на путничко возило.
 

25.

_Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, дужан је да га заустави, односно паркира непосредно уз:

B

а) десну ивицу коловоза,
2
б)леву ивицу коловоза,
в)десну или леву ивицу коловоза.
 

26.

_Попречна ознака на коловозу означена на слици („Граничник“) означава:

B

3
а) место затварања траке, отварања траке, односно затварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника,
б) део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута,
в) део површине коловоза намењен за принудно заустављање и паркирање.
 
27.

_Ознаке означене на слици („Стрелице“) служе за:

B

3
а) означавање обавезног смера, односно дозвољених смерова, кретања возила,
б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
в) означавање скретања саобраћаја.
 

28.

_Уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је:

B

а) разделна линија,
3
б) ивична линија,
в) линија упозорења.
 

29.

_Постављање, уклањање и измена значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута, учесницима у саобраћају:

B

а) је дозвољено, само у случају означавања гараже и колског прилаза,
3
б) није дозвољено,
в) је дозвољено, само у случају када значење саобраћајне сигнализације не одговара саобраћајној ситуацији.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) приближавање кривини на лево, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
б) смер којим се возила морају кретати,
в) пут са једносмерним саобраћајем.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину места на коме пут наилази на обалу,
б) близину места на коме се на путу налази покретни мост,
в) близину дела пута на коме коловоз под одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице и мопеде,
б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак,
в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за аутобусе,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за путничка возила,
в) место на коме се налази аутобуско стајалиште.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место од којег почиње зона школе,
б) близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу (близина школе, обданишта, игралишта и сл.),
в) место у чијој се близини налази школа и пешачки прелаз који деца често користе.
 
35.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) почетак зоне намењене искључиво за кретање пешака,
б) место од којег почиње зона школе,
в) место од којег почиње зона успореног саобраћаја.
 

36.

_Лице са пробном возачком дозволом може управљати моторним возилом:

B

а) само на територији општине у којој живи,
3
б) без ограничења у територијалном смислу,
в) на територији Републике Србије.
 

37.

_Возачку дозволу за управљање моторним возилом категорије A може добити лице и пре навршених 24 година живота ако поседује возачку дозволу за
управљање моторним возилом категорије A2:

B

а) најмање једну годину,
3
б) најмање две године,
в) најмање три године.
 

38.

_Возач возила на слици:

B

3
а) не сме да има алкохола у крви,
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
 

39.

_У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за које је издата:

B

а) саобраћајна дозвола,ица,
3
б) саобраћајна дозвола, регистарска таблица и регистрациона налепница,
в) потврда о техничкој исправности и регистрациони лист.
 

40.

_Возило је технички исправно ако:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) задовољава све техничке нормативе за возило,
3
б) ако је у прописаном року подвргнуто редовном техничком прегледу,
в) има исправне све прописане уређаје и опрему,
г) ако је у возном стању и на њему нема видљивих оштећења уређаја и опреме.
 

41.

_Светлосни сноп кратког светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли:

B

а) најмање 40 m, а највише 80 m пута,
3
б) најмање 40 m пута,
в) најмање 100 m пута.
 

42.

_На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 180 означава:

B

а) ширину пнеуматика,
3
б) висину пнеуматика,
в) однос висине и ширине пнеуматика изражен у процентима.