Oblast: Pravila saobraćaja
Tema: OGRANIČENJE BRZINE NA PUTVIMA U REPUBLICI SRBIJI

Osnovno načelo!

Vozač je dužan da prilagodi brzinu uslovima saobraćaja tako da može da zaustavi vozilo ispred svake prepreke koju vidi ili ima razloga da predvidi.

Ograničenja brzine po kategoriji puta:

pesacka-zona

U pešačkoj zoni dozvoljeno je kretanje vozila sa posebnom dozvolom, a brzina je ograničena na brzinu kretanja pešaka.

U zoni usporenog saobraćaja put pod jednakim uslovima koriste i vozila i pešaci. Ograničenje brzine je 10 km/h ili brzinom kretanja pešaka.

Saobraćajni znakovi izričite naredbe o ograničenju brzine

Saobraćajni znakovi izričite naredbe o ograničenju brzine
  • Na bilo kojoj kategoriji puta,brzina kretanja se može ograničiti saobraćajnim znakom izričite naredbe.
  • Saobraćajni znakovi o ograničenju brzine važe od mesta postavljenja do prve raskrsnice ili do narednog znaka o ograničenju brzine odnosno prestanaku ograničenja brzine.
zona skole znak
  • U zoni škole, u naselju ograničenje brzine je 30 km/h
  • U zoni škole van naselja ograničenje brzine je 50 km/h
  • Ograničenja važe u periodu od 7:00 do 21:00, ako saobaćajnim znakom nije drugačije određeno.
Ograničenje brzine na Autoputu znak

Ograničenje brzine na Autoputu

  • Na autoputevima u Republici Srbiji brzina je ograničena na 130 km/h.
  • Minimalna brzina kojom se vozila moraju kretati autoputem u normalnim uslovima saobraćaja iznosi 50km/h.
Ograničenje brzine u naselju znak

Ograničenje brzine u naselju

Nakon saobraćajnog znaka naselje, ograničenje brzine je 50km/h i važi do saobraćajnog znaka prestanak naselja.

Ograničenje brzine van naselja znak

Ograničenje brzine van naselja

Na putevima koji nisu u naselju a nisu autoput ili motoput ograničenje brzine iznosi 80km/h

Ograničenje brzine na motoputu znak

Ograničenje brzine na motoputu

  • Na motoputevima u Republici Srbiji brzina je ograničena na 100 km/h.
  • Minimalna brzina kojom se vozila moraju kretati na motoputu u normalnim uslovima saobraćaja iznosi 50 km/h.

Ograničenje brzine po kategoriji vozila

teretno vozilo koje vuče priključno vozilo

Ograničenje brzine za teretno vozilo koje vuče priključno vozilo je 70 km/h, a na autoputu iznosi 90 km/h.

Vozilo koje vuče prikolicu

Vozilo koje vuče prikolicu za stanovanje može se kretati brzinom do 80 km/h.

Saobraćajni znakovi

Ograničenje brzine

Ograničenje brzine

Minimalna brzina

Minimalna brzina

Preporučena brzina

Preporučena brzina

Preporučena brzina na semaforu

Preporučena brzina na semaforu

Ograničena brzina ne znači i bezbedna brzina!

Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi uslovima saobraćaja, tako da može da zaustavi vozilo ispred svake prepreke koju uoči, odnosno da prilagodi brzinu kretanja kako bi održavao pravac kretanja po putu.