Oblast: Vozači
Tema: Probna vozačka dozvola

probna-vozacka-dozvola

Probna vozačka dozvola se izdaje samo za “B” kategoriju

 • Licima koja imaju 17 godina,
 • Licima koja imaju 18 ili više godina a prvi put stiču pravo na upravljanje motornim vozilom. (NPR: prvi put položio izvan Srbije, a ta dozvola se ne priznaje u Srbiji)

Probna vozačka dozvola važi 1 godinu

probna-vozacka-p-oznaka

Ograničenja za mlade vozače (probna vozačka dozvola)

 • Važi samo na teritoriji Srbije
 • Vozilo kojim upravlja vozač sa probnom dozvolom mora biti obeleženo “П” nalepnicom sa prednje i zadnje strane vozila.
 • U periodu od 23:00 do 05:00 nije dozvoljeno upravljanje vozilom vozaču sa probnom dozvolom.
 • Ograničenje brzine za vozača sa probnom vozačkom dozvolom je 90% od dozvoljene brzine.
 • Vozač sa probnom dozvolom ne sme da koristi telefon ili druga sredstva komunikacije u toku vožnje.
 • Vozač koji je stekao probnu vozačku dozvolu sa 17 godina tokom vožnje mora biti pod nadzorom lica koje ima vozačku dozvolu minimum 5 godina, sve dok traje probna vozačka dozvola.

Kategorije vozila kojim može da upravlja vozač sa B kategorijom

Kandidat koji položi vozački ispit za B kategoriju dobija i B1 i M

 – B1- Kategorija –

 • Za upravljanje lakim i teškom četvorociklom
 • Za upravljanje lakim i teškim triciklom čija snaga motora ne prelazi 15 KW
četvorocikl
tricikl

– B- Kategorija –

 • Za upravljanje motornim vozilom (putničkim i teretnim), čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg i koja nemaju više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za vozača
 • Za vuču prikolice do 750kg najveće dozvoljene mase.
 • Za upravljanje triciklima i četvorociklima čija snaga ne prelazi 15 KW, odnosno triciklima i četvorociklima preko 15 KW nakon navršene 21 godine života.

 – M- Motokultivator –

motorna vozila do 3500 kg
tricikli i četvorocikli

Oduzimanje vozačke dozvole

 • Probna vozačka dozvola će se oduzeti vozaču koji ima 9 ili više kaznenih poena
 • Stalna vozačka dozvola oduzeće se vozaču koji ima 18 ili više kaznenih poena.
 • Kazneni poeni se brišu nakon isteka 24 meseca od dana pravosnažnosti presude za načinjeni prekršaj

Oduzimanje je trajno sa mogućnošću ponovnog polaganja u Agenciji za bezbednost saobraćaja