AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 13  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Возило приказано на слици је:

B

1
а) паркирано,
б) заустављено.
 
2.

_У ситуацији приказаној на слици заустављена возила:

B

1
а) су колона возила,
б) нису колона возила.
 
3.
_Маса возила и маса којом је возило оптерећено (лица и терет) је:

B

а) највећа дозвољена укупна маса возила,
1
б) укупна маса возила,
в) осовинско оптерећење возила,
г) највећа дозвољена маса возила.
 
4.

_Моторно возилоје приказано на сликама означеним бројевима:

B

1
2
3
4
5
6
2
а) 1, 4 и 6,
б) 2, 5 и 6,
в) 2, 3 и 5,
г) 3, 5 и 6.
 
5.

_Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин чија је највећа ефективна снага 4 kW, је:

B

а) мотоцикл,
2
б) мопед,
в) тешки трицикл,
г) лаки трицикл.
 
6.

_Прикључак за извођење радова је приказан на слици број:

B

1
2
3
4
2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 
7.

_Ако возило које је искључено из саобраћаја, омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја полицијски службеник може:

B

а) привремено одузети возило док не престану разлози за искључење возача, односно возила,
2
б) преместити возило, односно наложити да се возило премести,
в) омогућити возачу да заврши започету вожњу до жељеног одредишта.
 
8.

_Возило може бити упућено на мерења осовинског оптерећења када:

B
C
D
F

а) полицијски службеник посумња да возило не испуњава прописане услове у погледу осовинског оптерећења и укупне масе возила,
2
б) је возило искључено из саобраћаја због техничке неисправности,
в) је оптерећено теретно возило учествовало у саобраћајној незгоди при чему су оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учешће возила у саобраћају на путу.
 
9.

_Ако се возило креће на путу на којем кретање тог возила није дозвољено:

B

а) возило ће бити искључено из саобраћаја,
2
б) возачу ће бити наређено да без одлагања најкраћим путем напусти тај пут,
в) возачу ће бити дозвољено да настави кретање тим путем након санкционисања непрописног поступања.
 
10.

_Када се путем видео надзора или фото записа утврди да је возило паркирано супротно прописима биће донето решење у електронској форми којим се налаже уклањање возила:

B

а) у року који не може бити краћи од 15 минута, а полицијски службеник поставља на видно место возила обавештење о донетом решењу,
2
б) у року који не може бити краћи од 3 минута, а лице које уклања возило поставља на видно место возила обавештење о донетом решењу,
в) у року који не може бити краћи од 10 минута, а полицијски службеник поставља на видно место возила обавештење о донетом решењу.
 
11.

_Возач који не искључи мотор када возило стоји дуже од три минута, казниће се:

B

а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,

2

б) новчаном казном од 3.000 динара,
в) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

B

2
а) постављеним саобраћајним знаком,
б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
в) светлосним саобраћајним знаком.
 
13.

_На делу пута на коме су постављени саобраћајни знакови о учешћу деце у саобраћају, возач:

B

а) може да настави кретање истом брзином, када утврди да је уочен од стране деце и да су она прилагодила кретање да би пропустила возило,

2

б) је дужан да вози са нарочитом опрезношћу, тако дужан да може благовремено да заустави возило,
в) је дужан да се креће брзином до 30 km/h.
 
14.

_Светлоодбојни прслук се мора налазити у:
_(Заокружити два тачна одговора)

B
C

а) теретном возилу,
2
б) тешком четвороциклу,
в) лаком четвороциклу,
г) путничком возилу.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици, као кандидат за возача, крећете се на:

B

2
а) прописан начин, с обзиром да користите десну страну коловоза у смеру кретања,
б) непрописан начин, с обзиром да се крећете саобраћајном површином која није намењена за саобраћај возила којим управљате,
в) прописан начин, јер управљате возилом за оспособљавање кандидата за возача.
 

16.

_У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

B

2
а) прописан начин,
б) непрописан начин,
в) прописан начин, само док вршите претицање.
 
17.

_Ваше поступање у ситуацији приказаној на слици представља:

B

2
а) непрописно поступање, које није у грубој супротности са правилима саобраћаја,
б) непрописно поступање које је у грубој супротности са правилима саобраћаја (насилничка вожња),
в) прописано поступање.
 
18.

_У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

B

2
а) није дозвољено,
б) је дозвољено.
 

20.

_Приликом мимоилажења са возилом возач је дужан да:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) са своје леве стране остави довољно растојање између свог возила и возила са којим се мимоилази,
2
б) са своје леве стране остави најмање 0,5 m растојања између свог возила и разделне линије,
в) по потреби возило помери ка десној ивици коловоза,
г) са своје леве стране остави најмање 1 m растојања између свог возила и возила са којим се мимоилази.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици, претицање са десне стране:

B

3
а) Вам је дозвољено,
б) није Вам дозвољено.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

3
а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трактор,
в) дужни сте да пропустите оба возила,
г) имате предност у односу на оба возила.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици возач путничког возила:

B

2
а) дужан је да пропусти аутобус који долази са његове леве стране,
б) има првенство пролаза у односу на аутобус који долази са његове леве стране.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:

B

2
а) Вам је дозвољено да извршите скретање удесно,
б) Вам није дозвољено да извршите скретање удесно.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици возило (са укљученим свим показивачима правца и постављеним сигурносним троуглом) које је заустављено на месту да возачи возила која се крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да га уоче:

B
C
D
F

2
а) означено је на прописан начин,
б) није означено на прописан начин.
 

26.

_Ознака приказана на слици означава:

B

3
а) зону пешачког прелаза у зони школе,
б) саобраћајне траке за возила која врше организовани превоз деце,
в) место резервисано за стајалиште за школски аутобус.
 
27.

_У ситуацији приказаној на слици из саобраћајне траке намењене за кретање право и скретање улево светлосним саобраћајним знаком:

B

3
а) дозвољен Вам је пролаз право и улево,
б) није Вам дозвољен пролаз ни право ни улево,
в) дозвољен Вам је пролаз право уз повећану опрезност, а није Вам дозвољен пролаз улево.
 

28.

_Светлосни саобраћајни знак − црвено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

B

а) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,
3
б) забрањен пролазу смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.
 

29.

_Саобраћајни знакови који учесницима у саобраћају пружају потребна обавештења о путу којим се крећу и друга обавештења која им могу бити корисна су:

B

а) знакови опасности,
3
б) знакови изричитих наредби,
в) знакови обавештења.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) удаљеност од 280 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима,
б) удаљеност од 240 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима,
в) удаљеност од 160 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) смер којим се возила морају кретати,
б) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
в) пут са једносмерним саобраћајем.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе материје које могу да изазову загађивање воде,
б) пут, или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме се возила у нормалним условима морају кретати најмање оном брзином (у km/h) која је означена на знаку,
б) пут, односно део пута на коме се возила не смеју кретати брзином (у km/h) већом од брзине која је означена на знаку,
в) брзину (у km/h) која се препоручује на одређеном делу пута.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) обавештење учесницима у саобраћају о једносмерном путу,
б) смер којим није дозвољено кретање возила,
в) смер којим се возила морају кретати.
 
35.

_Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:

B

3
а) пружање пута са првенством пролаза,
б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут),
в) смер којим се возила морају кретати.
 

36.

_Возач коме је издата пробна возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:

B

а) најмање 18 казнених поена,
3
б) најмање 12 казнених поена,
в) најмање 9 казнених поена.
 

37.

_Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:

B

а) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица,
3
б) више од једном у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица,
в) више од једном у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету.
 

38.

_Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:

B

а) обавести службу помоћи на путу и да се удаљи са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода,
3
б) обавести полицију и да се удаљи са места незгоде ако није изазвао ту незгоду и нема знања, способности и могућности да пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди,
в) обавести полицију и остане на месту незгоде до доласка полиције и завршетка увиђаја.
 

39.

_Регистровано возило након истека рока важења регистрационе налепнице, ради одласка на технички преглед, оправку, односно испитивање, у саобраћају на путу:

A
B
C
D

а) може да учествује ако прибави посебну дозволу надлежног органа,
3
б) не може да учествује,
в) може да учествује ако је означено таблицама за привремено означавање и ако му је издата потврда о њиховом коришћењу.
 

40.

_Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на задњој страни моторног и прикључног возила не могу бити изведени тако да дају светлост:

B

а) беле боје видљиву са задње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу,
3
б) жуте боје видљиву са задње стране возила,
в) црвене боје видљиву са задње стране возила.
 

41.

_Преносни апарат за гашење почетних пожара, са важећим доказом о исправности у складу са препоруком произвођача:

B

а) мора постојати и бити постављен на доступном месту у свим путничким возилима,
3
б) мора постојати и бити постављен на доступном месту само у путничким возилима намењеним за јавни превоз путника,
в) не мора постојати у путничким возилима, без обзира на врсту превоза.
 

42.

_Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу највеће дозвољене укупне масе је:

B
C
D
F

а) ванредни превоз,
3
б) пробна вожња,
в) превоз опасног терета.