KORISNI VIDEO SAVETI Auto škole Stop line

U dosadašnjem iskustvu uočeno je da pojedini kandidati u situacijama koje nisu teške postupaju nepravilno sto dovodi do negativne ocene na ispitu.

Koje su to situacije?