Oblast: Saobraćajna signalizacija
Tema: Oznake na kolovozu

oznake na kolovozu

Oznake na kolovozu izvedene su kao:

  • Strelice
  • Natpisi
  • Linije

Boja oznaka na kolovozu

bela oznaka na kolovozu

Po pravilu oznake na kolovozu su BELE boje

zuta taxi oznaka na kolovozu

Oznake na kolovozu za posebne namene su ŽUTE boje.

puna linija na kolovozu

Neisprekidana (puna) linija

Označava zabranu prelaska preko te linije kao i kretanja po toj liniji

Isprekidana linija na kolovozu

Isprekidana linija

Označava dozvoljen prelaz preko te linije, ako se time ne ugrožava bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Udvojena kombinovana linija

Udvojena kombinovana linija

Označava dozvoljen prelaz preko te linije vozačima kojima je bliža isprekidana linija.

*Dozvoljeno je kretanje putanjom br.2

Najavljivanje neisprekidane (pune) linije

Najavljivanje neisprekidane (pune) linije

  • Razdelna “sitno” isprekidana linija (na slici br.4), najavljuje završetak isprekidane linije
  • Strelice na sredini kolovoza između siprekidanih linija najavljuju prestanak isprekidane linije.

Vozači su dužni da preticanje završe pre početka neisprekidane (pune) linije.

Udvojena isprekidana linija

Udvojena isprekidana linija

Označava kolovoz na kome postoje saobraćajne trake sa izmenljivim smerom kretanja

  • Saobraćajna traka Br.1 je traka sa izmenljivim smerom
  • Na ovaj način se za smer iz kojeg je veći priliv vozila obezbeđuje veći broj saobraćajnih traka. Naravno režim promene smera pojedinih saobraćajnih traka se planira na osnovu prethodnog iskustva.

Smer kretanja je regulisan svetlosnim signalima iznad saobraćajnih traka

Strelice (obaveštenja)

Strelice (obaveštenja)

Strelice na kolovozu koje predstavljaju OBAVEŠTENJE vozačima o nameni saobraćajne trake. Nalaze se u saobraćajnim trakama sa isprekidanim razdelnim linijama

Strelice (obaveze)

Strelice (obaveze)

Strelice na kolovozu koje predstavljaju OBAVEZU vozačima o dozvoljenom smeru kretanja
Nalaze se u saobraćajnim trakama sa neisprekidanim razdelnim linijama

Zaustavna neisprekidana linija

Zaustavna neisprekidana linija

Označava mesto pred ulaskom u raskrsnicu gde vozač mora zaustaviti vozilo i ustupiti prvenstvo prolaska vozilima koja se kreću putem na koji nailazi.

znak stop

Neisprekidana zaustavna linija ima isto značenje kao i znak STOP

Zaustavna isprekidana linija

Zaustavna isprekidana linija

Označava mesto pred ulaskom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo kada za to postoji potreba, odnosno radi propuštanja vozila koja se kreću putem na koji nailazi.

trougao znak zabrane

Isprekidana linija zaustavljanja ima isto značenje kao obrnuti trougao.

Saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza putnika

Saobraćajna traka za vozila javnog gradskog prevoza putnika

Dozvoljeno je kretanje:
Autobusima za javni prevoz putnika
Taksi vozilima
Svim ostalim vozilima za javni gradski prevoz putnika