KORISNI VIDEO SAVETI – AŠ “Stop Line”

U dosadašnjem iskustvu uočeno je da pojedini kandidati u situacijama koje nisu teške postupaju nepravilno sto dovodi do negativne ocene na ispitu.

Koje su to situacije?

1. Parkirano vozilo (prepreka) u Vašoj traci, delom na kolovozu, a delom na parkigu ili trotoaru

Kandidat nastavlja da se kreće u želji da prođe bez zaustavljanja, po svaku cenu, što dovodi do nastanka opasne situacije (negativna ocena).
Bez obzira što ima prostora za prolaz između parkiraniog svozila (prepreke) i vozila koja e kreću levom saobraćajnom trakom, ne smete otpočeti obilaženje jer se to smatra ugrožavanjem bezbednosti saobraćaja.

Kako bi trebalo…

Usporite i izvršite proveru da li možete da obiđete vozilo (prepreku).

Obilaženje započnite samo ako ste sigurni da ste propustili sva vozila sa Vaše leve strane. Tako nećete ugroziti bezbednost saobraćaja.

U svim ostalim situacijama zaustavite na dovoljnom odstojanju od parkiranog vozila (prepreke) i sa uključenim levim pokazivačem pravca sačekajte situaciju za obilaženje.

2. Kretanje na usponu

Na usponu, ako vozilo pri polasku krene unazad dobijate jedan negativan bod, što ne utiče bitno na ispit.
Savetujemo da obratite pažnju na pravilno isključivanje i pravilno uključivanje u saobraćaj, jer to može dovesti do nastanka opasne situacije pri izvršavanju radnje zaustavljanje i polazak na usponu.

Kako bi trebalo…

Ne krećite i ne najavljujte kretanje dok Vas obilaze.

Na usponu postoje dve moguće situacije:

– isključen sam iz saobraćaja i nemam nameru da krenem (desni migavac)
– uključujem se u saobraćaj (levi migavac)

Pre uključivanja u saobraćaj i pre uključivanja levog migavca:

– pripremite vozilo za polazak
– uverite se da li Vas neko obilazi i tek nakon toga, ako su uslovi bezbedni uključite migavac i krenite

3. Pešački prelaz (smanjena preglednost)

Kandidat nastavlja da se kreće u želji da prođe bez zaustavljanja, po svaku cenu, što dovodi do nastanka opasne situacije (negativna ocena). Bez obzira što ima prostora za prolaz između parkiranog vozila (prepreke) i vozila koja se kreću levom saobraćajnom trakom, ne smete otpočeti obilaženje jer se to smatra ugrožavanjem bezbednosti saobraćaja.

Kada se pešački prelaz nalazi na nepreglednom mestu, vozači moraju da predvide da je moguće da se iza prepreke nalazi pešak koji ima nameru da pređe ulicu. U ovakvoj situaciji kompletnu odgovornost snosi vozač koji nailazi na pešački prelaz. Dakle, ako bi došlo do naletanja vozila na pešaka vozač bi bio kriv jer je bio u situaciji da predvidi opasnost.

Na video snimku možete pogledati kako sve to izgleda iz pozicije vozača.
Pešak (visine 185 cm) biva skoro potpuno zakljonjen iza putničkog vozila. Na banderi, pored pešačkog prelaza, postavili smo lenjir.
Jasno se moglo zaključiti da parkirano putničko vozilo u neposrednoj blizini pešačkog prelaza potpuno zakljanja pešake niže od 180 cm.

Kako bi trebalo…

Smanjite brzinu kretanja bez obzira što na pešačkom prelazu nema pešaka.
Postupajte kao da su pešaci stupili na kolovoz iza prepreke. Tek kada priđete dovoljno blizu da jasno možete videti zaklonjeni deo pešačkog prelaza i uverite se da nema pešaka koji stupaju ili iskazuju nameru da stupe na kolovoz, možete nastaviti kretanje.
Ne zaboravite i na drugu stranu pešačkog prelaza.

Na grafičkom prikazu možete videti u kojoj meri parkirano putničko vozilo (prepreka) može zakloniti pešaka:

4. Paralelno parkiranje

Ovi snimci su samo šablon radi sticanja predstave o postupku parkiranja, kako bi ste na što lakši način prevazišli problem parkiranja …

5. Parkiranje unazad

6. Parkiranje unapred