online testovi

Online testovi za vožnju

Jedan od dragocenijih dokumenata u životu svakog pojedinca svakako predstavlja vozačka dozvola koja će život učiniti jednostavnijim, dok će znanje vezano za upravljanje automobilom biti od koristi za ceo život.

Nažalost, mnogim kandidatima je upravo proces dobijanja vozačke dozvole stresan period kroz koji prolaze i oni sami ali i članovi njhove porodice i prijatelji.

Prvi zadatak koji budući vozači moraju da ispune na putu ka dobijanju vozačke dozovle jeste polaganje testova za vožnju.

Zahvaljujući savremenim metodama, kandidatima je omogućeno da tekstove vežbaju i od kuće tako što će pronaći online testove za vožnju.

Kada se polaže test za vožnju?

Novi zakon o saobraćaju predvideo je da budući vozači pre samog polaganja testova za vožnju, uspešno savladaju i teorijsku nastavu od 40 časova koji traju 45 minuta.

Na predavanjima će od 40 časova, kandidati na 10 vežbati, a u toku dana moguće je pratiti najviše tri časa sa pauzama od 10 minuta.

Nakon teorijske nastave u auto školi, kandidati proveravaju svoje stečeno znanje polaganjem testova.

Cilj je svakako proveriti saobraćajne propise, ali i provera stečenog znanja u realnim saobraćajnim situacijama.

Kako se polaže test za vožnju?

Praktični deo ispita za buduće vozače se polaže u auto školi na računaru, a nakon što svaki kandidat aktivira softver odgovara na 41 pitanje u narednih 60 minuta.

Kako bi polaganje bilo uspešno, za prolaz je dovoljno 60% tačnih odgovora, odnosno 85 poena.

Kako bi komisija utvrdila identitet kandidata potrebo je na ispit poneti važeću ličnu kartu, biti siguran u svoje znanje, a tremu ostaviti ispred same učionice.

Kako se najbolje pripremiti za testove za vožnju?

Brojni su slučajevi da kandidati odustanu od vožnje jer se upravo boje polaganja testova, ali je na osnovu statistike upravo ovakav način polaganja doveo je do toga da se teorijsko znanje stekne na pravi način.

Nema mesta panici, ukoliko ste bili pažljivi na časovima na kojima ste savladali osnovu, s razumevanjem shvatili teoriju uspešno završavate test za vožnju.

Iako je mnogima teorija dosadna i naporna ona je jako bitna kako bi se na pravi način stekla dobra teorijska osnova.

Osim pažnje na časovima, bitno je i da kod kuće vežbate testove, odnosno podsećate se svega onoga što ste tog dana od gradiva prošli.

Postoje online testovi za vožnju koji su identični onim pravim koji će biti na ispitu ali to ne znači da je potrebno testove učiti napamet.

Glavni razlog tome svakako je sutra situacija u saobraćaju koja će biti slična kao onoj na testu i biće vam teško da otkrijete ko ima prednost ili koje su vaše obaveze kao aktivnog učesnika u saobraćaju.

Takođe, prilikom “pravog” polaganja testova za vožnju, softver vam nikada neće ponuditi redosled odgovora kao u situaciji kada ste vežbali.

Bez testova za vožnju nema ni vožnje!

Ukoliko niste na vreme savladali propise, znakove, situacije u saobraćaju nećete se snalaziti ni u vožnji.

Preporuka je svakako da se dovoljno posvetite časovima teorijske obuke, aktivno učestvujete i uvek pitate predavača ukoliko vam neka situacija ili objašnjenje nije jasno.

Sve testove nećete uspeti da pređete za dan ili nedelju kada saznate kada je vaš termin za polaganje, te zbog toga na vreme kernite sa učenjem.

Najbolje je krenuti sa učenjem čim i krenete sa obukom, a na taj način ćete lakše zapamtiti ali i primeniti stečeno znanje.

U kojoj knjizi su testovi za vožnju?

Ne postoji knjiga, jer su sada svi testovi za vožnju dostupni online, tako da ih je moguće vežbati sa bilo kog pametnog telefona, računara ili tableta.

Predlažemo vam sledeće strane za vežbanje a to su:

Savet za vas svakako nije da se oslanjate samo na online testove, već da redovno pratite na nastavi i parcijalno nakon svakog časa vežbate online testove za vožnju.

Kako su “napravljeni” testovi za vožnju?

Test za dobijanje probne vozačke dozvole sastoji se od 40 pitanja koja su raspoređena po oblastima.

Dvadeset pitanja su iz prve oblasti – teorija, deset pitanja su iz oblasti koja obuhvata znakove, a deset pitanja su takozvane situacije odnosno raskrsnice.

Pojedina pitanja imaju i više tačnih odgovora, zbog toga je potrebna koncentracija i pažjivo čitanje samog zadatka, a kao što smo i pomenuli raspored odgovora ne znači da će biti kao na probnom testu koji vežbate u školi ili kući tako da se ne uzdajte u učenje napamet.

Kada se saznaju rezultati testova za vožnju?

Kao i kod simulacije odnosno vežbanja online testova za vožnju i prilikom pravog polaganja rezultati se saznaju odmah nakon datog odgovora na poslednje pitanje.

Tada će kandidat saznati da li je osvojio minimum 85 poena i položio teorijski deo ispita, a sama potvrda o položenom ispitu važi godinu dana i to je rok za koji vozač mora da uspešno položi i praktični deo vozačkog ispita.