Testovi za polaganje teorijskog ispita

PDF TESTOVI Auto škole Sport Line

Na sajtu Auto Škole Stop Line možete pogledati sva ispitna pitanja od kojih se formiraju testovi za polaganje teorijskog ispita.

Kompletno gradivo je podeljeno u sedam oblasti i iz svake oblasti zastupljen je određeni broj pitanja koji će se naći na Vašem testu za polaganje teorijskog ispita za vozače.

Sva pitanja su javna, odnosno objavljena na sajtu MUP-a.

Preuzeli smo sva pitanja i prilagodili smo ih kandidatima za lakši pristup i vežbu.

Ako je ćelija prazna (bez slovnih oznaka), to pitanje je za sve kategorije.

svekategorije

Ako se u ćeliji nalaze slovne oznake kategorija, to pitanje je za navedene kategorije.

nekekategorije