AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 14  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.
_Пешак је приказан на сликама број:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

1
2
3
4
 
а) 1, б) 2, в) 3, г) 4.
1
 
2.

_Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се матрало да је на путу колона возила:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) низ од најмање три возила,
1
б) низ од најмање два возила,
в) возила су заустављена у истој саобраћајној траци,
г) возила су паркирана у истој саобраћајној траци.
 
3.
_Збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила је:

B

а) укупна маса скупа возила,
1
б) највећа дозвољена укупна маса скупа возила,
в) осовинско оптерећење скупа возила,
г) највећа дозвољена маса скупа возила.
 
4.

_Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је мопед ако истовремено испуњава следеће услове:
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
2
б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW,
в) има најмање два точка,
г) има два точка,
д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3,
е) радна запремина његовог мотора не прелази 125cm3.
 
5.

_Моторно возило чија је највећа конструктивна брзина 50 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила и мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин чија је радна запремина 45 cm3, је:

B

а) мотоцикл,
2
б) мопед,
в) тешки трицикл,
г) лаки трицикл.
 
6.

_Прикључно возило је приказано на слици број:

B

1
2
3
4
2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 
7.

_Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:

B

а) свако возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја,
2
б) возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја када исто омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
в) свако возило чији возач је прекршио и показује намеру за даље кршења прописа о безбедности саобраћаја.
 
8.

_Возач возила које је упућено на мерења осовинског оптерећења дужан је да:

B
C
D
F

а) без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући мерења осовинског оптерећења само ако је возило учествовало у саобраћајној незгоди,
2
б) без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући мерења осовинског оптерећења,
в) омогући мерења осовинског оптерећења најкасније до истека рока од 24 сата од упућивања.
 
9.

_Ако возач возила не поступи по наредби да употреби зимску опрему, односно ланце за снег:

B
C
D

а) возач ће бити искључен из саобраћаја,
2
б) возило ће бити привремено одузето,
в) возило ће бити искључено из саобраћаја, односно, по могућности, возач ће бити упућен на пут где употреба зимске опреме није неопходна.
 
10.

_Ако возач, у року одређеним решењем, не уклони возило које је паркирао или зауставио, супротно прописима:

B

а) возило ће бити уклоњено на за то одређено место, о трошку возача или власника, односно корисника возила,
2
б) возило ће бити уклоњено на за то одређено место, о трошку органа који је наредио уклањање,
в) биће онемогућено померање возила док возач не плати новчану казну која је прописана за овај прекршај.
 
11.

_Возачу који управља возилом под дејством алкохола чија је садржина више од 0,30 mg/ml до 0,50 mg/ml, заштитна мера забране управљања моторним возилом:

B

а) изриче се,

2

б) не изриче се.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици дужни сте да поступите по:

B

2
а) правилу саобраћаја које регулише првенство пролаза,
б) светлосном саобраћајном знаку,
в) саобраћајном знаку.
 
13.

_Возач возила који обилази аутобус заустављен на стајалишту:

B

а) дужан је да заустави возило, на путу са по једном саобраћајном траком по смеру, док путници излазе или улазе у возило,

2

б) мора да управља возилом тако да не угрожава лице које у аутобус улази или излази,
в) обилажење може извршити уколико се креће брзином кретања пешака.
 

14.

_У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 1:

B

2
а) може нагло скренути удесно јер је укључио показивач правца,
б) не сме скренути удесно,
в) може нагло смањити брзину ради пропуштања возила означеног бројем 2 и након тога скренути удесно.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, правилно се креће возило означено бројем:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
 

16.

_На путу за саобраћај возила у једном смеру, возач:

B

а) сме да се креће у смеру супротном од дозвољеног, у случају да нема возила из супротног смера,
2
б) сме да се креће у смеру супротном од дозвољеног, у случају да постоје најмање две саобраћајне траке у том смеру,
в) не сме да се креће у смеру супротном од дозвољеног.
 
17.

_На раскрсници или у сусрету са другим возилом, возач је:

B

а) дужан да пропусти возило које долази са његове леве стране,
2
б) дужан да пропусти возило које долази са његове десне стране,
в) дужан да пропусти сва возила за јавни превоз путника без обзира са које му стране долазе.
 
18.

_У ситуацији приказаној на слици, настављате кретање кроз раскрсницу на прописан начин путањом означеном бројем:

B

2
а) 1 и 2,
б) 1,
в) 2.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

B

2
а) је дозвољено било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
б) је дозвољено, оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) није дозвољено.
 

20.

_При мимоилажењу са пешаком, возач је дужан да:

B

а) остави најмање 1 m растојања између свог возила и пешака са којим се мимоилази,
2
б) звучним знаком упозорења обавести пешака о свом присуству како би се пешак померио на безбедно растојање,
в) држи безбедно растојање између возила и пешака.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу,пролажење са десне стране возила које се креће испред Вас левом саобраћајном траком:

B

3
а) је претицање,
б) није претицање,
в) је претицање, јер се не крећете у колони.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на возило из супротног смера,
б) дужни сте да пропустите оба возила,
в) дужни сте да пропустите возило из супротног смера, а имате првенство пролаза у односу на трактор,
г) имате предност у односу на оба возила.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици возач аутобуса:

B

2
а) дужан је да пропусти путничко возило које
долази са његове десне стране,
б) има првенство пролаза у односу на путничко
возило које долази са његове десне стране.
 

24.

_У ситуацији када се крећете путем са првенством пролаза, а возила у раскрсници испред Вас се не крећу:

B

2
а) можете возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја,
б) не смете возилом ући у раскрсницу, јер ћете због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу или у раскрсници и тиме ћете ометати саобраћај пешака или возила,
в) можете возилом ући у раскрсницу, јер се крећете путем са првенством пролаза, при чему се не смете зауставити на пешачком прелазу.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици сигурносни троугао:

B
C
D
F

3
а) је постављен на прописаној удаљености,
б) није постављен на прописаној удаљености.
 

26.

_Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

B

3
а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.
 
27.

_Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

B

3
а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, при чему возила која се крећу у означеном смеру имају првенство пролаза у односу на сва друга возила,
б) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом при чему се морају пропусти сва возила која се крећу по путу на који се улази као и пешаци који прелазе преко коловоза,
в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом само за возила јавног превоза путника.
 

28.

_Претицање на прописан начин врши возач возила:

B

 
а) 1, б) 2, в) 1 и 2.
3
 

29.

_За време управљања возилом у саобраћају на путу, возачи су дужни да:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) кретање возила прилагоде сопственим проценама саобраћајне ситуације без обзира на опасности на које их упозоравају знакови опасности,
3
б) се придржавају ограничења, забрана и обавеза изражених саобраћајном сигнализацијом и да поступе у складу са њиховим значењем,
в) поступају по наредбама израженим знаковима обавештења,
г) кретање возила прилагоде сопственим проценама саобраћајне ситуације без обзира на ограничења, забране и обавезе изражене саобраћајном сигнализацијом,
д) своје кретање прилагоде опасностима на које их упозоравају знакови опасности.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу,
б) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима,
в) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава обавезно заустављање:

B

3
а) на месту на коме је постављен тај знак,
б) иза места на коме је постављен тај знак до најближе ивице попречног коловоза,
в) иза места на коме је постављен тај знак.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку прикључно возило осим полуприколице,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку прикључно возило,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) коловоз, односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
б) пружање путева са једносмерним саобраћајем,
в) смерове у којима је дозвољено кретање возила.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место где се наилази на оштру кривину,
б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва надесно,
в) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности.
 
35.

_Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

B

3
а) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза,
б) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза,
в) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза.
 

36.

_Међународна возачка дозвола издата у Републици Србији:

B

а) сме се користити за управљање моторним
возилима на територији Републике Србије,
3
б) не сме се користити за управљање моторним
возилима на територији Републике Србије.
 

37.

_Возач који је под дејством алкохола, односно психоактивних супстанци:

B

а) сме да управља возилом у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају,
3
б) сме да управља возилом у саобраћају на кратком делу пута,
в) не сме да управља возилом у саобраћају на путу,
г) не сме да управља возилом само у саобраћају на јавном путу.
 

38.

_Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) дужан је да остане на месту незгоде до доласка полиције, без обзира на своје и повреде других учесника незгоде,
3
б) може се удаљити са места незгоде ако му је неопходна хитна медицинска помоћ,
в) може се удаљити са места незгоде ради превожења повређеног до најближе здравствене установе,
.г) може се удаљити са места незгоде ако нема знања, способности и могућности да пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди.
 

39.

_За време управљања возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање возач код себе мора имати:

B

а) доказ о власништву возила,
3
б) потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила,
в) потврду о техничкој исправности возила.
 

40.

_Када се укључе дуга светла за осветљавање пута, на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа:

B

а) плаве боје,
3
б) жуте боје,
в) зелене боје.
 

41.

_Пнеуматици на истој осовини морају бити једнаки по:
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) конструкцији (радијални, дијагонални и са укрштеним појасевима),
3
б) дубини газећег слоја,
в) години производње,
г) произвођачу и типу,
д) врсти (летњи, зимски),
е) индексу брзине.
 

42.

_Превоз лица у затвореном простору возила које се не може изнутра отворити:

B
C
D

а) није дозвољен,
3
б) је дозвољен,
в) је дозвољен само ако се превозе пунолетна лица.