AUTO ŠKOLA STOP LINE / test 20  
           
  Test je predvidjen za proveru znanja.  
           
    Klikom u kvadratić pored ponuđenog odgovora tešavate test.  
     
  • tačan odgovor
 
     
  • netačan odgovor
 
           
       
Zbir bodova:   Preostalo vreme:  :   << NAZAD
 
           
 
1.

_Туристички воз је приказан на слици број:

B

1
2
3
4
1
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 
2.
_На делу пута на коме се изводе радови непосредно регулисање саобраћаја
могу вршити:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) радници извођача радова, односно управљача пута,
1
б) униформисани комунални полицајци,
в) униформисани полицијски службеници,
г) службеници надлежног органа за саобраћај.
 

3.

_Возач са пробном возачком дозволом, када управља возилом у саобраћају на путу:

B

а) не сме да има алкохола у крви само у периоду од 23,00 до 05,00 сати,
3
б) не сме да има алкохола у крви,
в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml.
 

4.

_Трамвај који се креће по шинама постављеним на средини коловоза сме да се претиче:

B
C
D

а) само са десне стране,
2
б) са било које стране,
в) само са леве стране.
 

5.

_Возач који је пробну возачку дозволу стекао пре навршених 18 година живота за време управљања моторним возилом категорије В:

B

а) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година, у периоду важења пробне возачке дозволе,
2
б) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година, до навршених 18 година живота,
в) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање три године, до навршених 18 година живота.
 

6.

_Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:

B

а) обавести полицију и попуни Европски извештај о саобраћајној незгоди,
2
б) обезбеди трагове и предмете незгоде, под условом да тиме не угрожава безбедност саобраћаја,
в) обавести службу помоћи на путу и удаљи се са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода.
 

7.

_Бициклистичка трака је на слици означена бројем:

B

2
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4,
 

8.

_У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за које је издата:

B

а) саобраћајна дозвола,
2
б) саобраћајна дозвола, регистарска таблица и регистрациона налепница,
в) потврда о техничкој исправности и регистрациони лист.
 
9.

_Постављање или коришћење уређаја на возилу који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу:

B

а) је дозвољено само ако ти уређаји на предњој страни возила не дају, односно одбијају светлост црвене боје, а на задњој страни не дају, односно одбијају светлост беле боје,
2
б) није дозвољено,
в) је дозвољено само ако ти уређаји не ометају остале учеснике у саобраћају.
 
10.

_Највећа дозвољена дужина моторног возила, осим аутобуса, мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи:

B
C
F

а) 6,00 m,

2

б) 12,00 m,
в) 15,00 m.
 

11.

_У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са постављеним сигурносним троуглом):

B
C
D
F

2
а) означено је на прописан начин,
б) није означено на прописан начин.
 
12.

_Возач који је затечен у чињењу прекршаја и који изражава намеру за даље чињење прекршаја, односно који је наставио са чињењем тог прекршаја може бити задржан најдуже 24 сата:

B

а) само ако је прекршај учињен под дејством алкохола,
2
б) само ако не може одмах бити доведен надлежном органу за прекршаје,
в) ако је прекршајем изазвана непосредна опасност за друге учеснике у саобраћају.
 
13.

_Непрописно поступање возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја (насилничка вожња), као на слици, казниће се:

B

2

а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 6 казнених поена,
б) казном затвора од 30 до 60 дана и 15 казнених поена,
в) новчаном казном од 5.000 динара.
 

14.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
г) дужни сте да пропустите оба возила.
 

15.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите и пропустите возило које Вам долази у сусрет,
б) имате предност у односу на возило које Вам долази у сусрет,
в) дужни сте да успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите да би пропустили само прво возило из супротног смера.
 
16.

_У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

B

2
а) није дозвољено,
б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.
 
17.

_У ситуацији приказаној на слици предност има:

B

2
а) возач возила означеног бројем 1,
б) возач возила означеног бројем 2,
в) возач возила које се налази у колони у којој се возила крећу мањом брзином.
 

18.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) дужни сте да пропустите пешака,
б) нисте дужни да пропустите пешака,
в) дужни сте да звучним знаком упозорите пешака.
 

19.

_У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

B

2
а) возило зауставите пре него што ступите на железничку пругу,
б) кретање возила прилагодите тако да по потреби можете зауставити возило пре него што ступите на железничку пругу,
в) кретање наставите непромењеном брзином јер имате првенство пролаза у односу на шинско возило које се креће по железничкој прузи.
 

20.

_Посебни светлосни и звучни знаци возила са првенством пролаза су:

B

а) црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале и звучни знак променљиве фреквенције,
2
б) најмање једно плаво трепћуће или ротационо светло и звучни знак променљиве фреквенције,
в) жута ротациона или трепћућа светла.
 

21.

_У ситуацији приказаној на слици претицање:

B

3
а) је дозвољено,
б) није дозвољено,
в) није дозвољено, осим ако је саобраћајна трака намењена за кретање возила из супротног смера слободна, тако да има довољно простора за безбедно претицање.
 

22.

_На аутопут, односно мотопут, возач може да се укључи, односно искључи:

А
B
C
D

а) само на местима на којима се наплаћује путарина,
2
б) само прилазним путем намењеним за укључење на тај пут, односно искључење са пута,
в) на сваком месту са којег је могуће укључити, односно искључити.
 

23.

_Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:
(Заокружити два тачна одговора)

B

а) на путу за саобраћај у оба смера на којем нису означене саобраћајне траке,
3
б) на делу пута на коме постоји неиспрекидана разделна уздужна линија и када не користи коловозну траку намењену за кретање возила из супротног смера,
в) саобраћајном траком за спора возила,
г) на начин да прелази возилом преко неиспрекидане уздужне линије при чему користи саобраћајну траку намењену за кретање возила из супротног смера.
 

24.

_У ситуацији приказаној на слици, према ознакама на коловозу, возачу путничког возила претицање:

B

3
а) није дозвољено,
б) је дозвољено,
в) је дозвољено, јер претиче споро возило.
 

25.

_На аутопуту ван насеља, није дозвољено кретање брзином већом од:

B

а) 80 km/h, 
б) 100 km/h
в) 120 km/h,
г) 130 km/h.
3
 

26.

_У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином:

B

3
а) која је најмање 20% мања од брзине дозвољене правилима саобраћаја за тај пут,
б) тако да можете благовремено да зауставите возило пред сваком препреком коју под датим околностима можете да видите или има разлога да предвидите,
в) од највише 60 km/h.
 

27.

_Возач теретног возила приказаног на слици, дужан је да се креће брзином која није већа од:

B
C

3
а) 60 km/h, 
б) 80 km/h
в) 100 km/h,
г) 120 km/h.
 

28.

_У ситуацији приказаној на слици:

B

2
а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.
 

29.

_У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:

B

2
а) 1, јер се креће уз ивичну линију,
б) 2, јер се креће уз разделну линију,
в) 1 и 2, јер се крећу десном саобраћајном траком у смеру кретања.
 
30.

_Возач ноћу, уместо звучног знака упозорења, може употребити:

B

а) трепћућа светла,
2
б) светлосни знак упозорења,
в) истовремено све показиваче правца.
 

31.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

2
а) приближавање кривини на лево, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
б) пут са једносмерним саобраћајем,
в) место где се наилази на оштру кривину.
 

32.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) место у насељу одакле се улази у зону у којој је спроведено опште ограничење трајања паркирања на одређено време, без обзира да ли се за паркирање на одређено време плаћа накнада или се не плаћа,
б) страну пута на којој је забрањено паркирање возила,
в) страну пута на којој је забрањено заустављање и паркирање возила.
 

33.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз,
б) место на коме се налази обележени пешачки прелаз,
в) посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.
 

34.

_Изричита наредба дата знаком изричитих наредби постављеним на путу важи:

B

а) до прве наредне раскрснице, односно до места где је постављен знак обавештења о престанку те изричите наредбе,
3
б) 250 m од места на коме је постављен тај знак,
в) до места где је постављен знак обавештења о престанку те изричите наредбе, без обзира да ли до тог места постоји раскрсница.
 

35.

_У ситуацији приказаној на слици допунска табла је саставни део:

B

3
а) саобраћајног знака „Ограничење брзине“,
б) саобраћајног знака „Забрана претицања свих моторних возила, осим мотоцикала без приколице“
в) оба саобраћајна знака.
 

36.

_Саобраћајни знак приказан на слици означава:

B

3
а) део пута на коме моторна возила, осим мотоцикла, мопеда, лаких трицикла, тешких трицикла, лаких четвороцикла, тешких четвороцикла, радних машина, трактора и мотокултиватора, морају на погонским точковима имати ланце за снег кад је на коловозу снег,
б) део пута на коме сва моторна возила морају на погонским точковима имати ланце за снег кад је на коловозу снег,
в) део пута на коме сва моторна возила морају на погонским точковима имати ланце за снег или зимске пнеуматике када је на коловозу снег.
 

37.

_Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

B

3
а) од места на коме је постављен тај знак,
б) од места на коме је постављен тај знак у дужини од 200 m,
в) на удаљености од 200 m од места на коме је постављен тај знак.
 

38.

_У ситуацији приказаној на слици, разделна линија која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији, означена је бројем:

B

3
а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.
 

39.

_У ситуацији приказаној на слици црвено возило:

B

3
а) мора се зауставити непосредно пре линије заустављања,
б) мора се зауставити на линији прегледности,
в) може се зауставити пре линије заустављања или на линији прегледности.
 
40.

_Светлосни саобраћајни знак − трепћуће жуто светло, са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

B

а) обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
3
б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама.
 

41.

_Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, када се налази на коловозу, означава:

B

3
а) обавезно заустављање за све возаче према којима је окренут длан и прса полицијског службеника,
б) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити,
в) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза.
 

42.

_Када возило под пратњом, односно возило са првенством пролаза даје истовремено и светлосни знак упозорења (узастопним или наизменичним паљењем дугих светала), возач возила које се креће непосредно испред полицијског возила које даје те знаке, дужан је да:

B

а) одмах безбедно заустави своје возило уз десну ивицу коловоза, а по могућности ван коловоза,
3
б) омогући претицање полицијском возилу,
в) смањи брзину кретања свог возила.