Oblast: Vozači
Tema: Probna vozačka dozvola

probna-vozacka-dozvola

Члан 182. – ZOBS

Probna vozačka dozvola izdaće se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorija A1, A2, A, B1 i B sa rokom važenja:

 • Dve godine za lica koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života,
 • Do navršene 21. godine života za lica koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života.
 • Izuzetak su samo učenici srednjih stručnih škola koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila. Njima se izdaje probna vozačka dozvola sa rokm važenja od jedne godine.
probna-vozacka-p-oznaka

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da :

 • Upravlja vozilom brzinom većom od:
  • 110 km/h na auto-putu
  • 90 km/h na moto-putu
  • Na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na putu kojim se kreće.
 • Upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivne supstance,
 • Upravlja motornim vozilom u periodu od 23:00 do 06:00 časova,
 • Koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju za vreme upravljanja motornim vozilom,
 • Upravlja vozilom kategorije B čija je snaga motora veća od 80KW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu kategorije B u trajanju od najmanje 5 godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje 5 godina.

Vozač sa probnom vozačkom dozvolom do navršene 18. godine života može prevoziti najviše tri lica uključujući i lice koje vrši nadzor.

Motorno vozilo kojim upravlja vozač sa probnom vozačkom dozvolom mora biti označeno „П“ oznakom, na vidnom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način I u skladu sa propisima.