AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 6  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) на начин који ће му омогућити да што пре безбедно стигне на одредиште,
1
б) на начин којим неће ометати, угрозити или повредити друге учеснике,
в) на начин којим може ометати, али не и повредити или угрозити друге учеснике у саобраћају,
г) тако да предузме све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводи у опасност.
 
2.

_Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:

B

1
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
 
3.
_Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:

B

2
а) растојање,
б) одстојање,
в) најмања дозвољена бочна удаљеност између возила.
 
4.

_Ознака на возилу којом се означава да је возило уписано у јединствени регистар возила је:

B

а) регистарска таблица,
2
б) таблица за привремено означавање,
в) саобраћајна дозвола.
 
5.

_Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је лаки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
(Заокружити три тачна одговора)

B

а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
2
б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
в) има најмање три точка,
г) има три точка,
д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3,
е) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3.
 
6.

_Моторно возило, са електричним погоном, намењено за извођење одређених радова, са четири точка, највеће трајне номиналне снаге 120 kW, чија је маса 1.500 kg и највећа конструктивна брзина кретања 40 km/h, је:

B

а) теретно возило,
2
б) мотокултиватор,
в) радна машина.
 
7.

_Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возача,
2
б) управља возилом након истека рока важења возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе,
в) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз,
г) се у зони школе креће брзином која је преко 50 km/h већа од дозвољене.
 
8.

_Трошкове премештања возила којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја сноси:

B

а) власник, односно корисник возила,
2
б) орган чији је службеник наложио премештање,
в) власник, односно корисник возила, само у случају када је искључени возач задржан до отрежњења.
 
9.

_Из саобраћаја ће бити искључено возило:
_(Заокружити два тачна одговора)

B
C
D
F

а) чија се вуча обавља на непрописан начин,
2
б) којим се обавља ванредни превоз ако није означено ротационим, односно трепћућим светлима плаве боје,
в) које на непрописан начин вуче друго возило,
г) којим се ванредни превоз не обавља у складу са условима наведеним у одобрењу о ванредном превозу.
 
10.

_Возачу возила које је искључено из саобраћаја:

B

а) одузеће се саобраћајна дозвола уз издавање потврде о одузимању,
2
б) одузеће се возачка дозвола уз издавање потврде о одузимању,
в) одузеће се регистарске таблице, уз издавање потврде о одузимању.
 
11.

_Возач који се возилом на аутопуту креће уназад, казниће се:

B
C
D

а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,

2

б) новчаном казном од 6.000 динара до 20.000 динара и 3 казнена поена,
в) новчаном казном од 3.000 динара.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у погледу смера кретања регулисано је:

B

2
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) постављеном ознаком на коловозу.
 
13.

_У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења светлосног саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:

B

а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,

2

б) светлосном саобраћајном знаку,
в) знацима овлашћеног лица.
 
14.

_Знак приказан на слици означава:

B

2
а) место у чијој се близини налази школа и пешачки прелаз које деца често користе,
б) близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу (близина школе, обданишта, игралишта и сл.),
в) возило којим се врши организовани превоз деце.
 

15.

_Након уверавања да сме да отпочне жељену радњу возач:

B

а) може одмах започети извођење те радње, без давања знака показивачем правца, јер се уверио да радњу може извршити на безбедан начин,
2
б) мора друге учеснике у саобраћају јасно и благовремено да обавести о томе, дајући им знак показивачем правца,
в) може одмах започети извођење те радње, а знак показивачем правца ће дати истовремено са започињањем те радње.
 

16.

_На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач:

B

а) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако тиме не омета возила која се крећу иза његовог возила,
2
б) не сме да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза,
в) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза само када врши претицање.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у саобраћајну траку којом се крећете,
б) дужни сте да омогућите укључивање оба возила у саобраћајну траку којом се крећете, јер су започела извођење те радње,
в) нисте дужни да омогућите укључивање возила у саобраћајну траку којом се крећете, али ћете то омогућити с обзиром да сте на време уочили њихову намеру и на тај начин избећи настанак опасне ситуације уколико та возила наставе започету радњу.
 
18.

_У ситуацији приказаној на слици прописно се креће возило означено бројем:

B

2
а) 1 и 2,
б) 2 и 3,
в) 1.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици, када на раскрсници скрећете удесно:

B

2
а) дужни сте да пропустите возило које се креће са Ваше десне стране, а скретање удесно извршите из саобраћајне траке којом се крећете,
б) имате првенство пролаза у односу на возило које се креће са Ваше десне стране,
в) дужни сте да скретање извршите из саобраћајне траке која је уз десну ивицу коловоза, након пропуштања возила које се креће том траком ако његова удаљеност и брзина то захтевају.
 

20.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање,
б) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање, када пропустите возила која Вам долазе у сусрет,
в) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици, безбедно поступање је да:

B

2
а) успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите и пропустите возило које Вам долази у сусрет,
б) наставите кретање јер имате предност у односу на возача возила које Вам долази у сусрет, а возач другог возила је дужан да кретањем
уназад или на други начин, помери своје возило и заузме на путу положај који омогућава мимоилажење,
в) наставите кретање и коришћењем потребне површине тротоара омогућите мимоилажење.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици (плаво возило скреће на раскрсници удесно), возачу белог возила који задржава правац кретања:

B

3
а) није дозвољено претицање,
б) дозвољено је претицање.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на возило из супротног смера,
б) дужни сте да пропустите возило из супротног смера, а имате првенство пролаза у односу на трактор,
в) дужни сте да пропустите оба возила,
г) имате предност у односу на оба возила.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици возач теретног возила:

B

2
а) има првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужан је да пропусти путничко возило.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) није дозвољено заустављање и паркирање,
б) дозвољено је заустављање и паркирање,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање.
 

26.

_Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

B

3
а) место резервисано за паркирање аутобуса и заустављање других возила,
б) место резервисано за аутобуско стајалиште,
в) место резервисано за такси возила или друга возила.
 
27.

_Ознака приказана на слици означава:

B

3
а) сталну препреку унутар габарита слободног профила пута,
б) вертикалну запреку,
в) запречну траку.
 

28.

_Светлосни саобраћајни знак − црвено светло који даје семафор има значење:

B

а) забрањен пролаз,
3
б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.
 

29.

_Саобраћајни знакови се постављају са:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) десне стране пута,
3
б) десне или леве стране пута,
в) десне стране пута, а ако прети опасност да учесници у саобраћају неће правовремено уочити саобраћајни знак, он се поставља и на
левој страни пута,
г) леве стране пута.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз,
б) место на коме се налази обележени пешачки прелаз,
в) посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у
саобраћају постоји опасност од прскања камена,
б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу, са десне стране,
в) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешкe трициклe и тешкe четвороциклe,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину царинарнице, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
б) близину полиције, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
в) близину наплатног места за путарину односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) број пута, број деонице пута и стационажу пута,
б) растојање од граничног прелаза до места на коме је постављен знак,
в) растојање до завршетка пута по којем се возило креће.
 
35.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место на путу где се завршава зона успореног саобраћаја,
б) место на путу где се завршава пешачка зона,
в) место на путу на којем се завршава пешачка стаза.
 

36.

_Возач који има пробну возачку дозволу, не сме управљати моторним возилом:

B

а) у периоду од 22,00 до 06,00 сати,
3
б) у периоду од 23,00 до 05,00 сати, до навршених 18 година живота,
в) у периоду од 23,00 до 06,00 сати.
 

37.

_Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије АМ сме да управља у саобраћају на путу:
(Заокружити три тачна одговора)

B

а) мопедом,
3
б) мотоциклом чија радна запремина мотора није већа од 125 cm3,
в) тешким трициклом,
г) лаким трициклом,
д) лаким четвороциклом,
е) тешким четвороциклом.
 

38.

_Кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног испита:

B

а) не сме да има алкохола у крви,
3
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
 

39.

_Таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу издају се са роком важења најдуже:

B

а) 7 дана,
3
б) 15 дана,
в) 30 дана.
 

40.

_Редовни годишњи технички преглед возила се може извршити најраније 30 дана пре:

B

а) подношења захтева за регистрацију,
3
б) истека важења регистрационе налепнице,
в) истека важења саобраћајне дозволе.
 

41.

_Светлост светала за маглу мора бити:

B

а) беле или жуте боје,
3
б) боје одређене од стране произвођача возила,
в) само жуте боје.
 

42.

_Опрема за пружање прве помоћи:

B

а) не мора постојати у теретним возилима,
3
б) мора постојати у теретним возилима, осим у возилима намењеним за комуналне услуге,
в) мора постојати у свим теретним возилима.