Oblast: Pravila saobraćaja
Tema: Vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza

Vozila pod pratnjom

Posebni svetlosni i zvučni znaci vozila pod pratnjom su crveno i plavo trepćuće svetlo koja se naizmenično pale i zvučni znak promenljive frekvencije (sirena).

Izuzetno, vozilo pod pratnjom sme davati samo posebne svetlosne znake bez sirene, ako je omogućena dovoljna vidljivost tog vozila i bezbednost učesnika u saobraćaju, osim kada se vozilo pod pratnjom kreće brzinom većom od dozvoljene na tom delu puta.

Vozila pod pratnjom

Vozila sa pravom prvenstva prolaska

Hitna pomoć – Policija – Vatrogasci

plavo trepćuće svetlo

Posebni svetlosni i zvučni znaci vozila sa pravom prvenstva prolaska su plavo trepćuće ili rotaciono svetlo i zvučni znak
promenljive frekvencije (sirena).

Izuzetno, vozilo sa pravom prvenstva prolaska sme davati samo posebne svetlosne znake bez sirene, ako je omogućena dovoljna vidljivost tog vozila i bezbednost učesnika u saobraćaju, osim kada se vozilo pod pratnjom kreće brzinom većom od dozvoljene na tom delu puta.

Vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaska

Vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaska imaju prvenstvo prolaza u odnosu na sva druga vozila osim kada je raskrsnica regulisana semaforom ili znakovima policijskog službenika.

Na vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom se ne primenjuju odredbe ovog zakona o

  • ograničenju brzine,
  • propuštanju pešaka,
  • zabrani presecanja kolone pešaka
  • zabrani preticanja i obilaženja vozila.

U susretu vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaska, vozila pod pratnjom imaju prvenstvo prolaska

vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaska

U međusobnom susretu vozila sa pravom prvenstva prolaska na raskrsnici su ravnopravna.
Naravno, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Dužnosti vozača prema vozilima pod pratnjom ili sa pravom prvenstva prolaska

Vozač koji na putu susretne ili ga sustigne vozilo, odnosno vozila pod pratnjom, dužan je da propusti ta vozila, da im omogući:

  • Mimoilaženje i preticanje
  • Odnosno obilaženje
  • Po potrebi ukloni vozilo sa kolovoza
  • Po potrebi da se zaustavi
  • Da se pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje, odnosno da kretanje nastavi tek pošto prođu sva vozila pod pratnjom.

Vozila pod pratnjom u koloni
policija oznaka na automobilu

Vozač koji u ogledalu (retrovizoru) ugleda vozilo sa uključenim rotacionim svetlima koje istovremeno “amblenduje” daje znake naizmeničnim uključivanjem dugih svetala dužan je da odmah zaustavi vozilo, a po mogućstvu van kolovoza.

Svetlosne oznake vozila sa pravom prvenstava prolaza ili vozila pod pratnjom

vozila sa pravom prvenstva prolaza
vozila sa pravom prvenstva prolaza