Testovi za polaganje vozačkog ispita B kategorije Auto Škole Stop Line

Simulacija online polaganja testova

Na sajtu Auto Škole Stop Line možete rešavati testove sa orginalnim ispitnim pitanjima od kojih se formiraju testovi za polaganje teorijskog ispita.

Kompletna baza svih ispitnih pitanja je javna i objavljena je na sajtu mup-a, od istih pitanja i po istom principu kao za ispit formirani su svi testovi sa ovog sajta.

VAŽNO!!! NA ISPIT SE NE MOŽE PRISTUPITI:

  • bez lične karte (pasoš ne može)
  • u kratkim pantalonama, mini suknji, golih ramena, golih leđa ili sa velikim dekolteom
  • kao ni sa uvredljivim natpisima na garderobi
  • Na ispitu pažljivo slušajte uputstva koja Vam daje ispitivač.

Kako se rešavaju testovi za polaganje vožnje?

  • Test se sastoji od 42 pitanja.
  • Klikom na kvadrat pored ponuđenih odgovora rešavate test.
  • U nekim pitanjima potrebno je označiti više tačnih odgovora. (piše ispod pitanja)
  • Na pitanja sa više tačnih odgovora priznaju se samo kompletno rešena pitanja. (ne računa se pola ili trećina)

Obračun poena – bodovanje

  • Svako pitanje nosi određeni broj poena, a ukupno 100.
  • Za pozitivan ishod na teorijskom ispitu potrebno je da osvojite 85 poena.

U nastavku se nalazi 20 kompleta testova za polaganje vožnje, koji su sačinjeni po istom principu kao što to radi MUP prilikom izrade testa za teorijski ispit.

 Testovi za B kategoriju (20 kompleta), korišćenje je moguće i na Smart telefonu