AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 4  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу вршити:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) школске саобраћајне патроле и саобраћајне патроле грађана,
1
б) униформисани полицијски службеници,
в) учитељи, наставници и професори,
г) родитељи ученика,
д) ученици.
 
2.

_Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се не помера, објекта или препреке на коловозу је:

B

1
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
 
3.
_Незгода у којој је повређено лице које је управљало трактором при извођењу радова на њиви:

B

а) је саобраћајна незгода јер је повређен возач,
2
б) није саобраћајна незгода јер се није догодила на путу,
в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих лица,
г) је саобраћајна незгода уколико је трактор регистрован.
 
4.

_Возило је регистровано ако испуњава истовремено следеће услове:
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) уписано је у јединствени регистар возила,
2
б) за њега су издате таблице за привремено означавање,
в) за њега је издата саобраћајна дозвола,
г) за њега су издате регистарске таблице и регистрациона налепница,
д) учествује у саобраћају на путу.
 
5.

_Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има два точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, чија је
радна запремина 45 cm3, а највећа ефективна снага 5 kW, је:

B

а) мотоцикл,
2
б) мопед,
в) бицикл,
г) лаки трицикл.
 
6.

_Тролејбус је приказан на слици број:

B

1
2
3
2
а) 1,
б) 2,
в) 3.
 
7.

_Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
_(Заокружити два тачна одговора)

B
C
D
F

а) управља возилом за време трајања заштитне мере или мере безбедности,
2
б) управља возилом које је оптерећено преко своје носивости за више од 5%,
в) нема возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којој припада возило којим управља,
г) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз.
 
8.

_Возач који одбије да се подвргне испитивању на присуство алкохола и/или других психоактивних супстанци ће бити:

B

а) само искључен из саобраћаја,
2
б) спроведен у одговарајућу установу да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја,
в) искључен из саобраћаја и обавезно задржан.
 
9.

_Из саобраћаја ће бити искључено возило:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) код којег је технички неисправан уређај за управљање или уређај за заустављање,
2
б) које је проглашено неисправним на контролном техничком прегледу, без обзира на утврђени степен неисправности возила,
в) код којег су технички неисправни уређаји и опрема тако да могу угрозити безбедност саобраћаја и животну средину,
г) код којег терет у расутом стању није прекривен.
 
10.

_Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу, се обавља:

B

а) у објекту за вршење техничког прегледа возила који изабере возач тог возила,
2
б) по правилу у објекту за вршење техничког прегледа возила у ком је извршен контролни технички преглед,
в) у објекту за вршење техничког прегледа возила који одреди полицијски службеник који је искључио возило.
 
11.

_Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 170 km/h, бићете кажњени:

A
B
C
D

2

а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 8 казнених поена,
в) новчаном казном од 15.000 динара.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила:

B

2
а) регулисано је правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
б) није регулисано због непостојања саобраћајног знака,
в) правилом саобраћаја, осим у случају када правило одступа од значења светлосних саобраћајних знакова.
г) регулисано је ознаком на коловозу.
 
13.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2

а) морате се зауставити испред линије заустављања,
б) не морате стати испред линије заустављања, јер Вам је знаком овлашћеног лица дозвољен пролаз,
в) поступићете по правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза, јер је знак овлашћеног лица у супротности са значењем линије заустављања.
 
14.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) морате да се зауставите иза трамваја, док лица улазе, односно излазе,
б) обилажење можете извршити уколико се крећете брзином кретања пешака,
в) можете да наставите кретање без заустављања, када утврдите да сте уочени од стране лица која улазе, односно излазе из трамваја, односно када
се уверите да су та лица прилагодила кретање да би Вас пропустила.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици возачу црног возила:

B

2
а) нагло смањивање брзине и скретање удесно је дозвољено, јер постоји простор за извођење жељене радње,
б) није дозвољено нагло мењање начина вожње,
в) нагло смањивање брзине је дозвољено, а да би скренуо удесно мора се уверити да радњу може извршити на безбедан начин.
 

16.

_У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:

B

2
а) 1, б) 2,
в) 1 и 2.
 

17.

_На путу са више саобраћајних трака за кретање у истом смеру, возач који се креће слободном саобраћајном траком поред саобраћајне траке у којој је онемогућен
саобраћај:

B

а) дужан је да омогући укључивање свих возила у траку којом се он креће,
2
б) дужан је да омогући укључивање једног возила у траку којом се он креће,
в) има првенство пролаза у односу на возила из саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај.
 
18.

_У ситуацији приказаној на слици предност има:

B

2
а) возач возила означеног бројем 1,
б) возач возила означеног бројем 2,
в) возач возила које се налази у колони у којој се возила крећу мањом брзином.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

B

2
а) 1, б) 2, в) 1 и 2.
 

20.

_У ситуацији приказаној на слици извођење радње полукружно окретање:

B

2
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) успорићете и оставићете са своје леве стране довољно растојање између свог возила и возила са којим се мимоилазите, а по потреби и
зауставити возило да би пропустили возило које вам долази у сусрет,
б) оставићете са своје десне стране најмање 0,5 m растојања између свог возила и ивице коловоза,
в) возило ћете померити ка десној ивици коловоза, и по потреби се делимично кретати по тротоару.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици, претицање возила које се зауставља ради пропуштања пешака:

B

3
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено,
в) није Вам дозвољено, осим на путу ван насеља.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите бицикл, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на бицикл,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици прописно је паркирано возило означено бројем:

B

2
а) 1, б) 2, в) 1 и 2.
 
26.

_Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) Вам даје:

B

3
а) додатно упозорење на близину раскрснице на којој сте дужни да уступите првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који
наилазите,
б) додатно упозорење на место, пред улазом у раскрсницу, на коме сте дужни да зауставите возило и уступите првенство пролаза возилима
која се крећу путем на који наилазите,
в) додатно упозорење на пут, односно део пута, на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.
 

27.

_Ознака означена на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

B

3
а) место где је забрањено заустављање и паркирање на тротоару,
б) место где је забрањено заустављање и паркирање на коловозу,
в) место резервисано за аутобуско стајалиште.
 

28.

_Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Обавезно заустављање“, означава:

B

а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
3
б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само ако му то место омогућава прегледност саобраћајне ситуације
на путу са првенством пролаза,
в) место на коловозу на коме је возач дужан да заустави возило само када се путем са првенством пролаза крећу возила којима мора
да уступи првенство пролаза.
 

29.

_Постављање предмета који својим обликом, бојом, изгледом или местом постављања, подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију или заслепљују
учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја, учесницима у саобраћају:

B

а) није дозвољено,
3
б) је дозвољено, само у случају означавања гараже и колског прилаза,
в) је дозвољено када је надлежни орган локалне самоуправе издао одобрење за постављање таквих предмета.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину места на коме пут наилази на обалу,
б) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина,
в) близину дела пута на коме коловоз под одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у
саобраћају постоји опасност од прскања камена,
б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу,
в) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице и мопеде,
б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за путничка возила,
в) пут односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место на коме је забрањено полукружно окретање,
б) смер којим се возила морају кретати,
в) раскрсницу на којој је скретање улево забрањено.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за пешаке,
б) место на коме се налази обележени пешачки прелаз,
в) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз.
 
35.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину места на којем се налази надвожњак на путу,
б) место на коме се завршава аутопут,
в) близину места на коме се пут завршава.
 

36.

_Моторно возило, којим управља возач који има пробну возачку дозволу, мора бити означено посебном ознаком "П", која мора бити постављена на видном
месту:

B

а) само са задње стране возила,
3
б) са предње и задње стране возила,
в) са предње, задње и бочне стране возила.
 

37.

_Лице којем је изречена заштитна мера, односно мера безбедности забране управљања моторним возилом:

B

а) не може започети нити вршити обуку и полагати возачки испит у време трајања те мере,
3
б) може вршити обуку али не може полагати возачки испит, у време трајања те мере,
в) може вршити теоријску обуку и полагати теоријски испит, али не може вршити практичну обуку и полагати практични испит, у време трајања те мере.
 

38.

_Возач возила са правом првенства пролаза, када управља возилом у саобраћају на путу:

B

а) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
3
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml,
в) не сме да има алкохола у крви.
 

39.

_Моторно и прикључно возило након истека рока важења регистрационе налепнице:

B

а) сме да учествује у саобраћају на путу најдуже 15 дана од дана истека важења,
3
б) не сме да учествује у саобраћају на путу,
в) сме да учествује у саобраћају на путу најдуже 5 дана од дана истека важења.
 

40.

_Технички преглед моторног, односно прикључног возила се врши ради утврђивања да ли:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) испуњава техничке прописе и услове за учешће у саобраћају,
3
б) је преправљено у складу са смерницама које одређује произвођач возила,
в) је усаглашено са једнообразним техничким условима у складу са прописима о хомологацији,
г) је возило технички исправно.
 

41.

_На моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m и прикључном возилу ширине преко 1,6 m:

B
C
D
F

а) не морају бити уграђена предња позициона светала,
3
б) морају бити уграђена два предња позициона светла беле или жуте боје,
в) морају бити уграђена два предња позициона светла беле боје.
 

42.

_Дубина газећег слоја пнеуматика на мопедима, мотоциклима, трициклима, четвороциклима и путничким возилима мора бити:

B

а) већа од дубине означене TWI ознакама, односно најмање 2 mm, ако TWI ознаке не постоје,
3
б) најмање 1,6 mm,
в) већа од дубине означене TWI ознакама, односно најмање 1,6 mm, ако TWI ознаке не постоје.