AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 19  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.
_Услови смањене видљивости на путу у насељу су услови у којима је видљивост мања од:

B

а) 100m, б) 150m, в) 200m, г) 250m.
1
 
2.
_Збир највећих дозвољених маса возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од прикључног возила је:

B

а) укупна маса скупа возила,
1
б) највећа дозвољена укупна маса скупа возила,
в) осовинско оптерећење скупа возила,
г) највећа дозвољена маса скупа возила.
 
3.
_Возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни превоз, када управља возилом у саобраћају на путу:

B

а) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
3
б) не сме да има алкохола у крви,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml, ако не обавља јавни превоз ствари.
 
4.
_Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди тако да:
(Заокружити два тачна одговора)

B
C
D

а) што пре безбедно стигне на одредиште,
2
б) возило може благовремено да заустави пред сваком препреком коју види или има разлога да предвиди,
в) може ометати, али не и угрожавати друге учеснике у саобраћају
г) не угрожава безбедност саобраћаја,
 
5.
_Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:

B

а) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има смрт лица,
2
б) најмање 2 пута у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има смрт лица,
в) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица.
 
6.
_Возач је дужан да заустави возило, искључи мотор, укључи све показиваче правца, постави сигурносни троугао на безбедном растојању, обавести полицију
и/или службу хитне помоћи и предузме друге расположиве мере како би упозорио остале учеснике у саобраћају о постојању незгоде:

B

а) када је учествовао у саобраћајној незгоди без обзира на њене последице,
2
б) када је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета,
в) када учесник који је изазвао саобраћајну незгоду неће да надокнади малу материјалну штету која је наступила као последица те незгоде.
 
7.
_Саобраћајна трака за укључивање је на слици означена бројем:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 

8.

_У саобраћају на путу могу да учествују моторна и прикључна возила која нису регистрована ако:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

а) су означена као возила од историјског значаја (олдтајмери),
2
б) се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована,
в) се крећу ради спровођења прописаног царинског поступка,
г) нису првенствено намењена за учествовање у саобраћају на путу.
 
9.
_Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаних, подразумевају се:
(Заокружити три тачна одговора)

B

а) задње светло за маглу,
2
б) светла за маглу,
в) габаритна светла,
г) катадиоптери,
д) главни фарови,
е) светла за вожњу уназад.
 
10.
_Ако се из произвођачке таблице вучног возила не може утврдити укупна маса прикључног возила које може вући то вучно возило, укупна маса прикључног возила не сме бити већа од укупне масе вучног возила за више од:

B
C
D
F

а) 25 %,
2
б) 30 %,
в) 50 %.
 
11.
_Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) у условима изразито смањене видљивости (густа магла, дим и сл.),
2
б) ако је последњи у колони возила која се зауставила на путу изван насеља, осим ако је колона заустављена због поступања по саобраћајном знаку или правилу саобраћаја,
в) када се зауставио иза возила за организовани превоз деце у које деца улазе или излазе,
г) када се креће као последњи у колони на путу ван насељеног места.
 
12.

_Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:

B

а) свако возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја,
2
б) возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја када исто омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
в) свако возило чији возач је прекршио и показује намеру за даље кршења прописа о безбедности саобраћаја.
 
13.

_Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 170 km/h, бићете кажњени:

A
B
C
D

2

а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
б) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 8 казнених поена,
в) новчаном казном од 15.000 динара.
 

14.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици, безбедно поступање је да:

B

2
а) успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите и пропустите возило које Вам долази у сусрет,
б) наставите кретање јер имате предност у односу на возача возила које Вам долази у сусрет, а возач другог возила је дужан да кретањем
уназад или на други начин, помери своје возило и заузме на путу положај који омогућава мимоилажење,
в) наставите кретање и коришћењем потребне површине тротоара омогућите мимоилажење.
 

16.

_У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

B

2
а) није дозвољено,
б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у траку којом се крећете,
б) дужни сте да омогућите укључивање свих возила у траку којом се крећете,
в) имате првенство пролаза у односу на возила из саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај.
 
18.
_На путу за саобраћај у оба смера, са физички одвојеним коловозним тракама возач:

B

а) сме возилом да се креће коловозном траком намењеном за саобраћај возила из супротног смера, у случају претицања или обилажења,
2
б) не сме возилом да се креће коловозном траком намењеном за саобраћај возила из супротног смера,
в) сме возилом да се креће коловозном траком намењеном за саобраћај возила из супротног смера, у случају застоја.
 
19.
_Возач који се возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге дужан је да:

B

а) кретање возила подеси тако да може да заустави возило пре него што ступи на железничку пругу,
2
б) возило заустави пре него што ступи на железничку пругу,
в) кретање настави непромењеном брзином јер има првенство пролаза у односу на шинско возило које се креће по железничкој прузи.
 
20.
_Возач којем је дозвољен пролаз према светлосном саобраћајном знаку, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:

B

а) дужан је да звучним знаком упозори пешака,
2
б) дужан је да пропусти пешака,
в) није дужан да пропусти пешака.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици претицање на прописан начин врши возач возила означеног бројем:

B

 
а) 1, б) 2, в) 1 и 2.
3
 
22.
_У ситуацији приказаној на слици возач који се укључује на аутопут:

А
B
C
D

2
а) дужан је да пропусти возило које се креће аутопутем,
б) има првенство пролаза у односу на возило које се креће аутопутем.
 
23.
_Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) на опасном успону, односно низбрдици,
3
б) на мосту, вијадукту, надвожњаку и у подвожњаку,
в) на почетку превоја, на превоју, испред и у непрегледној кривини, осим на коловозу са најмање две саобраћајне траке за кретање
возила у истом смеру,
г) у тунелу, осим у тунелу са најмање две саобраћајне траке за кретање возила у истом смеру.
 
24.
_На почетку превоја, у ситуацији приказаној на слици, претицање:

B

3
а) је дозвољено,
б) није дозвољено.
 

25.

_У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, дужни сте да се крећете брзином која није већа од:

B

3
а) 60 km/h,
б) 80 km/h,
в) 100 km/h,
г) 120 km/h.
 

26.

_У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:
_(Заокружити два тачна одговора)

B

3
а) тако да можете благовремено да зауставите возило пред сваком препреком коју под датим околностима можете да видите или има разлога да предвидите,
б) да не угрожавате себе и друге учеснике у саобраћају,
в) која је најмање 20% мања од брзине дозвољене према врсти возила којима управљате,
г) од највише 80 km/h.
 
27.
_На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач не сме возилом да се креће брзином већом од:

B

а) 100 km/h,
б) 80 km/h,
в) 120 km/h,
г) 130 km/h.
3
 
28.
_На саобраћајницама ван уличних паркиралишта које повезују паркинг просторе и стамбене зграде са другим саобраћајницама:

B

а) дозвољено је заустављање или паркирање возила,
2
б) није дозвољено заустављање или паркирање возила,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
 

29.

_У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу са физички одвојеним коловозним тракама, правилно се креће:

B

2
а) теретно возило (скуп возила),
б) путничко возило,
в) оба возила.
 
30.
_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) светлосним и звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред Вас да убрза процес покретања,
б) стрпљиво ћете сачекати да возач возила испред Вас настави кретање,
в) звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред Вас да убрза процес покретања.
 
31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

2
а) место где се наилази на оштру кривину,
б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва надесно,
в) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности.
 
32.
_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место на коме се завршава насељенo место кроз које пролази пут,
б) место на коме се завршава насеље и од кога престају да важе прописи о саобраћају у насељу,
в) место на коме се завршава одредиште или објекат туристичког или историјског значаја.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину дела пута на коме је коловоз нераван због улегнућа,
б) близину дела пута на коме је коловоз нераван због постојања опасних избочина и улегнућа,
в) близину дела пута на коме је коловоз нераван због близине опасног превоја пута или веће избочине на коловозу.
 
34.
_Наредба изражена саобраћајним знаком изричите
наредбе важи од:

B

а) места на коме је постављен тај знак,
3
б) тренутка када је возач уочио тај знак,
в) 150 m од места на коме је постављен тај знак.
 
35.
_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место где почиње затварање једне саобраћајне траке намењене за кретање у истом смеру,
б) приближавање сужењу коловоза са леве стране које може да представља извесну опасност,
в) почетак саобраћајне траке којом се морају кретати спора возила.
 

36.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) пут, односно део пута на коме се возила у нормалним условима морају кретати најмање оном брзином (у km/h) која је означена на знаку,
б) пут, односно део пута на коме се возила не смеју кретати брзином (у km/h) већом од брзине која је означена на знаку,
в) брзину (у km/h) која се препоручује на одређеном делу пута.
 
37.
_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место одакле почиње мотопут,
б) паркиралишта за путничка возила,
в) место одакле почиње аутопут.
 
38.
_У ситуацији приказаној на слици, разделна линија је означена бројевима:

B

3
а) 1 и 4,
б) 2 и 3,
в) 1 и 3,
г) 3 и 4.
 
39.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

3
а) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
б) морате се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
в) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.
 
40.

_Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

B

3
а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, при чему возила која се крећу у означеном смеру имају првенство пролаза у односу на сва друга возила,
б) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом при чему се морају пропусти сва возила која се крећу по путу на који се улази као и пешаци који прелазе преко коловоза,
в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом само за возила јавног превоза путника.
 
41.
_Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:

B

3
а) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити,
б) забрану пролаза за све учеснике у саобраћају чији смер кретања сече смер предручене руке,
в) обавезу возача да се креће у смеру предручене руке.
 
42.
_Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да:

B

а) возила под пратњом пропусти, да им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење и по потреби да заустави своје возило или га уклони са коловоза, да се строго придржава наредби које му дају лица из пратње и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,
3
б) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,
в) смањи брзину и настави кретање.