Kategorije vozila kojim može da upravlja vozač sa B kategorijom

Kandidat koji položi vozački ispit za B kategoriju dobija i B1 i M

 – B1- Kategorija –

 • Za upravljanje lakim i teškom četvorociklom
 • Za upravljanje lakim i teškim triciklom čija snaga motora ne prelazi 15 KW

– B- Kategorija –

 • Za upravljanje motornim vozilom (putničkim i teretnim), čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg i koja nemaju više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za vozača
 • Za vuču prikolice do 750kg najveće dozvoljene mase.
 • Za upravljanje triciklima i četvorociklima čija snaga ne prelazi 15 KW, odnosno triciklima i četvorociklima preko 15 KW nakon navršene 21 godine života.

 – M- Motokultivator –

– B- Kategorija –

 • Za upravljanje motornim vozilom (putničkim i teretnim), čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg i koja nemaju više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za vozača
 • Za vuču prikolice do 750kg najveće dozvoljene mase.
 • Za upravljanje triciklima i četvorociklima čija snaga ne prelazi 15 KW, odnosno triciklima i četvorociklima preko 15 KW nakon navršene 21 godine života.

 – M- Motokultivator –

Oduzimanje vozačke dozvole

 • Probna vozačka dozvola će se oduzeti vozaču koji ima 9 ili više kaznenih poena
 • Stalna vozačka dozvola oduzeće se vozaču koji ima 18 ili više kaznenih poena.
 • Kazneni poeni se brišu nakon isteka 24 meseca od dana pravosnažnosti presude za načinjeni prekršaj

Oduzimanje je trajno sa mogućnošću ponovnog polaganja u Agenciji za bezbednost saobraćaja