AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 16  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу вршити:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) школске саобраћајне патроле и саобраћајне патроле грађана,
1
б) униформисани полицијски службеници,
в) учитељи, наставници и професори,
г) родитељи ученика,
д) ученици.
 
2.

_Услови смањене видљивости на путу изван насеља су услови у којима је видљивост мања од:

B

а) 100 m,
в) 200 m,
1
б) 150 m,
г) 250 m.
 

3.

_Под дејством алкохола је возач код којег је садржај алкохола у крви (утврђен анализом одговарајућег узорка крви или средствима или апаратима за мерење алкохолисаности) већи од:

B

а) 1,20 mg/ml,
3
б) 0,50 mg/ml,
в) 0,30 mg/ml.
 

4.

_Дневно време управљања је укупно време управљања возилом:

B
C
D

а) у току било која 24 часа,
2
б) између две паузе,
в) између два дневна одмора или између дневног и недељног одмора.
 
5.

_Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:

B

а) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету,
2
б) више од једном у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету,
в) више од једном у року од 3 године правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету.
 

6.

_Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:
(Заокружити два тачна одговора):

B

а) дужан је да обавести полицију и поступи у складу са добијеним упутствима од стране полиције,
2
б) дужан је да остави податке о себи и возилу возачу оштећеног возила или држаоцу друге оштећене ствари у незгоди, односно полицији,
в) дужан је да до доласка полиције врши регулисање саобраћаја на начин како то раде овлашћена лица,
г) дужан је да предузме мере заштите које су у његовој моћи да се спречи настајање нових и увећавање постојећих последица незгоде,
д) дужан је да одмах надокнади штету другим учесницима саобраћајне незгоде ако је изазвао ту незгоду.
 
7.
_Од саобраћајног знака приказаног на слици почиње:

B

2
а) насељено место,
б) насеље,
в) зона успореног саобраћаја,
г) туристичко одредиште.
 

8.

_Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити:

B

а) пре истека рока од шест месеци од дана претходног редовног техничког прегледа возила,
2
б) најкасније 15 дана после истека важења регистрационе налепнице,
в) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице.
 

9.

_У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за која су издате:

A
B
C
D

а) саобраћајна дозвола, регистарске таблице и регистрациона налепница,
2
б) саобраћајна дозвола и регистарске таблице,
в) саобраћајна дозвола и потврда о техничкој исправности.
 

10.

_Возило мора бити оптерећено тако да:

B
C
D
F

а) осовинска оптерећења погонске осовине могу прелазити вредности декларисане од стране произвођача и наведене на произвођачкој таблици на возилу под условом да укупна маса не прелази највећу дозвољену масу возила,
2
б) осовинска оптерећења не прелазе вредности декларисане од стране произвођача и наведене на произвођачкој таблици на возилу,
в) осовинска оптерећења могу прелазити вредности декларисане од стране произвођача и наведене на произвођачкој таблици на возилу под условом да укупна маса не прелази највећу дозвољену масу возила.
 

11.

_Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) за време уласка или изласка путника,
2
б) када се зауставио испред прелаза пута преко железничке пруге,
в) ако упозорава друге учеснике на опасност у саобраћају,
г) када се креће као последњи у колони на путу ван насељеног места.
 
12.

_Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) управља возилом за време трајања заштитне мере или мере безбедности,
2
б) управља возилом које је технички неисправно,
в) нема возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којој припада возило којим управља,
г) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз.
 
13.

_Ако у ситуацији приказаној на слици, не пропустите пешака, бићете кажњени:

B

 
2
а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 3 казнена поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
 

14.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
б) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
в) дужни сте да пропустите оба возила,
г) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило.
 
15.
_На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због чега једно од возила која се мимоилазе мора да се креће уназад, кретаће се уназад:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) возило које се креће низ нагиб, без обзира на врсту возила које се креће уз нагиб,
2
б) ако се мимоилазе возила исте врсте - возило које се креће низ нагиб, осим ако је, с обзиром на услове и положај возила на путу, лакше да то учини возач возила које се креће уз нагиб,
в) возило које се креће уз нагиб, под условом да у непосредној близини има погодно место које омогућава његово заустављање и мимоилажење
возила,
г) возило које се сусрело са возилом више врсте.
 
16.
_Кретање возила уназад на делу пута где је забрањено
заустављање:

B

а) није дозвољено,

2

б) дозвољено је оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) дозвољено је било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици, када је крајњом десном саобраћајном траком онемогућен саобраћај:

B

2
а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у саобраћајну траку којом се крећете,
б) дужни сте да омогућите укључивање оба возила у саобраћајну траку којом се крећете,
в) нисте дужни да омогућите укључивање возила у траку којом се крећете.
 

18.

_Возач који скреће на бочни пут, када му је дозвољен пролаз према знаку светлосног саобраћајног знака, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:

B

2
а) дужан је да пропусти пешака,
б) дужан је да звучним знаком упозори пешака,
в) није дужан да пропусти пешака.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да се зауставите испред уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова којим се најављује приближавање воза,
б) можете прећи преко железничке пруге, уколико се уверите да то можете урадити безбедно пре наиласка воза,
в) можете да наставите кретање непромењеном брзином.
 
20.

_Возило са првенством пролаза:

B

а) увек мора давати посебне светлосне и звучне знаке,
2
б) може давати само посебне светлосне знаке, ако је омогућена довољна видљивост тог возила и безбедност учесника у саобраћају, осим када се
креће брзином већом од дозвољене на том делу пута,
в) може давати само посебне звучне знаке.
 
21.

_Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) ако је возило које долази из супротног смера удаљено мање од 200 m,
3
б) ако је возач испред њега на истој саобраћајној траци дао знак за претицање или обилажење,
в) ако би тиме угрозио безбедност саобраћаја или ометао саобраћај из супротног смера,
г) ако је возач испред њега на истој саобраћајној траци дао знак десним показивачем правца.
 
22.

_Аутопутем дозвољено је кретање:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) мотоциклима,
2
б) мопедима,
в) путничким возилима,
г) четвороциклима.
 

23.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

3
а) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач испред Вас који претиче проценио да постоји довољна прегледност за безбедно претицање,
б) није дозвољено отпочети претицање, јер не постоји довољна прегледност да се можете уверити да тиме нећете угрозити безбедност
саобраћаја или ометати саобраћај из супротног смера,
в) дозвољено је отпочети претицање, јер кретање иза теретног возила које претиче омогућава да радњу претицања изведете без ометања или
угрожавања саобраћаја из супротног смера.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици возач теретног возила које се претиче:

B

3
а) сме да повећа брзину кретања,
б) не сме да повећа брзину кретања,
в) мора да се креће истом брзином којом се
кретао пре него што је претицање започето,
г) мора да смањи брзину кретања.
 

25.

_Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

B

 
а) 80 km/h, б) 100 km/h, в) 120 km/h. г) 130 km/h.
3
 

26.

_Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди тако да:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) возило може благовремено да заустави пред сваком препреком коју под датим околностима може да види или има разлога да предвиди,
3
б) не угрожава безбедност саобраћаја,
в) што пре безбедно стигне на одредиште,
г) може ометати, али не и угрозити друге учеснике у саобраћају.
 

27.

_Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

B

 
а) 80 km/h, б) 60 km/h, в) 50 km/h.
3
 

28

_На месту приказаном на слици, између два паркирана возила, паркирање:

B

2
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено само возилима којима се обавља ауто такси превоз путника.
 

29.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) имате право првенства пролазау односу на возило које скреће улево,
б) дужни сте да пропустите возило које скреће улево.
 
30.

_У ситуацији приказаној на слици на уласку у непрегледну кривину:

B

2
а) дужни сте да употребите звучни знак упозорења,
б) нисте дужни да употребите звучни знак упозорења.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

2
а) почетак саобраћајне траке којом се возила не смеју кретати брзином већом од брзине која је означена на знаку,
б) почетак саобраћајне траке којом се морају кретати возила која се крећу брзином мањом од брзине означене на знаку,
в) место на коме се завршава трака којом се морају кретати возила која се крећу брзином мањом од брзине означене на знаку.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера,
б) обавештење возачу да на уском пролазу има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера,
в) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено
или стално саобраћај врши у оба смера.
 

33.

_Разделна удвојена комбинована линија даје могућност преласка преко те линије или кретања по њој:

B

а) за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа испрекидана линија,
3
б) за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа неиспрекидана линија,
в) за сва возила из обе коловозне траке под условом да не угрожавају возила из супротног смера.
 

34.

_Знак опасности који је постављен на путу ван насеља на удаљености мањој од 150 m или већој од 250 m испред опасног места на путу:

B

а) мора имати допунску таблу на којој је назначена удаљеност до опасног места,
3
б) мора имати допунску таблу на којој је назначена врста опасности,
в) не мора имати допунску таблу.
 
35.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број саобраћајних трака остаје исти,
б) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
в) приближавање делу пута са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због
недостатка прегледности.
 
36.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) смер којим се возила морају кретати,
б) пут са једносмерним саобраћајем,
в) приближавање опасној кривини на лево.
 

37.

_Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Ограничење брзине“, означава:

B

3
а) да изричита наредба дата знаком важи када је снег на коловозу,
б) да изричита наредба дата знаком важи када пада снег,
в) да изричита наредба дата знаком важи када пада снег или киша.
 

38.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва налево,
б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва на десно,
в) приближавање делу пута са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности.
 
39.
_Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:

B

3
а) део површине коловоза намењен за заустављање и паркирање возила,
б) место затварања саобраћајне траке,
в) место отварања саобраћајне траке.
 

40.

_Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, значи да Вам је:

B

3
а) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло,
б) дозвољен пролаз,
в) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.
 
41.
_У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

B

3
а) смањите брзину кретања возила,
б) убрзате кретање возила,
в) померите своје возило ближе овлашћеном лицу које даје знак.
 
42.

_Светлосни знак − једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које се креће по путу, значи обавезу за возача који види то светло да:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) смањи брзину и настави кретање,
3
б) обрати пажњу на ово возило и да му уступи првенство пролаза, односно да га пропусти,
в) по потреби заустави своје возило или га уклони са коловоза док то возило прође,
г) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила са првенством пролаза прођу.