auto-skola-najbolji-instruktor

Najbolji instruktori za vožnju B kategorije

Pre nego što vam predstavimo svakog instruktora pojedinačno pokušaćemo u par redova da vam predstavimo naš tim i odlike instruktora auto škole “Stop line”.

Na početku želimo da sa svakim kandidatom imamo takozvani individualni pristup, a upravo je ono što naši kandidati vole da istaknu kada govore o instruktorima auto škole, jer upravo višegodišnje iskustvo koje je vezano za obuku vozača B kategorije želimo da kroz znanje prenesemo svakom kandidatu pojedinačno.

Psihologija mladih vozača i konstantno usavršavanje nešto je na šta mi kao tim sa najboljim instruktorima za vožnju B kategorije posebno pridajemo značaju.

Bitno je da instruktor tokom teorijske obuke paralelno se bavi kako obukom, tako i razgovorom sa polaznicima jer će na taj način svaka blokada koju kandidat ima biti otklonjena.

Razumno je da tokom obuke, kasnije i polaganja ispita ova blokada, trema često pokuša da onemogući kandidata da iz prve uspešno položi sve potrebne testove, ali zato su tu instruktori koji će raditi na samopouzdanju kandidata uz konstantno učenje i usavršavnaje tehnike vožnje.

Instruktori B kategorije

Prilikom odabira auto škole ono na šta kandidati uglavnom najviše pažnje pridaju upravo su instruktori koji će preneti svoje znanje i veštine budućim vozačima.

Auto škola “Stop line” je sa dugogodišnjom tradicijom, a prema oceni sadašnjih vozača a nekadašnjih kandidata, instruktore i predavače odlikuje smirenost, stručnost, znanje i strpljenje za svakog kandidata pojedinačno.

S obzirom na to da se trenutno u Srbiji do vozačke dozvole dolazi nakon teorijske i praktične obuke, za kandidate koji se odluče da svoje poverenje predaju nama obezbeđeni su licencirani predavači teorijske nastave koji će za četrdeset časova pokušati da prenesu znanje, ali i uoče sve strahove kao i prepreke za polagnaje završnog dela ispita.

Teorijski deo ispita je bitan za buduće vozače jer će oni na taj način se upoznati sa propisima, zakonima ali i osnovama koje su bitne za bezbedno i sigurno upravljanje motornim vozilom.

Svakako da je bitno da kandidati budu pažljivi prilikom same teorijske nastave, ali od predavača zavisi kako će svakog kandidata pojedinačno motivisati i preneti mu svoje znanje jer je upravo cilj da 80% naučenog budući vozači steknu na časovima kako bi bili spremni za teorijski deo ispita.

Ništa manje bitan, ako ne i najznačajniji deo prilikom dobijanja vozačke dozvole jeste praktični deo ispita.

U ovom slučaju instruktori auto škole “Stop line” stoje na raspolagnaju kandidatima kako bi pre svega prevazišli svaku nesigurnost, strah, nedoumicu koja je vezana za vožnju u gradu.

Dobro poznavanje saobraćajnih propisa, reagovanje u kriznim situacijama, ali i opuštenost uz pošovanje svih sigurnosnih i zakonskih propisa nešto je na šta volimo da insistiramo.

Jer od budućih vozača se očekuje mnogo, te je potrebno da svo stečeno znanje na pravi način primene na gradskim ulicama.

Licencirani instruktori vožnje

U našem timu rade licencirani instruktri sa dugogodišnjim iskustvom koji poseduju licence agencije za bezbednost saobraćaja, inžinjere drumskog saobraćaja sa kompetentnim znanjem i iskustvom.

Kao što obraćamo pažnju na iskustvo i znanje svesni smo da je psihologija novih kandidata jako bitna te članove svog instruktorskog tima konstantno edukujemo kako bi se što više približili mlađm generacijama i preneli im adekvatno znanje.

Upravno znanje novih vozača je bitno da bude preneto na pravi način, kako bi bili bezbedni učesnici u saobraću koji će biti svesni i svojih znanja, kvaliteta ali i mana.

Instruktor je osoba sa kojom se svaki novi vozač poistovećuje, te je potrebno da osim stručnosti, strpljenja, prenetog znanja on dostigne nivo poverenja svakog kandidata kako bi mogao da reaguje u svakoj situacji, ali i dodatno radi prilikom usavršavanja.

Nije dobro ukoliko instruktor sa vama kontaktira prilikom potpisa u evidenciju da je čas održan, potebno je da on uvek bude uz vas, razmišlja kao i vi, uvidi svaku eventualno vanrednu situaciju, ali vam prenese znanje i utiče na to da budete bezbedan učesnik u saobraćaju.

Ne ustručavajte se ni da svog instruktora u auto školi “Stop line” pitate za svaku nedoumicu bilo tokom same obuke ili kasnije, kada dobijete svoju vozačku dozvolu.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja, nedoumice kao i savete jer naša misija jeste bezbedan, ispravan i savestan vozač u svakoj prilici.

Tim instruktora auto škole Stop Line

S obzirom na to da auto škola “Stop line” uspešno posluje još od 1990. godine kao jedna od prvih privatnih auto škola, u našem timu instruktora imamo stručnjake koji su profesionalci u svom poslu sa potrebnim znanjem kao i sertifikatima i dozvoloma za rad.

Predavači teorijske nastave koji su po zvanju inženjeri drumsko – gradskog saobraćaja, instruktori vožnje sa dugogodišnjim iskustvom od preko 30 godina, ali pre svega stručnjaci koji će svoje znanje vama kao kandidatu preneti na najbolji mogući način, a u cilju da vi kao vozač budete nakon položenog vozačkog ispita za svakodnevnu saobraćajnu gužvu i situacije.