Auto škola Stop Line – cena polaganja vožnje za B kategoriju

A K C I J A

Kompletna obuka za “B” – kategoriju 65.400,00

U cenu je uračunato:

  • Teorijska nastava 40 časova
  • Praktična obuka 40 časova
  • Teorijski ispit (1 ispit)
  • Praktični ispit (1 ispit)
  • Lekarsko uverenje

Ukupna cena …………………………………………….65.400,00

Plaćanje na 6 rata.