AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 3  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.
_Свако физичко лице власник, односно корисник возила:

B

а) није дужан да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна,
1
б) дужан је да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна,
в) дужан је да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна, само када лично управља возилом.
 
2.

_Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се не помера, објекта или препреке на коловозу је:

B

а) мимоилажење,
1
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
 
3.
_Одстојање на коме учесник у саобраћају, с обзиром на физичке препреке, може у условима нормалне видљивости јасно видети другог учесника у саобраћају,
односно другу могућу препреку на путу, je:

B

а) видљивост,
2
 
б) прегледност,
 
в) дужина видљивости.
 
4.

_Део укупне масе возила у хоризонталном положају којим његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања возила је:

B

а) маса возила,
2
б) осовинско оптерећење,
в) носивост возила,
г) највећа дозвољена маса возила.
 
5.

_Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има два точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, чија је радна
запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 5 kW, је:

B

а) мотоцикл,
2
б) мопед,
в) бицикл,
г) лаки трицикл.
 
6.

_Аутобус је приказан на слици број:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 3.
 
7.

_Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) прекорачи дневно време управљања,
2
б) се насилнички понаша у саобраћају (насилничка вожња),
в) се креће брзином која је већа за више од 70 km/h од дозвољене на путу ван насеља,
г) прекорачи недељно време управљања.
 
8.

_Возач који је под дејством алкохола ће бити задржан до отрежњења, а најдуже 12 сати, ако има садржај алкохола у крви већи од:

B

а) 0,50 mg/ml,
2
б) 1,00 mg/ml,
в) 1,20 mg/ml.
 
9.

_Трошкове мерења осовинског оптерећења сноси:

B
C
D
F

а) власник, односно корисник возила, без обзира на вредности добијене мерењем,
2
б) орган чије је службено лице упутило возило на мерење, без обзира на вредности добијене мерењем,
в) власник, односно корисник возила, само када је мерењем утврђено да возило не испуњава прописане вредности у погледу осовинског
оптерећења, односно укупне масе возила.
 
10.

_Искључење возила из саобраћаја траје:

B

а) до престанка разлога за искључење,
2
б) најдуже 24 сата,
в) колико је, према процени полицијског службеника, потребно да се отклоне разлози за искључење.
 
11.

_Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 140 km/h, бићете кажњени:

A
B
C
D

2

а) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 10.000 динара.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила регулисано је:

B

2
а) правилом саобраћаја које регулише првенство пролаза,
б) постављеном ознаком на коловозу.
 
13.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

B

2

а) ознаком на коловозу (линија заустављања),
б) знацима овлашћеног лица,
в) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза.
 
14.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) возач возила који долази иза аутобуса мора да се заустави док деца улазе, односно излазе из аутобуса, а возач возила из супротног смера
може да настави кретање,
б) возач возила из супротног смера може да настави кретање, а возач возила који долази иза аутобуса може обићи аутобус када пропусти
возило из супротног смера,
в) возачи оба возила дужни су да се зауставе док деца улазе, односно излазе из аутобуса.
 

15.

_Након уверавања да сме да отпочне жељену радњу возач:

B

а) може одмах започети извођење те радње, без давања знака показивачем правца, јер се уверио да радњу може извршити на безбедан начин,
2
б) мора друге учеснике у саобраћају јасно и благовремено да обавести о томе, дајући им знак показивачем правца,
в) може одмах започети извођење те радње, а знак показивачем правца ће дати истовремено са започињањем те радње.
 

16.

_У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

B

2
а) дужан је да Вас пропусти променом саобраћајне траке,
б) није дужан да мења саобраћајну траку, јер га можете претећи са десне стране,
в) није дужан да мења саобраћајну траку, уколико се креће највећом дозвољеном брзином на том делу пута.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

B

2
а) прописан начин,
б) непрописан начин,
в) прописан начин, само док вршите претицање.
 
18.

_У ситуацији приказаној на слици возач путничког возила:

B

2
а) дужан је да пропусти возило које се креће са његове десне стране,
б) има првенство пролаза у односу на возило које се креће са његове десне стране,
в) дужан је да скретање изврши из саобраћајне траке која је уз десну ивицу коловоза, након пропуштања возила које се креће том траком.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

B

2
а) 1, б) 2, в) 1 и 2.
 

20.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање,
б) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање, јер је то у супротности са ознаком на коловозу,
в) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање, јер је то у супротности са постављеним саобраћајним знаком.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици, возач возила које Вам долази у сусрет дужан је да:

B

2
а) остави са десне стране свог возила најмање 0,5 m растојања до паркираних возила,
б) возило помери ка десној ивици коловоза и остави са своје леве стране довољно растојање између свог и Вашег возила
в) остави са своје леве стране најмање 1 m растојања између свог и вашег возила.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 1:

B

3
а) је дозвољено да отпочне претицање, ако његово возило може постићи велико убрзање,
б) није дозвољено да отпочне претицање, јер је возач који се креће иза њега отпочео претицање,
в) је дозвољено да отпочне претицање, јер има предност у односу на возило означено бројем 2, пошто се креће непосредно иза возила чије
претицање намеравају да изврше возачи оба возила.
 

23.

_На раскрсници или у сусрету са трамвајем, возач:

B

а) је дужан да пропусти трамвај у свим случајевима, ако саобраћајним знаком није другачије одређено,
2
б) има у свим случајевима првенство пролаза у односу на трамвај, ако саобраћајним знаком није другачије одређено,
в) једужан да пропусти трамвај, само ако долази са његове десне стране.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици, када скрећете удесно на првом излазу:

B

2
а) дужни сте да скретање извршите тако што ћете направити цео круг обилазећи острво са десне стране,
б) можете скренути удесно не обилазећи око острва.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици непрописно су паркирана возила означена бројем:

B

2
а) 2 и 3,
в) 2, 6 и 7,
б) 4 и 5,
г) 3, 5 и 6.
 

26.

_Ознаке приказане на слици („Стрелице“) служе за:

B

3
а) означавање дозвољених смерова кретања возила,
б) део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута,
в) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
 
27.

_Ознака приказана на слици, са бр. 1 („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

B

3
а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.
 

28.

_Неиспрекидана линија заустављања, постављена на прилазу раскрсници са путем са првенством пролаза на месту где не постоји саобраћајни знак „Обавезно
заустављање“, означава:

B

а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
3
б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само ако је испред те линије исписана реч „STOP“,
в) место на коловозу на коме је возач дужан да заустави возило само када се путем са првенством пролаза крећу возила којима мора
да уступи првенство пролаза.
 

29.

_Саобраћајни знакови:

B

а) морају бити изведени тако да се садржај њихових порука не може мењати,
3
б) могу бити изведени тако да се садржај њихових порука може мењати делимично или у целини, при чему измењени изглед и садржај мора
одговарати прописаном саобраћајном знаку,
в) морају бити изведени тако да се садржај њихових порука може мењати делимично или у целини.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва налево,
б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва надесно,
в) приближавање делу пута са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) наилазак на место где су постављени елементи за успоравање саобраћаја,
б) приближавање сужењу коловоза с леве стране које може да представља извесну опасност,
в) приближавање месту на коме се изводе радови на путу.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу
путем на који он наилази,
б) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута којим се морају кретати теретна возила,
б) пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) коловоз односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и
других објеката на коловозу,
б) пружање пута са једносмерним саобраћајем,
в) место на коме се налази подземни пролаз за возила.
 
35.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место на коме се налази подземни или надземни пешачки пролаз,
б) место на коме се налази обележени пешачки прелаз,
в) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз.
 

36.

_Возач који је пробну возачку дозволу стекао пре навршених 18 година живота за време управљања моторним возилом категорије В:

B

а) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година, у периоду важења пробне
возачке дозволе,
3
б) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година, до навршених 18 година
живота,
в) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање три године, до навршених 18 година
живота.
 

37.

_Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:

B

а) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог
лица или имовинску штету,
3
б) више од једном у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету,
в) више од једном у року од 3 године правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету.
 

38.

_Возач возила којим се обавља јавни превоз лица, када управља возилом у саобраћају на путу:

B

а) не сме да има алкохола у организму,
3
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
 

39.

_Упис у јединствени регистар возила, издавање саобраћајне дозволе и регистарских таблица обавља:

B

а) орган локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја, према пребивалишту, односно седишту власника возила,
3
б) привредно друштво овлашћено за вршење техничког прегледа возила, према пребивалишту, односно седишту власника возила,
в) територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова, према пребивалишту, односно седишту власника возила.
 

40.

_Возило које је преправљено може учествовати у саобраћају:

B

а) одмах након извршене преправке,
3
б) након што се испита и утврди да испуњава прописане услове,
в) након што се на техничком прегледу утврди да је технички исправно.
 

41.

_Светлост дневних светала мора бити:

B

а) беле или жуте боје,
3
б) боје одређене од стране произвођача возила,
в) само беле боје.
 

42.

_У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н индекс носивости је исказана кодом:

B

а) 195/65,
3
б) 89,
в) 16,
г) R,
д) Н.