AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 9  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Возач је:

B

а) лице које на путу управља возилом,
1
б) свако лице које има возачку дозволу,
в) лице које по путу сопственом снагом гура или вуче возило.
 
2.

_Услови смањене видљивости на путу изван насеља су услови у којима је видљивост мања од:

B

а) 100 m,
1
б) 150 m,
в) 200 m,
г) 250 m.
 
3.
_Означена удаљеност између возила приказаних на слици је:

B

1
а) растојање,
б) одстојање,
в) предњи, односно задњи препуст возила.
 
4.

_Довођење возила, односно уређаја и склопова возила у исправно стање је:

B

а) преправка возила,
2
б) поправка возила,
в) технички преглед возила.
 
5.

_Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 40 km/h и које има три точка и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, чија је радна запремина 55 cm3, а највећа ефективна снага 4 kW, је:

B

а) мотоцикл,
2
б) мопед,
в) бицикл,
г) лаки трицикл.
 
6.

_Скуп возила је приказан на слици број:

B

1
2
3
4
2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 
7.

_Да ли је возач дужан да ради утврђивања присуства алкохола у организму без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица, и омогући вршење испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар и др.)?

B

а) Не.
2
б) Да.
в) Да, само ако је учествовао у саобраћајној незгоди.
 
8.

_Возило може бити упућено на контролни технички преглед када:

B

а) полицијски службеник посумња у техничку исправност возила,
2
б) је возило искључено из саобраћаја због техничке неисправности,
в) су на возилу које је учествовало у саобраћајној незгоди оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учешће возила у саобраћају на путу.
 
9.

_Ако возач возила које се креће на путу на којем кретање тог возила није дозвољено, не поступи по наредби да без одлагања најкраћим путем напусти тај пут:

B

а) возило ће бити искључено из саобраћаја,
2
б) возач ће бити искључен из саобраћаја,
в) возач ће бити доведен надлежном органу за прекршаје.
 
10.

_Ако се иза возила или групе возила, због споре вожње створила колона возила:

B
C
D
F

а) возило или група возила ће бити искључена из саобраћаја,
2
б) кретање возила или групе возила може бити привремено забрањено, за разумно време, а најдуже 30 минута,
в) возила или група возила ће бити искључена из саобраћаја и одузете саобраћајне дозволе док постоје разлози за искључење.
 
11.

_Власник регистрованог возила за које није поднет захтев за издавање нове регистрационе налепнице, који у прописаном року не врати регистарске таблице органу који је исте издао, казниће се:

A
B
C
D

а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,

2

б) новчаном казном од 5.000 динара,
в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.
 
12.

_На раскрсници приказаној на слици поступање возача регулисано је:

B

2
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
в) постављеном ознаком на коловозу.
 
13.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2

а) настављате кретање возила с обзиром да се путници који улазе, односно излазе из аутобуса крећу непрописно по коловозу,
б) дужни сте да прилагодите брзину возила, тако да можете безбедно да зауставите возило, како не би угрозили лица која улазе, односно излазе из аутобуса,
в) дужни сте да зауставите возило док лица улазе, односно излазе из аутобуса.
 
14.

_Возач возила које се креће на путу у насељу саобраћајном траком, у коју се аутобус прописно укључује у саобраћај са стајалишта:

B

а) дужан је да аутобусу омогући укључивање у саобраћај,
2
б) дужан је да се увек заустави, док се аутобус не укључи у саобраћај,
в) може непромењеном брзином наставити кретање јер има првенство пролаза у односу на сва возила која се укључују у саобраћај.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици возач мопеда, односно мотоцикла, који се укључује у саобраћај из гараже на непрегледном месту, дужан је да:

B

2
а) постепено помера возило, у циљу уочавања његовог возила од осталих учесника у саобраћају и да заузме положај тела на седишту који му омогућава потребну прегледност,
б) то изведе уз помоћ лица које се налази на погодном месту ван возила и које му даје одговарајуће знакове,
в) се у саобраћај укључи на неком другом погодном месту, где ће имати довољну прегледност.
 

16.

_У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу са физички одвојеним коловозним тракама, правилно се креће:

B

2
а) теретно возило (скуп возила),
б) путничко возило,
в) оба возила.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) можете нагло да успорите возило, ради избегавања непосредне опасности,
б) не смете нагло да успорите возило,
в) не смете нагло да успори возило, већ ће саобраћајну незгоду избећи променом правца кретања возила.
 
18.

_У ситуацији приказаној на слици скретање удесно је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

B

2
а) је дозвољено било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
б) је дозвољено, оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) није дозвољено.
 

20.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера,
б) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања,
в) није дозвољено вршити полукружно окретање.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

B

2
а) возач возила које се креће уз нагиб дужан је да заустави своје возило јер има погодно место за заустављање, које омогућава безбедно мимоилажење,
б) возач возила које се креће низ нагиб је дужан да се заустави и кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење,
в) возачи ће се визуелном комуникацијом, покретима руком, давањем звучног или светлосног знака упозорења, споразумети о најбезбеднијем начину мимоилажења.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

3
а) тако да можете благовремено да зауставите возило пред сваком препреком коју под датим околностима можете да видите или има разлога да предвидите,
б) да не угрожавате себе и друге учеснике у саобраћају,
в) која је најмање 20% мања од брзине дозвољене према врсти возила којима управљате,
г) од највише 80 km/h.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици, возач путничког возила:

B

2
а) има првенство пролаза у односу на трактор са укљученим жутим ротационим или трепћућим светлом,
б) дужан је да пропусти трактор са укљученим жутим ротационим или трепћућим светлом.
 

24.

_Возач који се приближава раскрсници дужан је да прилагоди вожњу:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) условима саобраћаја на раскрсници,
2
б) како би што пре стигао на одредиште,
в) тако да вози брзином при којој може да се заустави и пропусти возила која на раскрсници имају првенство пролаза,
г) тако да што пре прође кроз раскрсницу.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици паркирање возила је извршено на:

B

2
а) прописан начин,
б) непрописан начин,
в) прописан начин уколико је остављен слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 m.
 
26.

_Ознака на коловозу приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

B

3
а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.
 

27.

_Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:

B

3
а) део површине коловоза намењен за заустављање и паркирање возила,
б) место затварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника,
в) место отварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника.
 

28.

_Светлосни саобраћајни знак − истовремено укључено црвено и жуто светло који даје семафор има значење:

B

а) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
3
б) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло,
в) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.
 

29.

_Знакови опасности, по правилу, се постављају:

B

а) на удаљености од 150 m до 250 m испред опасног места на путу,
3
б) непосредно испред опасног места на путу,
в) на удаљености од 100 m испред опасног места на путу.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) коловоз односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
б) близину раскрснице на којој се саобраћај одвија у кружном току,
в) место на коме је забрањено полукружно окретање.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину тунела на путу,
б) близину надвожњака,
в) близину подвожњака.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за теретна возила и аутобусе,
в) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима и мотоциклима.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину царинарнице, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
б) близину полиције, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
в) близину наплатног места за путарину, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а)гаражу са паркинг местима,
б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
в) паркиралиште где возило може да се паркира и да се путовање настави неким другим транспортним средством, које може бити приказано симболом.
 
35.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) саобраћајну траку која је намењена само за кретање возила јавног превоза путника,
б) место на коме се налази аутобуско стајалиште,
в) место на коме се налази трамвајска станица.
 

36.

_Пробна возачка дозвола издаје се са роком важења:

B

а) до навршених 18 година живота лица које има пробну возачку дозволу.
3
б) од пет година.
в) до навршене 21 године живота лицима која су положила возачки испит пре навршене 19. годинe живота.
 

37.

_Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије АМ сме да управља у саобраћају на путу:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) мопедом,
3
б) мотоциклом чија радна запремина мотора није већа од 125 cm3,
в) тешким трициклом,
г) лаким трициклом,
д) лаким четвороциклом,
е) тешким четвороциклом.
 

38.

_Кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног испита:

B

а) не сме да има алкохола у крви,
3
б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.
 

39.

_Приликом промене власника, носиоца права коришћења, промене пребивалишта власника на територију другог регистарског подручја или других података који се уносе у саобраћајну дозволу за тракторе, прикључна возила за трактор и мотокултиваторе:

B

а) возило не подлеже поновној регистрацији ако већ има издату регистрациону налепницу у трајном важењу,
3
б) возило подлеже поновној регистрацији при чему се издаје регистрациона налепница у трајном важењу,
в) возило подлеже поновној регистрацији при чему се издаје регистрациона налепница са роком важења од једне године.
 

40.

_Ближи услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива прописани су:

B

а) Законом о безбедности саобраћаја на путевима,
3
б) Правилником о техничком прегледу возила,
в) Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.
 

41.

_Ознака спорих возила мора бити поставвљена на:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) возила чија највећа конструкциона брзина не прелази 30 km/h,
3
б) возила чија највећа конструкциона брзина не прелази 40 km/h,
в) возила чија највећа конструкциона брзина не прелази 50 km/h,
г) тракторима, радним машинама, мотокултоваторима и прикључним возилима за трактор
 

42.

_Терет на возилу у саобраћају на путу:

B
C
D
F

а) може да буде смештен тако да током кретања возила мења свој положај у товарном простору, тако да не може испасти или оштетити возило,
3
б) мора да буде смештен и обезбеђен тако да при вожњи остаје у положају постављеном приликом утовара,
в) може да буде смештен тако да током кретања возила мења свој положај у товарном простору, тако да не може доћи до његовог оштећења.