Oblast: Pravila saobraćaja
Tema: Preticanje

Preticanje i obilaženje vrši se sa leve strane vozila koje se pretiče.

 • Preticanje mora da se vrši sa desne strane ako je vozilo na kolovozu zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulevo.
 • Tramvaj koji se kreće po šinama postavljenim na sredini kolovoza sme da se pretiče samo sa desne strane, ako između njega i desne ivice kolovoza postoji saobraćajna traka.
Preticanje i obilaženje vozila

Preticanje i obilaženje

Preticanje ili obilaženje vozač sme da vrši samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera kada na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje tih radnji.

Vozač ne sme da vrši preticanje ili obilaženje kada time može ugroziti druge učesnike u saobraćaju.

Ako je vozač koji se kreće iza njega otpočeo preticanje ili obilaženje

nepropisno preticanje ili obilaženje vozila

Vozač ne sme vozilom da započne preticanje ili obilaženje:

 • kolone vozila, (niz od najmanje tri vozila između kojih se ne može uključiti na bezbedan način)
 • ako bi time ugrozio bezbednost saobraćaja ili ometao saobraćaj iz suprotnog smera,
 • ako po izvršenom preticanju ili obilaženju ne bi mogao da se vrati u saobraćajnu traku kojom se kretao pre toga bez ometanja ili ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju,
 • zaustavnom trakom, (Autoput ili moto put)

Zabranjeno je preticanje:

 • Na početku prevoja, na prevoju, ispredi u nepreglednoj krivini, osim na kolovozu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru,
 • U tunelu, osim u tunelu sa najmanje dve saobraćajne trake za kretanje vozila u istom smeru
preticanje vozila

Zabranjeno je preticanje i obilaženje:

 • vozila koje se približava pešačkom prelazu ili ga prelazi,
 • vozila koje se zaustavilo i zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu,
 • na prelazu puta preko železničke ili tramvajske pruge,
 • kolone vozila pod pratnjom,
 • saobraćajnom trakom za spora vozila,

Zabranjeno je preticanje, a obilaženje može da se izvrši pod uslovom da postoje uslovi za bezbedno odilaženje:

 • na mestu gde je to zabranjeno saobraćajnom signalizacijom,
 • na način da prelazi vozilom preko neisprekidane (pune) uzdužne linije pri čemu koristi saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Zabranjeno je:

Obilaženje zaustavljene kolone na putu ako se vozačnakon obilaženja ne bi mogao bezbedno uključiti u saobraćajnu traku namenjenu za kretanje vozila u smeru u kome se on kreće.

 • Vozač koji pretiče dužan je da svoje vozilo drži na potrebnom rastojanju i odstojanju od vozila koje pretiče, tako da ga ne ometa niti ugrožava druge u saobraćaju.
 • Posle preticanja ili  obilaženja  vozač  je  dužan  da  se,  bez  ometanja  ili ugrožavanja  ostalih  učesnika  u  saobraćaju,  vrati  u  saobraćajnu  traku kojom se kretao pre toga.
 • Vozač kome je dat znak za preticanje (vozač preticanog vozila) dužan je da pomeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza.

 • Vozač ne sme da povećava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretiče.

 • Kada nije na putu sa prvenstvom prolaza Vozač ne sme da pretiče drugo vozilo neposredno ispred raskrsnice ili na raskrsnici

 • U kružnom toku je dozvoljeno preticanje

 • Ispred kružnog toka nije dozvoljeno preticanje

Preticanje

Kada se kreće putem sa prvenstvom prolaza vozač, može da pretiče ispred raskrsnice i u raskrsnici:

 • vozilo koje skreće ulevo, a pretiče se sa desne strane,
 • vozilo koje skreće udesno, ali da pri tom svojim vozilom ne prelazi na deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila iz suprotnog smera,
 • vozilo koje se kreće na putu sa prvenstvom prolaza,
 • vozilo koje se kreće raskrsnicom na kojoj je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima koje daje policijski službenik,
 • bicikl, moped ili motocikl.
preticanje u naselju

Na putu u naselju sa više saobraćajnih traka po smeru, brže kretanje vozila pored vozila u susednoj traci ne smatara se preticanjem.

kolona vozila

Kada su na putu sa više saobraćajnih traka po smeru kolone vozila, prolazak pored vozila u susednoj traci ne smatra se preticanjem.