AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 17  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Означити неопходне услове који морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је возило заустављено:
(Заокружити три тачна одговора)

B

а) прекид кретања возила на путу траје до три минута,
1
б) возач није напустио возило,
в) мотор возила је искључен,
г) возач је изашао из возила али се од истог није удаљио више од 5 m,
д) прекид кретања возила није наступио услед поступања по знаку или правилу, којим се регулише саобраћај,
е) у возилу нема ниједног лица.
 
2.

_Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила:
_(Заокружити три тачна одговора)

B

а) низ од најмање три возила,
1
б) низ од најмање два возила,
в) возила се крећу једно иза другог истом саобраћајном траком у истом смеру,
г) начин кретања возила је међусобно условљен и између њих не може без ометања ући друго возило,
д) возила су паркирана у истој саобраћајној траци,
е) возила се крећу на растојању које омогућава улазак другог возила без ометања осталих возила.
 

3.

_Возач који је под дејством алкохола, односно психоактивних супстанци:

B

а) сме да управља возилом у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају,
3
б) сме да управља возилом у саобраћају на кратком делу пута,
в) не сме да управља возилом у саобраћају на путу,
г) не сме да управља возилом само у саобраћају на јавном путу.
 

4.

_Дневно време управљања теретним возилом или скупом возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg или аутобусом, може бити највише:

B
C
D

а) 9 сати, односно највише два пута недељно по 10 сати,
2
б) 8 сати,
в) 11 сати.
 

5.

_Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:

B

а) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица,
2
б) више од једном у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица,
в) више од једном у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету.
 

6.

_Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) дужан је да остане на месту незгоде до доласка полиције, без обзира на своје и повреде других учесника незгоде,
2
б) може се удаљити са места незгоде ако му је неопходна хитна медицинска помоћ,
в) може се удаљити са места незгоде ради превожења повређеног до најближе здравствене установе,
г) може се удаљити са места незгоде ако нема знања, способности и могућности да пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди.
 
7.

_Пешачка стаза на слици је означена бројем:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 

8.

_Регистровано возило након истека рока важења регистрационе налепнице, ради одласка на технички преглед, оправку, односно испитивање, у саобраћају на путу:

A
B
C
D

а) може да учествује ако прибави посебну дозволу надлежног органа,
2
б) не може да учествује,
в) може да учествује ако је означено таблицама за привремено означавање и ако му је издата потврда о њиховом коришћењу.
 

9.

_Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаног, подразумевају се:
(Заокружити три тачна одговора)


B

а) задње светло за маглу,
2
б) дневно светло,
в) габаритна светла,
г) покретни фар (рефлектор),
д) катадиоптери,
е) фарови и светла за осветљавање места на коме се изводе радови.
 

10.

_Укупна маса до које може бити оптерећено прикључно возило из скупа возила одређује се:

B

а) на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила и декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила,
2
б) само на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила,
в) само на основу декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила.
 

11.

_У ситуацији приказаној на слици, возач из чијeг возила излазе путници:

B

2
а) дужан је да укључи све показиваче правца на возилу,
б) није дужан да укључи показиваче правца на возилу,
в) дужан је да укључи десни показивач правца на возилу.
 
12.

_Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:
_(Заокружити два тачна одговора)

B
C
D

а) је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возача,
2
б) управља возилом након истека рока важења возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе,
в) није искористио дневни одмор у року од 24 сата након завршетка претходног дневног или недељног одмора,
г) се у зони школе креће брзином која је преко 50 km/h већа од дозвољене.
 
13.

_Возач који се у ситуацији приказаној на слици, не заустави иза возила за организовани превоз деце, казниће се:

B

2

а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казнена поена,
б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
 

14.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

B

2
а) возач возила које се креће уз нагиб дужан је да заустави своје возило јер има погодно место за заустављање, које омогућава безбедно мимоилажење,
б) возач возила које се креће низ нагиб је дужан да се заустави и кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење,
в) возачи ће се визуелном комуникацијом, покретима руком, давањем звучног или светлосног знака упозорења, споразумети о најбезбеднијем начину мимоилажења.
 

16.

_У ситуацији приказаној на слици возило се прописно креће уназад путањом:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 1 и 2.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у саобраћајну траку којом се крећете,
б) дужни сте да омогућите укључивање оба возила у саобраћајну траку којом се крећете, јер су започела извођење те радње,
в) нисте дужни да омогућите укључивање возила у саобраћајну траку којом се крећете, али ћете то омогућити с обзиром да сте на време уочили њихову намеру и на тај начин избећи настанак опасне ситуације уколико та возила наставе започету радњу.
 
18.

_У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:

B

а) возилом заузму положај уз десну ивицу саобраћајне траке,
2
б) возило оставе у положај у ком се затекло у тренутку застоја,
в) возилом заузму положај по средини саобраћајне траке,
г) возилом заузму положај уз леву ивицу саобраћајне траке.
 
19.

_У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

B

2
а) возило зауставите пред железничком пругом,
б) кретање возила прилагодите тако да можете да зауставите возило пред уређајем за затварање саобраћаја,
в) кретање наставите непромењеном брзином, јер уређај за затварање саобраћаја није спуштен, односно није почео да се спушта.
 
20.

_Возила са првенством пролаза:

B

а) морају давати посебне звучне и светлосне знаке,
2
б) не морају давати посебне звучне и светлосне знаке, али морају давати светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично
укључивање дугих светала),
в) могу давати само светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала) и посебне звучне знаке.
 
21.

_У ситуацији приказаној на слици возачу жутог возила:

B

3
а) није дозвољено да отпочне претицање, јер је возач који се креће иза њега отпочео претицање,
б) је дозвољено да отпочне претицање, јер има предност у односу на плаво возило пошто се креће непосредно иза возила чије претицање намеравају да изврше возачи оба возила,
в) је дозвољено да отпочне претицање, ако његово возило може постићи велико убрзање.
 
22.

_Мотопутем дозвољено је кретање:
(Заокружити два тачна одговора)

B
C
D
F

а) теретним возилима,
2
б) туристичком возу,
в) аутобусима,
г) тракторима који не вуку прикључно возило за трактор.
 
23.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

3
а) није дозвољено отпочети претицање, јер се Ви морате непосредно уверити да претицање можете извршити на безбедан начин,
б) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач теретног возила испред Вас проценио да се претицање може извршити на безбедан начин, о чему Вас обавештава десним показивачем правца,
в) није дозвољено отпочети претицање јер возач теретног возила испред Вас уз десни показивач правца није дао и јасан знак руком да се претицање може извршити на безбедан начин.
 
24.

_Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) у зони школе,
3
б) ако по извршеном претицању или обилажењу не би могао да се врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога без ометања или угрожавања осталих учесника у саобраћају,
в) у зони "30",
г) зауставном траком.
 
25.

_Возач скупа возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:

B
C

3
а) 60 km/h,
б) 80 km/h,
в) 100 km/h,
г) 120 km/h.
 
26.

_Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди:
(Заокружити три тачна одговора)

B

а) особинама и стању пута,
3
б) расположивом времену за долазак на жељено
место,
в) стању возила и терета,
г) према брзини возила која се најбрже крећу,
д) видљивости и прегледности,
е) тако да до жељеног места стигне што пре.
 
27.

_Возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 2.500 kg, након саобраћајног знака, дужан је да се креће брзином која није већа од:

C

3
а) 70 km/h,
б) 80 km/h,
в) 90 km/h,
г) 100 km/h.
 
28.

_У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

B

2
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) је дозвољено уколико слободан простор омогућава пролаз возила.
 

29.

_На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач возила чија је највећа конструктивна брзина 45 km/h:

B

а) не сме да се креће саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза,
2
б) може да се креће саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако тиме не омета возила која се крећу иза његовог возила,
в) може да се креће саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза само када врши претицање.
 
30.

_Возач је дужан да звучни знак упозорења даје:

B

а) у мери која је довољна да се други учесници у саобраћају упозоре,
2
б) тако да не траје дуже од 3 секунде,
в) најмање 5 секунди.
 
31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

2
а) место изласка са аутопута,
б) место изласка са путног објекта,
в) место изласка из тунела у случају опасности.
 
32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за пешаке,
б) место на коме се налази обележени пешачки прелаз,
в) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва налево,
б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва надесно,
в) приближавање делу пута са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности.
 

34.

_Знакови опасности, по правилу, се постављају:

B

а) на удаљености од 150 m до 250 m испред опасног места на путу,
3
б) непосредно испред опасног места на путу,
в) на удаљености од 100 m испред опасног места на путу.
 

35.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) удаљеност до места на коме се затвара једна саобраћајна трака,
б) удаљеност до места сужења коловоза са леве стране које може да представља извесну опасност,
в) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила.
 

36.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину раскрснице на којој се саобраћај одвија у кружном току,
б) близину раскрснице на којој се укрштају три пута са једносмерним саобраћајем,
в) коловоз, односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења острва за усмеравање саобраћаја.
 

37.

_Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:

B

3
а) да изричита наредба дата знаком важи када је снег на коловозу,
б) да изричита наредба дата знаком важи када пада снег,
в) да изричита наредба дата знаком важи када пада снег или киша.
 

38.

_Саобраћајна трака означена са разделним удвојеним испрекиданим линијама означава:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) да је она намењена само за претицање возила,
3
б) да се на њој одвија саобраћај са изменљивим смером кретања,
в) да је на њој саобраћај регулисан семафорима, постављеним изнад саобраћајне траке,
г) да је на њој саобраћај регулисан правилима саобраћаја.
 

39.

_Попречна ознака на коловозу означена на слици („Граничник“) означава:

B

3
а) место затварања траке, отварања траке, односно затварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника,
б) део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута,
в) део површине коловоза намењен за принудно заустављање и паркирање.
 

40.

_У ситуцији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знак који регулише скретање улево на раскрсници, означава:

B

3
а)дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло,
б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом,
в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.
 
41.
_Знак полицијског службеника - лагано маханје хоризонтално одрученом руком горе - доле, са дланом отворене шаке окренутим на доле, приказан на слици означава да:

B

3
а) возач у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретанје возила,
б) возач у чијем смеру се даје тај знак, треба да помери своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак,
в) возач у чијем смеру се даје тај знак, треба да смањи брзину кретања возила.
 
42.

_Светлосни знак − једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које стоји на коловозу, значи обавезу за возаче других возила да:
(Заокружити три тачна одговора)

B

а) смање брзину кретања свог возила,
3
б) по потреби зауставе своје возило,
в) зауставе своје возило,
г) поступају по наредбама полицијског службеника,
д) убрзају кретање свог возила.