Oblast: Pravila saobraćaja
Tema: Kretanje vozila po putu

OPŠTE PRAVILO:

Vozilo se kreće desnom stranom kolovoza, u smeru kretanja, što bliže desnoj ivici kolovoza, kao i na takvom rastojanju od nje da sebe i druge ne dovodi u opasnost.

vozila na putu

Pitanje na testu:
Koje vozilo se kreće na propisan način?

Odgovor:
Vozilo br. 1

Pravilo o kretanju vozilom po putu u naselju:

Vozač može da koristi bilo koju saobraćajnu traku za smer kojim se kreće pod uslovom da ne usporava (ometa) kretanje vozača vozila iza sebe. Što podrazumeva da je vozač dužan da se pomeri u desnu traku ako vozač vozila iza njega želi da se kreće većom brzinom.

kretanje vozila po putu u naselju:

Na putu u naselju
Vozila br. 1 i 2 kreću se na propisan način.

NAPOMENA:

Teretna vozila čija je masa veća od 3,5t I motorna vozila čija je najveća konstruktivna brzina 40 km/h moraju uvek da se kreću krajnjom desnom trakom osim kada vrše preticanje, obilaženje ili skretanja levo.

Kretanje vozilom na putu van naselja:

Vozač je dužan da vozilo drži u desnoj saobraćajnoj traci,osim prilikom preticanja, obilaženja ili ispred raskrsnice na kojoj vrši skretanje ulevo.

Kretanje vozilom na putu van naselja

Koje vozilo se kreće na propisan način?
Odgovor: Vozilo br.1

NAPOMENA:

Ovo pravilo se ne primenjuje kada su kolone vozila na putu sa više saobraćajnih traka po smeru.

Kretanje vozilom na Autoputu

Napomena: Nije isto pravilo za Autoput sa dve trake po smeru i autoput sa tri i više traka po smeru!!!

Kretanje vozilom na Autoputu

Na Autoputu sa dve saobraćajne trake po smeru:

Vozila se moraju kretati desnom saobraćajnom trakom u smeru kretanja, a levom trakom samo prilikom preticanja ili kada su na autoputu kolone vozila.
Kada su kolone vozila na autoputu, vozila preko 3,5t i skupovi vozila dužine preko 7 metara moraju da ostanu u desnoj “koloni” !!!

Kretanje vozilom na Autoputu

Napomena: Nije isto pravilo za Autoput sa dve trake po smeru i autoput sa tri i više traka po smeru!!!

autoput sa tri i više traka po smeru

Na autoputu sa tri saobraćajne trake po smeru:

Vozila preko 3,5t i skupovi vozila preko 7 metara ne smeju se kretati krajnjom levom trakom, odnosno mogu koristiti samo dve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza!!!

Kretanje vozilom unazad

Kretanje vozilom unazad

Kretanje vozilom unazad dozvoljeno je isključivo na kratkom delu puta.
Kretanje vozila unazad nije dozvoljeno na nepreglednom delu puta, u tunelu kao i na mestima na kojima je zabranjeno zaustavljanje.

Nije dozvoljeno kretanje unazad na delu puta gde su kolovozne trake fizički odvojene.