Oblast: Pravila saobraćaja
Tema: Obilaženje prepreka

Obilaženje

Obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera, objekta ili prepreke na kolovozu,

Preticanje ili obilaženje vozač sme da vrši samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera kada na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje tih radnji.

Vozač ne sme da vrši preticanje ili obilaženje kada time može ugroziti druge učesnike u saobraćaju.

obilazenje prepreke

Vozač ne sme vozilom da započne preticanje ili obilaženje:

  • kolone vozila,
  • ako je vozač koji se kreće iza njega otpočeo preticanje ili obilaženje,
  • ako je vozač ispred njega na istoj saobraćajnoj traci dao znak za preticanje ili obilaženje,
  • ako bi time ugrozio bezbednost saobraćaja ili ometao saobraćaj iz suprotnog smera,
  • ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi mogao da se vrati u saobraćajnu traku kojom se kretao pre toga bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju,

Obilaženje zaustavljene kolone na putu je zabranjeno ako se vozač nakon obilaženja ne bi mogao bezbedno uključiti na saobraćajnu traku namenjenu kretanju vozila u smeru u kome se on kreće.

Izuzetno, obilaženje je dozvoljeno prelaskom preko neisprekidane linije pod uslovom da vozač koji obilazi ne ugrožava ostale očesnike u saobraćaju.

Strana puta kojom se vrši obilaženje

Ako se na sredini kolovoza dvosmerne ulice nalazi površina koja nije namenjena za saobraćaj vozila, prepreka,objekat ili uređaj, vozila moraju da ih obilaze sa desne strane.

Obilaženje ostrva u dvosmernoj ulici

Obilaženje ostrva u dvosmernoj ulici

Strana puta kojom se vrši obilaženje

Površine, objekti ili uređaji koji se nalaze na sredini puta sa jednosmernim saobraćajem mogu da se obilaze sa obe strane, ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno

Obilaženje ostrva u jednosmernoj ulici

Obilaženje ostrva u jednosmernoj ulici