AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 7  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Шта се од набројаног сматра саобраћајем?
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) Кретање возила тркачком стазом.
1
б) Кретање возила улицом.
в) Кретање трактора њивом.
г) Кретање возила површинама намењеним за кретање само возила и лица којима је власник те површине то омогућио.
д) Кретање пешака тротоаром.
е) Кретање запрежног возила земљаним путем.
 
2.

_Радња коју предузимате у ситуацији приказаној на слици пролажењем возила поред паркираног возила је:

B

1
а) мимоилажење,
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
 
3.
_Растојање између возила приказаних на слици је означено бројем:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 
4.

_Ознака на возилу којом се одређује да возило може да учествује у саобраћају у одређеном временском року је:

B

а) регистарска таблица,
2
б) регистрациона налепница,
в) саобраћајна дозвола.
 
5.

_Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је лаки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове:
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
2
б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
в) има најмање три точка,
г) има три точка,
д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3,
е) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3.
 
6.

_Теретно возило је приказано на слици број:

B

1
2
3
4
2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 
7.

_Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) управља возилом за време трајања заштитне мере или мере безбедности,
2
б) управља возилом које је технички неисправно,
в) нема возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којој припада возило којим управља,
г) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз.
 
8.

_Надлежном органу за прекршаје биће доведен возач:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) који је затечен у чињењу прекршаја и који оспорава чињење прекршаја,
2
б) који је затечен у чињењу прекршаја за које је обавезно изрицање казнених поена,
в) који је затечен у чињењу прекршаја и који изражава намеру за даље чињење прекршаја,
г) који је затечен у чињењу прекршаја за које је обавезно изрицање заштитне мере забране управљања моторним возилом,
д) који је затечен у чињењу прекршаја и који је наставио са чињењем тог прекршаја.
 
9.

_Из саобраћаја ће бити искључено возило:
_(Заокружити два тачна одговора)

B
C
D
F

а) које не испуњава прописане услове у погледу димензија, највеће дозвољене укупне масе или осовинског оптерећења, а нема дозволу за ванредни превоз,
2
б) чија је највећа дозвољена маса већа од највеће дозвољене укупне масе,
в) чији терет на предњој страни прелази најудаљенију тачку до 1 m, а нема дозволу за ванредни превоз,
г) чија је највећа дозвољена маса већа од укупне масе возила,
д) које са теретом премашује највеће дозвољене димензије (дужина, ширина и висина) за поједине врсте возила, а нема дозволу за ванредни превоз.
 
10.

_Ако возач возила, које је искључено из саобраћаја, полицијском службенику не преда регистарске таблице:

B

а) возач ће бити доведен надлежном органу за прекршаје и биће ангажовано стручно лице, да о трошку возача, скине регистарске таблице,
2
б) власнику, односно кориснику возила ће бити одузети кључеви возила,
в) возило ће бити привремено одузето.
 
11.

_Возач који управља возилом када је његовој возачкој дозволи истекао рок важења највише шест месеци, казниће се:

B

а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казнених поена,

2

б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици скретање улево из саобраћајне траке означене стрелицом за скретање улево:

B

2
а) је дозвољено,
б) није дозвољено
 
13.

_У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:

B

2

а) светлосним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
в) знацима овлашћеног лица.
 
14.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да се увек зауставите, док се аутобус не укључи у саобраћај,
б) можете непромењеном брзином наставити кретање јер имате првенство пролаза у односу на сва возила која се укључују у саобраћај,
в) дужни сте да смањите брзину и по потреби да се зауставите, ради омогућавања укључивањa аутобуса у саобраћај са стајалишта..
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила када се укључује у саобраћај мора:

B

2
а) прво дати знак левим показивачем правца и затим се уверити да може да се укључи у саобраћај,
б) се прво уверити да се може укључити у саобраћај и затим дати знак левим показивачем правца,
в) давати знак левим показивачем правца док се уверава да може да се укључи у саобраћај,
г) се прво уверити да се може укључити у саобраћај и затим дати знак десним показивачем правца.
 

16.

_У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

B

2
а) дужан је да Вас пропусти променом саобраћајне траке,
б) није дужан да мења саобраћајну траку, јер га можете претећи са десне стране,
в) није дужан да мења саобраћајну траку, уколико се креће највећом дозвољеном брзином на том делу пута.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици, када је крајњом десном саобраћајном траком онемогућен саобраћај:

B

2
а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у саобраћајну траку којом се крећете,
б) дужни сте да омогућите укључивање оба возила у саобраћајну траку којом се крећете,
в) нисте дужни да омогућите укључивање возила у траку којом се крећете.
 
18.

_Возач возила који скреће удесно дужан је да скретање изврши:

B

а) крећући се било којом саобраћајном траком, при чему мора пропустити возила која се крећу саобраћајном траком која се протеже уз десну ивицу коловоза,
2
б) крећући се крајњом саобраћајном траком која се протеже уз десну ивицу коловоза, ако саобраћајном сигнализацијом није другачије одређено,
в) крећући се саобраћајном траком која му омогућава најлакше извођење радње скретања.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици, на непрегледном делу пута кретање возила уназад:

B

2
а) је дозвољено било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено, оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у
саобраћају.
 

20.

_Возачу скупа возила, у ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дозвољено је полукружно окретање са маневрисањем,
б) није дозвољено полукружно окретање јер се мора извести са маневрисањем, односно уз кретање возила уназад,
в) дозвољено је полукружно окретање са маневрисањем, само ако се налази на путу са првенством пролаза.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици мимоилажење ћете извршити са:

B

2
а) десне стране,
б) било које стране, у зависности од саобраћајне ситуације у раскрсници,
в) леве стране.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици (оба возила задржавају правац кретања кроз раскрсницу), возачу црвеног возила:

B

3
а) дозвољено је претицање и то са леве стране,
б) није дозвољено претицање,
в) дозвољено је претицање и то са десне стране.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) зауставићете се и пропустити путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило,
в) имате првенство пролаза у односу на путничко возило.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите бицикл, а имате првенство пролаза у односу на аутобус,
б) дужни сте да пропустите аутобус, а имате првенство пролаза у односу на бицикл,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици паркирање:

B

2
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
 

26.

_У ситуацији приказаној на слици, ивична линија је означена бројем:

B

3
а) 1 и 2,
б) 2 и 3,
в) 2 и 4,
г) 3 и 4.
 
27.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

3
а) се не морате зауставити јер друго возило долази са Ваше леве стране,
б) се морате зауставити непосредно пре испрекидане линије заустављања да би пропустили друго возило,
в) можете се зауставити на било којем месту да би пропустили друго возило.
 

28.

_На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по вертикалној оси, једно испод другог, њихов распоред је:

B

а) црвено горе, жуто у средини, а зелено доле,
3
б) зелено горе, жуто у средини, а црвено доле,
в) црвено горе, зелено у средини, а жуто доле.
 

29.

_Саобраћајни знакови се изводе тако да се садржај њихових порука:

B

а) не може мењати,
3
б) може мењати делимично или у целини, при чему измењени изглед и садржај мора одговарати прописаном саобраћајном знаку.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину дела пута на коме често дува јак бочни ветар са леве стране,
б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу са леве стране,
в) део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза,
б) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем,
в) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторних возила, осим теретних возила и аутобуса,
б) пут, односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторних возила, осим мотоцикaла без приколице, мопеда, лаких
трицикала и лаких четвороцикала,
в) пут, односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторних возила, осим скупова возила.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) део пута на коме моторна возила, осим мотоцикла, мопеда, лаких трицикла, тешких трицикла, лаких четвороцикла, тешких четвороцикла, радних машина, трактора и мотокултиватора, морају на погонским точковима имати ланце за снег кад је на коловозу снег,
б) део пута на коме сва моторна возила морају на погонским точковима имати ланце за снег кад је на коловозу снег,
в) део пута на коме сва моторна возила морају на погонским точковима имати ланце за снег или зимске пнеуматике када је на коловозу снег.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) гаражу са паркинг местима,
б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
в) паркиралиште.
 
35.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину места или место на коме се налази хотел односно мотел,
б) близину места или место на коме се налази ресторан,
в) близину места или место на коме се налази кафана.
 

36.

_Возачу који има пробну возачку дозволу кретање брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим се креће:

B

а) није дозвољено,
3
б) није дозвољено само у периоду од 23,00 до 05,00 сати,
в) није дозвољено само до навршених 18 година живота.
 

37.

_Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) трактором,
3
б) тешким трициклом чија снага мотора није већа од 15 kW,
в) радном машином чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 kg,
г) тешким трициклом чија снага мотора је већа од 15 kW када напуни 21 годину.
 

38.

_Возач са пробном возачком дозволом, када управља возилом у саобраћају на путу:

B

а) не сме да има алкохола у крви само у периоду од 23,00 до 05,00 сати,
3
б) не сме да има алкохола у крви,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml.
 

39.

_Регистрациона налепница се издаје са роком важења од:

B

а) једне године,
3
б) 6 месеци,
в) 15 дана.
 

40.

_Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна возила старости преко:

B

а) 10 година,
3
б) најкасније 15 дана после истека важења регистрационе налепнице,
в) 15 година,
 

41.

_Када се укључе светла за маглу, на контролној табли возила:

B
C
D
F

а) мора аутоматски да светли контролна лампа зелене боје,
3
б) мора аутоматски да светли контролна лампа жуте боје,
в) не мора бити укључена лампа било које боје.
 

42.

_Возила морају бити опремљена зимском опремом у периоду:

B
C
D

а) од 1. децембра до 1. марта, ако се на коловозу налази снег, лед или поледица,
3
б) од 1. новембра до 1. априла, ако се на коловозу налази снег, лед или поледица,
в) од 15. новембра до 15. марта.