kljucevi od automobila u ruci

Kako do vozačke dozvole?

Verovatno ste čuli za termin “probna vozačka dozvola” a ona se izdaje svima onima koji prvi put polažu vozački ispit i to za upravljanje motirnim vozilima kategorija A1, A2, A, B1 i B.

Probna vozačka dozvola važi dve godine kandidatima koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina života, dok svi oni koji su položili pre 19 godine njima probna vozačka dozvola važi do 21 godine života.

Koji su uslovi potrebni da se ispune kako bi se dobila vozačka dozvola?

Ono što zakon kaže, jeste da bi neko dobio vozačku dozvole mora da ispuni i određene uslove.

Tu je starosni uslov za dobijanje dozvole za određenu kategoriju, ali i zdravstveni uslov koji mora da bude ispunjen – odnosno da kandidat ima uverenje o psihofizičkoj sposobonosti za upravljanje vozilom.

Zakon kaže da je potrebno minimum 6 meseci da kandidat ima prebivalište ili odobren privremeni boravak u Republici Srbiji, ali i ono što je najbitnije položen vozački isput, položen ispit iz prve pomoći kao i nepostojanje zabrane upravljanja vozilom.

Korak po korak do vozačke dozvole

Ukoliko ste se odlučili za jedan od najvažnijih koraka u životu – dobijanja vozačke dozvole potrebno je pre svega da izaberete auto školu.

Predlažemo vam da prilikom odabira napravite kratku anketu među svojim poznanicima, ali i dobro istražite internet i društvene mreže.

Ovo je bitno jer vam je pre svega bitna bezbedna vožnja i bezbedna obuka.

Naravno kvalitet se podrazumeva, a to ćete saznati upravo na ovaj način, na osnovu komentara poznanika i prijatelja kao i učenika škola.

Kada odlučite kojoj ćete auto školi poveriti svoju obuku, informišite se i o ceni polaganja vožnje, načinu plaćanja u auto školi, da li možda postoji plaćanje auto škole na rate i izaberite onaj koji vama najviše odgovara.

Prilikom upisa potrebno je samo poneti ličnu kartu.

Ono što verovatno znate jeste da je u Srbiji postupak dobijanja vozačke dozvole od pre par godina promenjen.

Tako da je potrebno pohađati teorijsku nastavu koja se ogleda u tome da ćete sa ostalim kandidatima u auto školi slušati teorijsku nastavu.

Ovo je jako bitno kako biste što bolje savladali teorijski deo ispita koji se nakon odslušanih 40 časova polaže.

Da biste nastavili svoju obuku i uspešno dobili dozvolu jako je bitno da uspešno savladate teoriju i pokažete svoju spremnost na samom ispitu koji se polaže na računaru u prostorijama auto škole.

Nakon položenog teorijskog dela ispita, vaš je zadatak da dostavite lekarsko uverenje, odnosno u nadležnu instituciju se podvrgnete lekarskim pregledima koji će garantovati da ste psihofizički sposobni za upravljanje motornim vozilom određene kategorije.

Novina u polaganju za vozački ispit, i još jedan korak u dobijanju vozačke dozvole jeste i obuka ali i test iz prve pomoći.

I kada položite ovaj deo ispita, sa lekarskim uverenjem se u auto školi prijavljujete za praktični deo obuke.

Praktični deo obuke sa sastoji takođe od 40 časova, koji se sastoje od poligonskih vežbi i vožnje u gradu.

Bitno je da prilikom praktične obuke, upotrebite svo poznavanje saobraćajnih propisa koje ste uspešno savladali na teorijskom delu obuke, ali i da pažljivo slušate svog instruktora i uvek pitate ukoliko ste u nekoj nedoumici.

Čim budete bili završili praktičnu obuku na vama je da odlučite da li želite dodatne časove pred samo polaganje.

Finalno polaganje vozačkog ispita se sastoji od uspešnog savladavanja teorijskih vežbi na poligonu, ali da odlično i bez opasnih grešaka bude savladana gradska ruta.

Ukoliko želite da što pre dođete do svoje prve vozačke dozvole jako je bitno da budete redovni na nastavi, uvek pitate predavače/instruktore za sve nedoumice i jednostavno budete sigurni u sebe, i svoje znanje na samom ispitu.

Koji su uspešni koraci do vozačke dozvole?

Dakle, da biste uspešno dobili svoju vozačku dozvolu potrebno je da pažljivo pratite neke od osnovnih koraka.

Pre svega potrebno je da se upišete u auto školu.

Ovo je i najbintija stavka jer je potrebno izabrati kvalitetnu auto školu koja će vam pružiti potrebno znanje, veštine ali i kvalitetnu obuku.

Nakon toga pohađate teorijsku nastavu koja se realizuje u grupama u samoj auto školi.

Kada budete uspešno savladali obuku čeka vas prvi ispit za polaganje, a to je polaganje teorijskog dela ispita koji obavljate na računaru u samoj auto školi.

Odmah nakon samog ispita dobićete rezultat da li ste uspešno položili ili ne.

Sledeći korak je lekarski pregled koji obavljate u nadležnom Domu zdravlja ili specijalizovnaoj ustanovi, ali i polaganje ispita iz prve pomoći.

Ispit iz prve pomoći polažete nakon odslušanog predavanja koje se sastoji od teorijskog i praktičnog dela – i čim to budete uspešno savladali predstoji vam praktični deo.

Obuka vožnje, odnosno praktična obuka se sastoji od vožnje na uređenom poligonu ali i javnom putu i to u različitim uslovima: slabog, srednjeg i jakog intenziteta gradskog saobraćaju.

Četrdeset časova je dovoljno da kandidat stekne uslove za polaganje ispita iz praktičnog dela vožnje koji se takođe sastoji od vežbi na poligonu i vožnje u gradu.

Ukoliko budete bili redovni na nastavi, pažljivi i pre svega zainteresovani i dovoljno motivisani uz našu stručnu pomoć sve ove korake ćete sa lakoćom preći i bićete spremni da uz probnu vozačku dozvolu uđete u svakodnevni saobraćajni svet.