AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 5  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:

B

а) доношење програма саобраћајног васпитања и образовања деце у предшколским и школским установама,
1
б) унапређивање и учвршћивање позитивних ставова и понашања деце, значајних за безбедно учешће у саобраћају,
в) формирање школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана.
 
2.

_Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:

B

1
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
 
3.
_Незгода у којој је порушена дворишна ограда при излетању возила са пута:

B

а) је саобраћајна незгода јер је начињена материјална штета,
2
б) није саобраћајна незгода јер у незгоди учествовало само једно возило,
в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих или повређених лица,
г) није саобраћајна незгода јер је материјална штета начињена ван пута.
 
4.

_Јавна исправа (решење) која са регистрационом налепницом даје право на коришћење возила у саобраћају за време важења регистрационе налепнице је:

B

а) регистарска таблица,
2
б) саобраћајна дозвола,
в) возачка дозвола.
 
5.

_Моторно возило са електричним погоном, највеће трајне номиналне снаге 4 kW, највеће конструктивне брзине 40 km/h, које има два точка, је:

B

а) мотоцикл,
2
б) мопед,
в) бицикл,
г) лаки трицикл.
 
6.

_Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg
и које има 10 места за седење укључујући и место за седење возача, је:

B

а) туристички воз,
2
б) путничко возило,
в) аутобус.
 
7.

_Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
_(Заокружити два тачна одговора)

B
C
D

а) је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возача,
2
б) управља возилом након истека рока важења возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе,
в) није искористио дневни одмор у року од 24 сата након завршетка претходног дневног или недељног одмора,
г) се у зони школе креће брзином која је преко 50 km/h већа од дозвољене.
 
8.

_Возач који је под дејством алкохола, чији је садржај алкохола у крви мањи од 1,20 mg/ml:

B

а) мора бити обавезно задржан,
2
б) може бити задржан само ако изражава намеру, односно ако постоји опасност да ће наставити са управљањем возилом након што је искључен из саобраћаја,
в) може бити задржан само ако је изазвао саобраћајну незгоду.
 
9.

_Из саобраћаја ће бити искључено возило:
_(Заокружити два тачна одговора)

B
C
D
F

а) које је оптерећено преко своје носивости за више од 5%,
2
б) које није у прописаном року подвргнуто редовном шестомесечном техничком прегледу,
в) које има непрописно смештен, обележен или причвршћен терет,
г) у чијем простору за превоз терета се превозе лица.
 
10.

_Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу се:

B

а) може извршити и у другом објекту за вршење техничког прегледа возила када то дозволи орган чији је службеник упутио возило на
контролни технички преглед,
2
б) мора извршити само у објекту где је извршен контролни технички преглед возила,
в) може извршити у било којем објекту за вршење техничког прегледа возила.
 
11.

_Ако у ситуацији приказаној на слици, не пропустите пешака, бићете кажњени:

B

2

а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 3 казнена поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у погледу пропуштања учесника у саобраћају на раскрсници, регулисано је:

B

2
а) правилом саобраћаја које регулише првенство пролаза,
б) постављеним саобраћајним знаком,
в) постављеном ознаком на коловозу.
 
13.

_У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:

B

а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,

2

б) знацима овлашћеног лица,
в)саобраћајном знаку.
 
14.

_Када је на путу са по једном саобраћајном траком по смеру, заустављено возило за организован превоз деце, ради њиховог уласка или изласка, возачи осталих
возила који се крећу тим путем:

B

а) могу да наставе кретање возила уколико пролазак поред тог возила могу извршити без угрожавања других учесника у саобраћају,
2
б) дужни су да прилагоде брзину возила, тако да могу безбедно да зауставе возило, како не би угрозили децу која улазе, односно излазе из
возила,
в) дужни су да се зауставе док деца улазе, односно
излазе из возила.
 

15.

_Возач који намерава да изврши радњу возилом у саобраћају сме:

B

а) да отпочне такву радњу само ако се уверио да то може да учини на безбедан начин и дао прописан знак показивачем правца,
2
б) увек да отпочне такву радњу уколико се уверио да је та радња у складу са саобраћајном сигнализацијом,
в) увек да отпочне такву радњу, ако је дао прописан знак показивачем правца.
 

16.

_У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, правилно се креће возило означено бројем:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у траку којом се крећете,
б) дужни сте да омогућите укључивање свих возила у траку којом се крећете,
в) имате првенство пролаза у односу на возила из саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај.
 
18.

_У ситуацији приказаној на слици, где свако од возила на раскрсници има првенство пролаза у односу на возило које му долази са леве стране, поступање којим ћете омогућити безбедан пролазак кроз раскрсницу је
да:

B

2
а) покажете одлучност и први прођете кроз раскрсницу,
б) визуелним контактом и давањем одговарајућег знака руком захтевате од возача трактора да Вам омогући пролазак кроз раскрсницу с
обзиром да имате предност у односу на путничко возило,
в) визуелним контактом и давањем одговарајућег знака руком омогућите пролаз возачу црвеног возила које има предност у односу на бело
возило и пропустите трактор.
 

19.

_Возач возила које скреће удесно:

B

а) има првенство пролаза у односу на возило које се креће са његове десне стране, саобраћајном траком за возила јавног превоза путника,
2
б) дужан је да пропусти возило које се креће са његове десне стране, саобраћајном траком за возила јавног превоза путника,
в) дужан је да скретање изврши из саобраћајне траке за возила јавног превоза путника, након пропуштања возила која се крећу том траком.
 

20.

_На мосту, у ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера,
б) није дозвољено вршити полукружно окретање,
в) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања.
 

21.

_Уколико је због недовољне ширине пута мимоилажење онемогућено:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) дужан је да се заустави возач коме је то, с обзиром на карактеристике и стање пута и саобраћајну ситуацију, лакше да изведе,
2
б) дужан је да се заустави возач који са десне стране нема банкину или тротоар чија површина би омогућила кретање ради мимоилажења,
в) возач којем је то, с обзиром на карактеристике и стање пута и саобраћајну ситуацију, лакше да изведе, дужан је да по потреби, кретањем уназад или на други начин, помери своје возило
и заузме на путу положај који омогућава мимоилажење,
г) возила могу наставити кретање уколико ширина банкине или тротоара омогућава њихово мимоилажење.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког
возила претицање мотокултиватора:

B

3
а) је дозвољено,
б) је дозвољено, јер има довољно простора да се мимоиђе са возилом које долази из супротног смера,
в) није дозвољено.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици, при полукружном
окретању:

B

2
а) дужни сте да полукружно окретање извршите обилазећи острво са десне стране,
б) можете се полукружно окренути не обилазећи острво, односно одмах извршити скретање улево.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици, у близини трамвајских шина, прописно је паркирано:

B

2
а) црвено возило,
б) плаво возило,
в) и црвено и плаво возило.
 

26.

_Натпис приказан на слици означава:

B

3
а) додатно обавештење возачу на близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по
путу на који он наилази,
б) додатно обавештење возачу на пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера,
в) додатно обавештење возачу на место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза
возилима која се крећу путем на који он наилази.
 
27.

_Натпис приказан на слици („Пиктограм колица за лица са инвалидитетом“) означава:

B

3
а) непосредну близину пешачког прелаза у зони установе у којој бораве лица са инвалидитетом,
б) да је паркинг место на коме је натпис обележен намењен искључиво за паркирање возила лица са инвалидитетом,
в) простор намењен за кретање лица са инвалидитетом у инвалидским колицима.
 

28.

_Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред знака „Забрана пролаза без заустављања” који означава близину царинарнице, полиције или
наплатног места за путарину, означава место непосредно пре кога возач мора да:

B

а) заустави возило пре линије заустављања, само ако му овлашћено лице даје одговарајући знак,
3
б) заустави возило само ако је пролаз онемогућен одговарајућим запречним средством (покретном рампом),
в) заустави возило.
 

29.

_Саобраћајни знакови су:
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) знакови опасности,
3
б) семафори,
в) знакови изричитих наредби,
г) знакови обавештења,
д) ознаке на коловозу,
е) знаци које дају полицијски службеници.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у
саобраћају постоји опасност од прскања камена,
б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу,
в) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у
саобраћају постоји опасност од прскања камена,
б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу, са леве стране,
в) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешкe трициклe и тешкe четвороциклe,
б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину царинарнице, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
б) близину полиције, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
в) близину наплатног места за путарину, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) број пута,
б) број деонице пута,
в) стационажу пута.
 
35.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место на којем се завршава одредиште од културно историјског значаја,
б) пут односно део пута на коме се уређајем на возилу не смеју давати звучни знакови, осим у случају непосредне опасности,
в) место одакле престаје забрана давања звучних знакова.
 

36.

_Возач који је пробну возачку дозволу стекао са навршених 18 година живота за време управљања моторним возилом:

B

а) не мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година,
3
б) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање три године, у периоду од 6 месеци од
дана добијања дозволе,
в) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година, у периоду важења пробне
возачке дозволе.
 

37.

_Возачку дозволу за управљање моторним возилом категорије AM може добити лице које је навршило:

B

а) 14 година,
3
б) 15 година,
в) 16 година.
 

38.

_Возач возила којим се обавља јавни превоз ствари, када управља возилом у саобраћају на путу:

B

а) не сме да има алкохола у организму,
3
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
 

39.

_У саобраћају на путу могу да учествују моторна и прикључна возила која нису регистрована ако:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) су означена као возила од историјског значаја (олдтајмери),
3
б) се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована,
в) се крећу ради спровођења прописаног царинског поступка,
г) нису првенствено намењена за учествовање у саобраћају на путу.
 

40.

_Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити:

B

а) пре истека рока од шест месеци од дана претходног редовног техничког прегледа возила,
3
б) најкасније 15 дана после истека важења регистрационе налепнице,
в) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице.
 

41.

_На моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 m светла за маглу могу бити уграђенa и изведенa
као:

B
C
D
F

а) четири фара,
3
б) два фара,
в) паран број фарова без ограничења броја.
 

42.

_Постојање резервног точка у моторном возилу:

B
C
D

а) је обавезно,
3
б) није обавезно, ако постоји одговарајуће средство за привремено оспособљавање издуваног пнеуматика (нпр. спреј, пена у боци
под притиском, комплет за брзу поправку пнеуматика и сл.),
в) није обавезно.