AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 15  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се креће коловозом у истом смеру је:

B

а) мимоилажење,
1
б) обилажење,
в) претицање,
г) пропуштање.
 
2.

_Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила:
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) низ од најмање три возила,
1
б) низ од најмање два возила,
в) возила се крећу једно иза другог истом саобраћајном траком у истом смеру,
г) начин кретања возила је међусобно условљен и између њих не може без ометања ући друго возило,
д) возила су паркирана у истој саобраћајној траци,
е) возила се крећу на растојању које омогућава улазак другог возила без ометања осталих возила.
 
3.
_Највећа маса оптерећеног возила, односно скупа возила, коју је надлежни државни орган прописао као највећу дозвољену је:

B

а) највећа дозвољена укупна маса возила,
2
б) осовинско оптерећење возила,
в) највећа дозвољена маса возила,
г) укупна маса скупа возила.
 
4.

_Моторно возило, са електричним погоном, је мопед ако истовремено испуњава следеће услове:
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
2
б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW,
в) има најмање два точка,
г) има два точка,
д) радна запремина мотора не прелази 50 cm3,
е) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW.
 
5.

_Моторно возило са електричним погоном, највеће трајне номиналне снаге 5 kW, највеће конструктивне брзине 45 km/h и које има три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила, је:

B

а) мотоцикл,
2
б) мопед,
в) тешки трицикл,
г) лаки трицикл.
 
6.

_Лек који садржи психоактивну супстанцу и који се не сме употребљавати пре и за време вожње, на паковању има ознаку приказану на слици број:

B

1
2
3
4
2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 
7.

_Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:

B

а) свако возило које је искључено из саобраћаја,
2
б) свако возило које не испуњава услове за учешће у саобраћају,
в) возило које је искључено из саобраћаја када исто омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја.
 
8.

_Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило:

B

а) уклањање ће се прекинути ако возач прихвати да уклони возило, при чему он сноси трошкове претходно предузетих радњи,
2
б) уклањање ће се прекинути ако возач прихвати да сноси трошкове као да је возило уклоњено,
в) уклањање мора бити извршено.
 
9.

_Ако се возач возила креће по путу на којем је обавезна употреба зимске опреме, односно ланаца за снег, а исте не употребљава и тиме угрожава или може угрозити несметано и безбедно одвијање саобраћаја:

B
C
D

а) возило ће бити искључено из саобраћаја,
2
б) возачу ће бити наређено да употреби зимску опрему, односно ланце за снег,
в) возачу ће бити дозвољено да настави кретање тим путем након санкционисања непрописног поступања.
 
10.

_Одговорност за штете настале од започињања уклањања до преузимања возила сноси:

B

а) орган који је наредио уклањање,
2
б) возач, власник, односно корисник возила.
в) правно лице, односно предузетник, којем је поверено уклањање возила.
 
11.

_Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возила из саобраћаја, заштитна мера забране управљања моторним возилом:

B

а) изриче се,

2

б) не изриче се.
 
12.

_У ситуацији приказаној на слици возач возила црвене боје ће поступати по:

B

2
а) правилу саобраћаја које регулише првенство пролаза,
б) светлосном саобраћајном знаку,
в) саобраћајном знаку.
 
13.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2

а) настављате кретање возила с обзиром да се
путници који улазе, односно излазе из аутобуса
крећу непрописно по коловозу,
б) дужни сте да прилагодите брзину возила, тако
да можете безбедно да зауставите возило, како
не би угрозили лица која улазе, односно излазе
из аутобуса,
в) дужни сте да зауставите возило док лица улазе,
односно излазе из аутобуса.
 
14.

_Знак за обележавање возила којим се врши организован превоз деце је означен бројем:

B

1
2
3
4
2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 

15.

_У условима недовољне прегледности, возач је дужан да безбедно укључење у саобраћај изведе:

B

а) постепеним померањем возила, у циљу уочавања његовог возила од осталих учесника у саобраћају и заузимањем положаја тела на седишту који му омогућава потребну прегледност,
2
б) уз помоћ лица које се налази на погодном месту ван возила и које му даје одговарајуће знакове,
в) уз помоћ лица које се налази у возилу и има бољу прегледност.
 

16.

_У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

B

2
а) прописан начин,
б) непрописан начин,
в) прописан начин, само док вршите претицање.
 
17.

_Возач возила који на путу са једносмерним саобраћајем скреће улево дужан је да скретање изврши:

B

а) крећући се крајњом левом саобраћајном траком која се протеже уз леву ивицу пута, ако саобраћајном сигнализацијом није друкчије одређено,
2
б) крећући се било којом саобраћајном траком, при чему мора пропустити возила која се крећу саобраћајном траком уз леву ивицу пута,
в) крећући се саобраћајном траком која му омогућава најлакше извођење радње скретања.
 

18.

_У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

B

2
а) није дозвољено,
б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
 

19.

_Уколико због препреке на путу, која се налази у саобраћајној траци којом се возило креће, возач не може да остави довољно растојање између свог возила и возила са којим се мимоилази, дужан је:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) да успори кретање свог возила, да би пропустио возилa из супротног смера,
2
б) настави кретање обилажењем препреке, јер има првенство пролаза у односу на возила из супротног смера,
в) да по потреби заустави возило, да би пропустио возилa из супротног смера,
г) да се заустави и пропусти само једно возило које му долази у сусрет.
 

20.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите и пропустите возило које Вам долази у сусрет,
б) имате предност у односу на возило које Вам долази у сусрет,
в) дужни сте да успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите да би пропустили само прво возило из супротног смера.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трактор,
в) дужни сте да пропустите оба возила,
г) имате предност у односу на оба возила.
 

22.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите возило које Вам долази са леве стране,
б) имате првенство пролаза у односу на возило
које Вам долази са леве стране.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици, када се возила у раскрсници испред Вас не крећу:

B

2
а) не смете возилом ући у раскрсницу, јер ћете због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу и у случају промене светлосног знака ометаћете саобраћај пешака,
б) морате возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометали возила која се крећу иза вас,
в) можете возилом ући у раскрсницу и стати на пешачком прелазу, због густине саобраћаја, јер је пешацима семафором забрањен пролаз.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици сигурносни троугао:

B
C
D
F

2
а) је постављен на прописаној удаљености,
б) није постављен на прописаној удаљености.
 
25.

_У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

B

3
а) није дозвољено,
б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не
угрожавају нити ометају други учесници у
саобраћају,
в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не
угрожавају нити ометају други учесници у
саобраћају.
 

26.

_Ознака на коловозу означена на слици служи за:

B

3
а) означавање обавезног смера, на делу пута где постоје две блиске раскрснице, при чему означени смер није дозвољен на првој раскрсници,
б) обавештење о намени саобраћајних трака на делу пута где постоје две блиске раскрснице,
в) скретање саобраћаја.
 

27.

_У ситуацији приказаној на слици, кретање можете наставити:

B

3
а) путањама 1 и 2,
б) само путањом 1,
в) путањама 1, 2 и 3.
 
28.

_Светлосни саобраћајни знак − трепћуће жуто светло, са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

B

а) обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
3
б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама.
 

29.

_Знак изричите наредбе се поставља:

B

а) на удаљености од 150 m до 250 m испред места на путу, одакле за учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене саобраћајним знаком,
3
б) на удаљености од 100 m испред места на путу одакле за учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене саобраћајним знаком,
в) непосредно испред места одакле за учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене саобраћајним знаком.
 

30.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме се возила морају кретати у колони,
б) близину дела пута на коме постоји опасност због загушења саобраћаја,
в) пут, односно део пута на коме је забрањено кретање возила у колони.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) удаљеност од 280 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу,
б) удаљеност од 240 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу,
в) удаљеност од 160 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку прикључно возило осим полуприколице,
б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку прикључно возило,
в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину раскрснице на којој се саобраћај одвија у кружном току,
б) близину раскрснице на којој се укрштају три пута са једносмерним саобраћајем,
в) коловоз, односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења острва за усмеравање саобраћаја.
 
34.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) наилазак на посебно опасну деоницу пута и њену дужину,
б) наилазак на опасно место на путу и његову удаљеност,
в) удаљеност од изласка са пута ради обиласка опасне деонице
 
35.

_Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Опасност на путу”, означава:

B

3
а) близину дела пута односно места на коме постоји опасност од клизавог коловоза због настанка поледице или снега,
б) деоницу пута на коме се снег чисти машински,
в) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када је на коловозу снег.
 

36.

_Да ли возач мора дати овлашћеном лицу на увид возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу, при контроли у саобраћају на путу?

B

а) Да.
3
б) Не, ако је на увид дата лична карта помоћу које се може извршити провера у јединственом регистру возача.
в) Не, ако је на увид дата међународна возачка дозвола.
 

37.

_Под дејством алкохола је возач код којег је садржај алкохола у крви (утврђен анализом одговарајућег узорка крви или средствима или апаратима за мерење алкохолисаности) већи од:

B

а) 1,20 mg/ml,
3
б) 0,50 mg/ml,
в) 0,30 mg/ml.
 

38.

_Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) дужан је да попуни Европски извештај о саобраћајној незгоди у случају када овлашћено лице не врши увиђај саобраћајне незгоде,
3
б) не сме померати возило са места саобраћајне незгоде,
в) дужан је да упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би ометала саобраћај,
г) дужан је да обавести полицију и поступи у складу са добијеним упутствима од стране полиције,
д) није дужан да даје упозорења лицима која се затекну или наиђу на место саобраћајне незгоде.
 

39.

_Возило које је искључено из саобраћаја:

B

а) сме да учествује у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају,
3
б) не сме да учествује у саобраћају на путу,
в) сме да учествује у саобраћају на кратком делу пута.
 

40.

_Уређај за чишћење главних фарова:

B
C
D

а) обавезан је само на возилима за превоз путника и теретним возилима, која имају кратка светла са гасним извором светлости,
3
б) није обавезан на моторним возилима,
в) обавезан је само на возилима која су произведена након 1. марта 2011. године.
 

41.

_Резервни точак мора постојати:

B

а) у свим путничким возилима,
3
б) само у путничким возилима намењеним за јавни превоз путника,
в) само у путничким возилима која нису намењена за јавни превоз путника.
 

42.

_Возач сме започети кретање возила:
_(Заокружити два тачна одговора)

B
C
D
F

а) када путници безбедно уђу, односно изађу из возила,
3
б) када врата буду затворена,
в) када врата буду затворена, осим на возилима комуналне службе, војске и полиције,
г) када врата буду затворена, осим на аутобусима без расхладних уређаја.